Přirozený porod

110088x 07. 01. 2015 1 čtenář

Jako přirozený porod je chápán fyziologický porod, do kterého se rutinně nezasahuje. Důraz je kladen na svobodnou volbu ženy jak a kde přivést na svět své dítě s ohledem na nejmodernější poznatky vědy. Žena má právo si zvolit místo a okolnosti porodu bez nutnosti si svá rozhodnutí obhajovat. Žena má právo na informace od zkušených žen – matek.

Přirozený porod je, podobně jako milování ženy se svým mužem, intimní záležitost. Žena potřebuje pro porod klid a možnost se plně soustředit na sebe a své dítě ve vhodném (intimním a pro ni bezpečném) prostředí. Rutinní vyšetření, ruch v místnosti, pohyb cizích lidí, ruší ženu od koncentrace na sebe a své rodící se dítě.

Přirozený porod je transformace ženy v matku. Dochází ke změnám jak fyzickým tak psychickým. Přirozený porod v naprostém klidu je jako intenzivní meditace, během které se mohou uvolňovat silné emoční bloky z minulosti (vize, vzpomínky, emotivní sny).

Během přirozeného porodu se uvolňují podobné hormony jako při milování. Dokumentární film Porod jako orgasmus srovnává zkušenosti žen, které se rozhodly rodit přirozeně bez zbytečné intervence doktorů a řízený porod pod drobnohledem lékařů a jejich přístrojů. Upoutávka na film.

Porod v porodnicích pod drobnohledem přístrojů a doktorů (mužů) je v západní společnosti trendem posledních cca 30 let. Jako hlavní důvod se uvádí trend nízké novorozenecké úmrtnosti. Přitom dle zkušeností porodních asistentek, jako je např. Ivana Königsmarková, je většina žen schopna porodit přirozeně sama – maximálně s podporou zkušené porodní asistentky. Intervence lékařů má smysl jen tehdy, pokud nastanou komplikace.

Přirozený porod = normální porod

Podobné články

Jeden komentář k "Přirozený porod"

 • Looper napsal:

  BOJOVAT ZA EXTRÉMNĚ NÍZKOU NEBO NULOVOU NOVOROZENECKOU PORODNOST JE VELMI HLOUPÉ.
  JE ÚPLNĚ JEDNO, JESTLI ZEMŘE 1 DÍTĚ Z 1000 A NEBO 2 DĚTI Z TISÍCE.
  DŮLEŽITÉ JE, KOLIK DĚTÍ SE NIKDY NENARODILI Z PROSTÝCH EKONOMICKÝCH PROBLÉMŮ POTENCIÁLNÍCH RODIČŮ.

  Z MÉHO POHLEDU JE MRTVÉ DÍTĚ TOTÉŽ JAKO NENAROZENÉ DÍTĚ.
  KDYŽ MÁ JEDNA ŽENA 10 DĚTÍ A DRUHÁ ŽENA JEN 1 DÍTĚ, TAK TO JE POTENCIÁLNĚ U TÉ DRUHÉ ŽENY 9 DĚTÍ KTERÉ JAKOBY ZEMŘELY.

  PROTO JE VELMI SMĚŠNÉ SI HRÁT NA JAKOUSI NOVOROZENECKOU ÚMRTNOST.

  MIMOCHODEM U ZVÍŘAT JE NORMÁLNI, ŽE VĚTŠINA MLÁĎAT ZEMŘE.
  A ČLOVĚK JE TAKÉ ZVÍŘE, AČ SI TO KVŮLI SVÉ EXTRÉMNÍ AROGANCI NEMOHOU LIDÉ PŘIZNAT.

Napsat komentář