Předpověděli Sumerové konec světa?

9851x 13. 05. 2019 1 čtenář

Předpovědi o konci světa jsou tak staré, jako je lidstvo samo. Jestli svět skončí soudným dnem v daleké budoucnosti nebo příští den, tak na to je nespočet předpovědí. A to již v dokumentech pradávných civilizací. Jedna velká otázka je, zda konec světa předpověděli i Sumerové. Mnohé z těchto proroctví vyvolaly spekulace. Lidé si propojili stará znamení a interpretovali je na možná současná kalendářní data a na blízkou budoucnost. My všichni v současné době žijeme v několika koncích světa. Některá z těchto předpovědí jsou biblická a předpovídají tzv. vytržení.

Pak je zde mnoho dalších teorií, jako byly rozšířené obavy z konce světa v roce 2012, kdy končil mayský kalendář. Také přelom tisíciletí vyvolával určitou úzkost. Jeden předpoklad, který nějakou dobu koloval, hovořil o roce 2017, a předpokládal kolizi s planetou Nibiru, jinak známou jako planeta X. Počátek tradice obklopující planet Nibiru lze vystopovat právě k Sumerům, k jedné z nejstarších civilizací. Předpovídali ale Sumerové opravdu konec světa, nebo je předpověď týkající se planety Nibiru jenom další rozsáhlou teorií?

Zecharia Sitchin

Mnoho ze zajímavých spekulací obklopující Nibiru lze vysledovat k postavě Zecharia Sitchin. Sitchin byl učenec (žil mezi léty 1920 až 2010), který překládal pradávné sumerské a akkadianské texty a tabulky. Propojením svých překladů a ikonografií, vytvořil Sitchin teorii týkající se myšlení Sumerů, které blízce souviselo s planetou Nibiru a koncem světa. Svou teorii zvěřejnil ve svém bestseleru ”Dvanáct planet”. Od té doby lidé na celém světě tyto teorie rozvíjeli. Jejich význam a možné souvislosti.

DNA BOHŮ

Kdo byli Sumerové?

Kdo vlastně byli Sumerové? Byla to vůbec jedna z nejstarších známých civilizací, o které víme. Datována je 4500 let př.n.l. Sumerové se usadili v severní část Mezopotámie a obývali několik velkých měst. Ačkoliv nemáme k dipozici mnoho archeologických důkazů, zbyly po nich tabulky a nápisy, které nám naznačují jejich jazyk, kulturu a způsob života. Vědci z nich byli schopni odkrýt pestrý obraz jejich mytologií a příběhů. O planetě Nibiru jsme se zatím jenom zmínili, ale jaký byl jeho skutečný význam? Nibiru je údajná planeta naší sluneční soustavy, kterou Sumerové zdokumentovali a pojmenovali. Měli bychom se tedy nad Nibiru opravdu vice zamyslet jako nad potenciální devátou ( nebo chceteli desátou – počítámeli i Pluto) planetou naší sluneční soustavy. Sitchin použil ikonigrafii Slunce a planet pořadí, které jej obklopují, aby podpořil svou teorii, že Sumerové se nejen obávali planet Nubiru, ale že jim přikládají i zvláštní význam.

Je tedy možné, že se vyskytuje další planeta v našem slunečním systému, o které nic nevíme? Zvláště, když o ní věděli staří Sumerové? Vysvětlení může být v oběhu planety Nibiru zaměnitelné a uvedené jako planeta X. Nibiru obíhá kolem Slunce v mnohem větší a na mnohem prodlouženější oběžné dráze, než zbylé planety sluneční soustavy. Sitchin tvrdí, že Nibiru obíhá kolem Slunce zhruba našich pozemských 3 600 let. To znamená, že se s ní dostáváme do kontaktu až po několika tisíciletí. Sitchin spojil několik biblických a historických událostí vzhledem k přítomnosti Nibiru. Dokonce propojil biblickou potopu světa, kterou způsobila gravitace Nibiru. To by opravdu mohlo znamenat, že potenciální průlet Nibiru by mohl nastat dříve, než jsme si dosud mysleli. Více než samotná planeta je pak velmi zajímavý fakt o jeho případných obyvatelstvu.

Annunnaki a vývoj lidské rasy

Jednoduše řečeno, termín Annunnaki odkazuje na panteon sumerských, akkadianských a babylónských bohů. Tito bohové sestoupili z An boha nebes. Převládající bohové a bohyně, kteří si našli cestu do dalších kultur, včetně kultury Marduk a Inanna, byly zaměněny na boha Ishtar. Jistě, Sumerové měli ve svém náboženství plno bohů, jako mnoho dalších kultur, ale co mají společného jejich mytologie a víra s planetou Nibiru? Co když Annunnaki nebyli bohové, ale mimozemšťané? Sitchinova teorie v jeho episodě “Pravěcí mimozemšťané” je patrně něco, co od ní lze očekávat. Jednou z teorií je tedy ta, že Annunaki byli (a potenciálně stále jsou) pokročilá rasa žijící na planet Nibiru. Na zem přišli těžit minerály a zlato, které je na jejich planetě nedostatkové. Sestoupili na planetu Země, stvořili lidstvo, aby jim sloužili jako otroci a využívali je ke svým účelům. Sitchin tím vysvětluje mezery ve vývoji lidstva. A protože byli mnohem mocnější a pokročilejší, tak byli pro lidstvo vlastně bohové, přičemž reálně to byli jenom vývojově pokročilejší mimozemšťané. Tato myšlenka se shoduje se současně populárními předpoklady o pradávných astronautech. Nebo se shoduje s teorií, že ve vzdálené minulosti přišli na Zem civilizace z cizích planet a byla považována za bohy.

Konec světa

Řada těchto teorií je pak často užívána k vysvětlení pradávného technologického a stavitelského pokroku. Sitchin pak kombinuje svou teorii Annunnaki s biblickým Nephilim – synové bohů a pozemských dcer, které se zkřížili s lidskou rasou. Což Sitchin ve své teorii velmi uvítal. Ovšem toto mezi-civilizační křížení nebylo u Annunnaki vítáno. Nicméně lidstvo nebylo předem varováno o katastrofálním vlivu gravitace Nibiru, že Země bude čelit potopě světa, když se Nibiru příliš přiblíží k Zemi. A jak je vše toto spojeno s koncem světa? Vše závisí na rotaci a oběhu Nibiru kolem Slunce. V uplynulých letech už měl, podle Sitchinovy teorie, nastat konec světa. Nejčastěji byl zmiňován datum 23.prosince 2017, kdy se měla objevit Nibiru. Jiní tvrdili, že orbit Nibiru už je po celé roky velmi blízko, ale NASA všechny uklidňuje. Mnozí však stale tvrdí, že gravitace Nibiru uvrhne Zemi do velkých problémů a možná zaviní další gigantickou povodeň. Jiní vidí konec světa v nárazu vekého asteroidu, který vedl například k vyhubení dinosaurů. Ale ať už to bude cokoliv, tak v každém případě bude konec Světa s příchodem Nibiru.

Konec světa?

Je neuvěřitelně snadné “propadnout se do králičí nory” teorie soudného dne, neboli dostat se jiného světa, kde neplatí žádná pravidla reaálného světa. Nicméně, jak věrohodně Sitchin a jeho následovníci vychází z původních sumerských textů? Odpověď zní – ne úplně věrně. Sitchinovy překlady sumerských textů jsou velmi kritizovány a jejich interpretace ještě vice. Pro začátek. Nibiru je více považována za hvězdu, než za planetu, alespoň dle sumerských textů. Dále neexistuje žádný sumerský text nebo střípek důkazů, který by spojoval Annunnaki s Nibiru. Opravdu zde neexistují naprosto žádné důkazy. Je zde jeden člověk, který pouze překroutil texty, aby více pasovaly na tuto teorii. Takže, měli bychom se připravit na konec světa? Možná že ano, ale jen velmi nepravděpodobně bude tento konec spojen s přiblížením záhadné planet někde v naší sluneční soustavě. Nebojme se, že Nibiru spustí apokalypsu konce světa – to Sumerové nepředvídali..

Podobné články

Napsat komentář