Projekt Modrá planeta (1. díl): Výzkum mimozemských forem života

5822x 18. 10. 2017 1 čtenář

Kód: ARAMIS III – ADR3-24SM
Původní autor neznámý
(Překlad je upraven a doplněn vysvětlivkami)

PŘEDMLUVA                   
Uvádí se, že následující dokument je souborem osobních a pracovních poznámek vědce najatého Americkou vládou, který více jak sedm let navštěvoval místa zřícení UFO, prováděl výslechy zajatých mimozemských (cizích) forem života (zkratka ALF – Alien living form) a pečlivě analyzoval všechna získaná data. Shromáždil také soubor poznámek a dokumentů se kterými se dostal do styku, které se buď přímo nebo i nepřímo týkají organizace, struktury či operací pro sběr těchto dat.

Bylo zjištěno, že tento vědec držel tyto informace u sebe, proto bylo rozhodnuto, že bude brzy zadržena a ukončen jeho pracovní poměr.  I přes to se tomuto vědci podařilo těsně před zadržením vládou utéci a nyní se skrývá kdesi mimo území USA.

Věříme, že tento vědec byl součástí tajných výzkumů více než 33 let. Byl však odhalen a okamžitě se začal skrývat, od roku 1990. Jeho výzkumy jsme pouze lehce upravili, ve smyslu zachování sledu událostí a pro snadnější čitelnost a srozumitelnost.

Když budete číst tento dokument, mohlo by se stát, že vás rozruší. Odhalená fakta mohou toto rozrušení způsobit, ale je potřebné, aby se tyto informace dostaly na veřejnost. Varuji vás,  pečlivě zvažte, zda připustíte ke čtení tohoto dokumentu děti.

V této době, podle informací, které jsou nám dostupné, existuje přinejmenším 160 druhů ras mimozemských forem života z rozličných galaxií, od hvězd a planet se kterými jsme přišli do styku. S každou rasou (známou v roce 1990) se seznámíte na následujících stranách. Existuje ovšem daleko více bytostí, které jsme ještě neobjevili, ale tušíme, že od jejich objevení nejsme daleko. Později jich bude určitě ještě více……

Poznámka: Tento dokument je údajně výsledkem práce jednoho či více vědců, pracujících tajně na tomto neautorizovaném dokumentu, prokazujícím jejich začlenění do přísně tajného vládního programu. Publikování tajných vládních informací, získaných s použitím veřejných finančních prostředků nemůže být předmětem kopírování. Tento dokument byl přesto zpřístupněn veřejnosti, pro všechny občany USA.

Český dokument na následujících stranách pochází z volně dostupných zdrojů na internetu.

 

ČÁST I. – NEVIDITELNÁ VLÁDA
KÓD: NSC

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KONTRAROZVĚDKY VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ

 

Prezident USA

Rada národní obrany

 

Ředitel CIA

CIA

Strategická obrana

Kancelář rozvědky a výzkumu

Národní bezpečnostní rada

FBI

Řízení

Koordinace a rozpočtové zdroje

Pouze koordinace

 

 

CENTRUM HVĚZDNÝCH VÁLEK (SDI/01)
Kód: Strategická obranná iniciativa (SDI) známá také jako „Projekt hvězdné války“. Umístění v Cheyenském pohoří, blízko Colorado Springs, jako Star Wars City.

 VEDENÍ KONTRAROZVĚDKY PRO VESMÍRNÝ PROGRAM

NEVIDITELNÁ VLÁDA

Národní Bezpečnostní Rada, Bývalá Výkonná Kancelář, Washington, DC, 20506, Tel. číslo (202) 395-4974, byla zřízena Zákonem o národní bezpečností v roce 1947 (61 Stat. 496;50 U.S.C. 402).

Prezident Truman podepsal Zákon o národní bezpečnosti 26. července 1947 a okamžitě jmenoval tajemníka NAVY Jamese Forrestala jako prvého Ministra Obrany. Forrestal a další složili přísahu 17. září 1947.

Zákonem byla pod Radou národní bezpečnosti založena Ústřední zpravodajská služba (CIA) v jejímž čele byl jmenován Kontraadmirál Roscoe H. Hillenkoetter. Toto poskytlo komplexní program pro budoucí bezpečnost Spojených států. Zákonem byla také ustanovena Národní bezpečností rada (NSC), aby radila prezidentovi v oblasti zavádění domácí, zahraniční a vojenské politiky v zájmu národní bezpečnosti, se zvláštním ohledem k přístupu a posouzení záměrů, závazků a rizik. Finanční zdroje pro CIA byly skryté v každoročních vyhrazených částkách pro ostatní agentury. Dnes stojí společně špionážní operace americké vlády (téměř všechny utajené) více jak jednu miliardu dolarů ročně.

Ufologové Roger Moore, Jaime Shandera a Stanton Friedman odkazují na dokumenty z jednání projektů Operace Majestic 12, NSC a MJ-12. MJ-12 je pokládána za přísně tajný výzkumný a vývojový projekt. Tato operace byla založena prezidentem Trumanem dne 24. září 1947. Projekt MJ-12 byl schválen vnitřním výborem NSC. V roce 1954 podepsal prezident Eisenhower tajný provozní řád, pod jednacím číslem 54-12.

Magazín Newsweek uveřejnil dne 22. června 1964 informace o „Neviditelné vládě“, jedno z hlavních odhalení byla existence zvláštní skupiny „54-12“, doposud klasifikované jako dodatečný člen Národní bezpečnostní rady, která byla prezidentem přeměněna tak, aby velela přísně tajným operacím.

NSC nazvala tuto skupinu jako „výbor 54-12“, který stál za prezidentovou zodpovědností pro souhlas ke všem tajným „černým“ projektům. Výbor absolvoval během let několik změn a poté byl nazván „Zvláštní výbor“, „Výbor 303“ a nyní „Výbor 40“. Je symbolizován jako XXXX = dvojnásobný dvojitý kříž, je charakterizován jako velení NSC. „VÝBOR 40“ má přístup k vyspělé technologii a týmům v utajení. V minulosti byl tento výbor veden Dr. Henry Kissingerem (kódové jméno „Dozorce“), když obdržel od Wiliama Colbyho povolení k pověření  Hughesovy korporace Summa k výrobě ponorky, speciální lodě neboli záchranného plavidla. Záchranné plavidlo nazvané „Průzkumník Glomar“ bylo vybaveno zařízením ke zmrazení až stovky těl. (Proč ???)

Začátkem května roku 1988 sdělil bývalý prezident Ronald Raegan, že se vždy zajímal, co by se mohlo stát, kdyby Země byla napadena nějakou „mocí z Vesmíru“. Bylo také oznámeno, že prezident byl informován ohledně výzkumu UFO a mimozemských návštěvníků skupinou UFO-badatelů „Planetární Inteligence č. 40“ (PI-40).

Projekt Modrá planeta

Další díly ze seriálu

Napsat komentář