Používá Pentagon bomby MOAB proti obrům skrývajícím se v Afganistanu?

110488x 09. 06. 2017 1 čtenář

Pentagon oficiálně ohlásil, že 12. dubna použilo Letectvo USA největší konvenční bombu z arzenálu Pentagonu, proti teroristům Islámského Státu. Avšak svědectví nejmenovaného insidera nabízí jiný důvod pro použití bomby MOAB. Utajeným cílem je vyplašit, zajmout nebo zničit obry, kteří ovládají technologická tajemství, jdoucí zpět až k počátkům lidské civilizace a kteří se ukrývají v afganistanském starověkém jeskynním systému,

The Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), jinak také „Matka všech bomb“ obsahuje téměř 9.800 kg výbušnin a má poloměr účinku asi 1,6 km. The Intercept oznámil, že tato bomba nebyla použita Bushovou administrativou ani v r. 2003 z důvodu obav z paralelního poškození.

Zdá se, že prezident Donald Trump dostojí svému slibu, že „vybombarduje duši“ z Islámského státu (doslova: Bomb the shit out of ISIS) Ale je tomu opravdu tak? Jsou teroristé ISIS skutečným cílem nebo je to jen krytí pro utajeného nepřítele? Hrozba, o které se Trump možná nezmínil, ale která je už v hledáčku „Stínového státu“, toto stojí skutečně za útokem Pentagonu.

Mnoho whistlerbowerů přišlo s příběhy o obrech, skrytých v Afganistánu i na jiných místech, kteří se nyní probouzejí ve „stázových komorách, ve kterých spali po tisíce let.

Whistleblower tajného kosmického programu Corey Goode byl mezi prvními, kdo veřejně odhalil existenci „stázových komor“, které uchovávaly perfektně zachované obry po tisíciletí. 4. srpna v interview Goode objasnil, jak během své tajné služby přišel k informacím na „skleněných inteligentních deskách“ o spících obrech a technologii stázových komor, které je uchovávaly. Goode řekl: Když jsem byl v programu, Tajném kosmickém programu, a měl jsem čas si sednout a prohlédnout si skleněné informační panely, tak jsem tam viděl množství informací. A jedna z nich byla, že jsou bytosti, které byly nalezeny pod povrchem Země, pod… většinou pod pahorky, pohřebními pahorky…… indiánskými pohřebními mohylami, komorami, ve kterých nejsou mrtví, ale nejsou ani úplně živí. Nazývali je „stázové bytosti“. A ukázalo se, že používali technologii skupiny bytostí, kterou nazývali „dávnověká rasa stavitelů“, která zde byla dávno před tím … Takže oni neukládali bytosti do stáze, jak by si většina z nás myslela, že byli zmrazeni. Oni změnili způsob experimentování s časem. Mohli jít spát před 20 minutami a okolo by proběhlo 30.000 let…..

Goode popisuje velikost bytostí nalezených ve stázových komorách: Podívali se dolů a uviděly ty velmi vysoké bytosti, nebo mohutné obří lidi s načervenalými vousy…. Tito vysocí červenovlasí a červenobradatí lidé se objevili v Evropě a Jižní a Severní Americe. Vypadá to, že v čase, než nastala Doba Ledová, ovládali opravdu velká území.

Podle Stephena Quayleho, který napsal několik knih o obrech, byly po celém světě, včetně Afganistanu, rozmístěny elitní vojenské americké jednotky, aby vypátraly obří bytosti. Quayle cituje elitní vojenský personál, který s ním mluvil o bitvách s obry.

Během jednoho Quayleho interview na radiu Coast to Coast AM, zavolal do vysílání jeden z vojenských informátorů a řekl posluchačům o incidentu v Afganistanu, zahrnujícím smrtící setkání s 3,6m vysokým obrem a americkou speciální jednotkou. Prohlásil, že obr zabil 9 členů elitního týmu, vyslanému aby ho chytili, a musel přijet druhý tým, aby obra konečně zabil.

Slyšel jsem podobné příběhy od dalšího zpravodajce Speciálních Sil, umístěných na vojenské základně McDill, který sloužil v Afganistanu a ví o tajné válce, která má za cíl chytat nebo zabíjet obry. Přemlouvám zpravodajce, aby vyšel se svým svědectvím prostřednictvím třetí strany.

Quayle používá biblické obraty na podporu svých analýz o obrech a co oni znamenají pro lidstvo v současné době. Vidí je jako biblické „Nefilim“, kteří jsou potomci „Padlých Andělů“, kteří se křížili s lidskou rasou, jak je popisováno v knize Genesis:

Nephilim byli na zemi v těch dnech, a také později, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ony rodily jim. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní. (Genesis 6:4)

V bibli jsou i další pasáže, které odkazují na obry (Nefilim) a na války vedené proti nim dávnými Izraelity.

Ale muži ti, kteříž chodili s ním, pravili: Nikoli nebudeme moci vystoupiti proti lidu tomu, nebo silnější jest nežli my. I zhaněli a zošklivili zemi shlédnutou, synům Izraelským, mluvíce: Země, již jsme prošli a spatřili, jest země taková, ježto hubí obyvatele své; a všechen lid, kterýž jsme viděli uprostřed ní, jsou muži postavy vysoké velmi. Také jsme tam viděli obry, syny Enakovy, kteříž jsou větší než jiní obrové, ježto se nám zdálo, že jsme proti nim jako kobylky, a takoví jsme se i jim zdáli.  (Numeri  13:31-34)

Podle Quayleho bylo předpovězeno, že se Nefilim/obrové znovu vrátí na konci času a budou dosazeni k moci zkorumpovanou globální elitou, která v sobě udržuje pokrevní linii, spřízněnou s Padlými Anděly.

V dřívějším článku jsem napsal, že „Padlí Andělé“ popsaní v Bibli, byli ve skutečnosti mimozemští uprchlíci, kteří založili kolonii v Antarktidě přibližně před 60 000 lety. Podle Coreyho Gooda mimozemšťané, původem z Marsu založili antarktickou kolonii právě nad technologií „Dávné Rasy Stavitelů“, která je stará miliony let.

Padlí Andělé/ mimozemští uprchlíci (podle Gooda: Pre-Adamité) zakládali kolonie po celém světě, včetně Blízkého Východu. Použili genetické inženýrství k vytvoření hybridního potomka obrů/Nefilim, který byl dosazen, aby v zastoupení vládl mimozemským uprchlíkům v Antarktidě.

Rozhodujícím zdrojem moci/síly obrů/Nefilim byly pokročilé mimozemské technologie, ovládané jejich „otci stvořiteli“ Padlými Anděly/ Marťany/(Pre-Adamity).

Se silnou ironií, možná záměrnou, Bible odkazuje na kmen pocházející od Moába, Lotova syna, který bojoval s obry, zvanými Emejci. Deuteronomium (5. kniha Mojžíšova)

Původně tam bydleli Emejci, silný a početný lid, vysoký jako Anakovci.  Stejně jako Anakovci se i oni počítali za Refajce, ale Moábští je nazývali Emejci.  V Seíru zase původně bydleli Chorejci, ale synové Ezauovi je vyhnali, vyhladili je a usadili se na jejich místě, jako to učinil Izrael se svou vlastní zemí, kterou jim dal Hospodin.

V této pasáži potomci Moába zničili obry v zemi, kde se chtěli Moabité usadit. Nyní Pentagon právě použil bombu nazvanou MOAB, údajně aby zničil obry, ukryté v afgánském jeskynním systému, pokud Quayle a jiné zdroje mají pravdu. Toto se nezdá jako pouhá shoda náhod.

Navíc, jméno ISIS odkazuje k dávné egyptské bohyni, široce uctívané všude na dávném Blízkém Východě jako všeobjímající univerzální bohyni (lásky, ušlechtilosti, péče, krásy, věrnosti a starostlivosti). Nebude to přehnané, vidět ji mezi Padlými Anděly/ Mimozemskými uprchlíky nebo Obry/Nefilim, kteří ovlivňovali lidské záležitosti skrz pokročilé technologie, díky kterým se v těch dobách jevili lidem jako Bohové.

V článku z dubna 2016 jsem nakonec napsal, že motivace obrů je daleko komplexnější než co naznačují biblické zdroje. Podle dalších zdrojů citovaných v článku, byli někteří obři shovívaví a vůbec to nebyli krvežízniví tyrané se zájmem o zotročení lidstva.

Isis byla možná shovívavý obr nebo mimozemský uprchlík, který měl přístup k pokročilé technologii a přál si pomoci lidstvu vyvinout se ve správném směru. To dává tušit skrytou agendu za použitím akronymu ISIS, který v současnosti popisuje Islámské fundamentalistické skupiny v pozadí globálního terorismu.

Opakuje se v současnosti historie, kde lidé útočí na obry, aby získali moc nad územím a dávnými technologiemi? Vypadá to, že to je případ nedávného použití bomby MOAB proti údajným teroristům ISIS v Afganistanu.

Jestliže je moje teorie správná, pak to, co vidíme na Blízkém Východě jako válku proti teroristům ISIS, je pouze krytí pro skrytou válku proti obrům a někteří z nich jsou následovníci dávné bohyně ISIS.

Útok Pentagonu dne 6. dubna proti Sýrii také mohl být částí této skryté války vedené proti obrům. Na hranici mezi Sýrií a Libanonem leží hora Hermon, která byla popisována jako hlavní základna Padlých Andělů/ Mimozemských uprchlíků.

A stalo se, když v oněch dnech přibývalo synů člověka, že se jim rodily krásné, půvabné dcery. Když je andělé, synové nebes, spatřili, zatoužili po nich a řekli si: „Pojďme si vybrat ženy mezi lidskými dětmi a ploďme jim potomstvo.“   …..   Celkem dvě stě jich pak sestoupilo na Arias, jež tvoří vrchol Hermonu, jak se zapřisáhli a zavázali vzájemným zaklínáním. (Kniha Henochova)

Na hoře Hermon měli Nefilim své centrum moci na Blízkém Východě a kde byla pravděpodobně ukryta i jejich pokročilá technologie.

Znovu obnovený tlak USA vstoupit do Syrské Občanské Války není vůbec veden humanitárními obavami, jak prohlašuje prezident Trump. Skutečným cílem je pro vojenské americké síly vstup do Sýrie a lokalizace dávných základen, používaných Padlými Anděly/ Obry, a získání kontroly nad mimozemskými technologiemi, které jsou tam ukryty.

Náhlý vzestup vojenské americké aktivity v Afganistanu a Sýrii je zřetelně záležitostí velkých globálních obav, vzhledem ke ztrátě nevinných životů. Co přispívá k takovýmto obavám je důkaz, že obři, z nichž někteří jsou možná dobrosrdeční, jsou tajně zaměřováni pro odchyt nebo zničení.

Informace, které obři mají o dávných lidských civilizacích, pokročilých technologií a mimozemském životě, si zaslouží, aby byly uvolněny pro veřejnost co nejrychleji a ne zablokovány kvůli dalším zájmům armády USA a globálních elit, kteří pro své vlastní skryté účely hledají, jak získat monopol na informace, které mají obři.

Podobné články

Jeden komentář k "Používá Pentagon bomby MOAB proti obrům skrývajícím se v Afganistanu?"

  • Narcis napsal:

    Tak tohle je rozhodně nejzajímavější teorie o pozadí války na BV co jsem četl :-)

    Jasný námět do nových X-Files. Ale může být něco pravdy na tom že v tamní oblasti může být ještě hodně zajímavého neobjeveného z dávnověku, ostatně ani Rusové jistě nechrání staré rozvaliny jen z touhy po ochraně památek. Už ta přetahovaná s IS/ISIS byla hodně podivná.

Napsat komentář