Projekt Modrá planeta (2. díl): Operace Majorita

6716x 25. 10. 2017 1 čtenář

Kódové označení CR-20M7/6.2 – FILE: MTR/K-25 MWC/JL – AFMWC/1972 USN. Operace Majorita je název operace zodpovědné za každý aspekt, program a následky mimozemské přítomnosti na Zemi. Majesty (Vznešenost) bylo kódové označení pro prezidenta Spojených Států, v záležitostech komunikace o těchto informacích.

Projekt „Grudge“ (Zášť) obsahuje 16 svazků zdokumentovaných informací od počátku všech pozorování UFO a identifikovaných mimozemských lodí ve Spojených Státech.

(Pozn. překl. Havarované lodě byly zřejmě označeny jako IFO)

Projekt byl financován CIA (utajené, nepřístupné zdroje) a penězi z nezákonných obchodů s drogami. Spoluúčast v obchodech s drogami byla odůvodněna možnou identifikací a potřebou eliminace slabých míst naší společnosti.

Účelem projektu Grudge byl sběr všech vědeckých, technologických, lékařských a zpravodajských informací o UFO a identifikovaných lodích, podle pozorování i z blízkých kontaktů s mimozemskými loděmi. Tento uspořádaný soubor informací byl použit k vývoji Vesmírného leteckého programu Spojených Států. (Přísně tajný dokument.)

„Jason society“ (Vzdělanci Jason)

Prezident Eisenhower založil tajnou společnost známou jako Jason society pod vedením následujících činitelů: Ředitele CIA – Allena Welshe Dullese, Dr. Zbigniewa Brzezinského, předsedy Trilaterální Komise od roku 1973 do roku 1976 a Dr. Henry Kissingera, vedoucího vědeckých výzkumů. Účelem této skupiny bylo důkladně prověřit všechna fakta, evidenci, technologie, lži a podvody a odhalit pravdu o mimozemských záležitostech. Společnost tvořilo 32 nejprominentnějších mužů v USA.

„MJ-12“ je název tajné řídící skupiny uvnitř společnosti Jason. Nejvyšších dvanáct členů ze dvaatřicetičlenné společnosti Jason tvořilo MJ-12. MJ-12 měla totální kontrolu nad vším mimozemským. Určila kódy J-1, J-2, J-3 atd. pro všechny členy ve společnosti Jason Society. Ředitel CIA byl označen kódem J-1 a zároveň zastával funkci ředitele skupiny MJ-12. MJ-12 se zodpovídá pouze prezidentu Spojených Států. Ať věříte či ne, MJ-12 je zodpovědná za největší ilegální obchod s drogami na světě, a to z důvodu skrytí finančních zdrojů před Kongresem a občany Spojených Států. Tento obchod byl rafinovaně odůvodněn za účelem identifikace, infiltrace a eliminace slabých a nežádoucích prvků naší společnosti. Současné náklady na projekty týkajících se mimozemských entit jsou daleko vyšší, než si vůbec dovedete představit!

Byla to skupina MJ-12, která si objednala atentát na prezidenta Kennedyho v době, kdy prezident oznámil představitelům skupiny, že uveřejní fakta o mimozemské přítomnosti. Byl zastřelen (ranou z milosti) agentem tajné služby, který řídil jeho vůz. Ten vystřelil poslední, smrtící ránu. Je to zjevné v nahrávce atentátu, která nebyla zpřístupněna veřejnosti. Dalších 22 očitých svědků této události bylo usmrceno během následujících dvou let.

MJ-12 disponuje zvláštním programem pro eliminaci tzv. „slabých článků“ společnosti těmito způsoby:

 • Použitých ve velkém měřítku – iniciace uměle vytvořené nemoci, známé jako AIDS.
 • Nehody několika lidí, kteří byli tajně odstraněni.
 • Zmizení nebo vraždy několika lidí, kteří byli také tajně zlikvidováni.

Výše je výčet pouze několika praktik, které skupina MJ-12 používá pro tzv. nebezpečné lidi, kteří toho vědí až příliš moc!

Ve státě Maryland byla založena tajná základna skupiny MJ-12 a společnosti Jason, dosažitelná pouze letecky, která zahrnuje plně vybavené prostory pro bydlení, odpočinek a další aktivity. Kódové jméno tohoto místa je „Country Club“. Pozemek Country Clubu věnovala Rockefellerova rodina. Pouze těm, kteří mají oprávnění „Přísně tajné – MAJIC“ je dovoleno sem vstoupit.

MJ-1 je klasifikace pro ředitele MAJI, který je zároveň ředitelem CIA a spadá pouze pod pravomoc prezidenta. Další členové MAJI jsou uvedeni jako MJ-2, MJ-3, MJ-4 atd. Z toho důvodu je zde určitá pochybnost mezi označením MJ-12 jako skupiny, nebo MJ-12 jako jejího posledního člena, proto označení MJ-12 jako skupiny je MAJI nebo MAJIC, označení v oficiálních dokumentech jako MJ-12 se odkazuje pouze na konkrétní osobu.
MAJI (Majority Agency for Joint Intelligence) je hlavní Agentura pro zpravodajské styky.  Agentura shromažďuje a vyhodnocuje veškeré informace, dezinformace a zpravodajství. Je zodpovědná za veškeré dezinformace a spolupracuje úzce s agenturami CIA, NSA, DIA a Kanceláří námořní rozvědky. Tato agentura je velmi mocná organizace a všechny projekty týkající se mimozemských entit spadají pod její kontrolu. MAJI se zodpovídá pouze skupině MJ-12.

MAJIC je bezpečnostní klasifikace a oprávnění k zadržování mimozemským materiálů, projektů a informací. MAJIC znamená doslova „ovládán MAJI“ (MAJI + Controlled).

VLÁDNÍ UTAJOVÁNÍ MIMOZEMŠŤANŮ
Zdá se, že vše začalo již před tisíci lety, ale ve smysl naší diskuse uvádíme pouze to, co je nám známo nyní. V roce 1947, dva roky poté co jsme poprvé v naší civilizaci použili jadernou bombu, se udála příhoda kapitána Mantella, která je evidována jako první vojenská konfrontace s mimozemskou entitou. Při ní tehdy zahynul vojenský pilot. Dnes je zřejmé, že se vláda USA v té době s touto situací nedokázala rychle vypořádat. Nad hlavním městem přeletělo v roce 1952 hned několik formací létajících disků. A to byla událost, která odstartovala zapojení bezpečnostních složek Spojených Států (CIA, DIA, NSA a FBI) do akcí, aby dostali situaci pod kontrolu, dříve než porozumí, co se vlastně přihodilo. Toho času byli původními členy skupiny tito odborníci:

 1. Ministr James Forrestal
 2. Admirál Roscoe H. Hillenkoetter
 3. Generál Nathan P. Twining
 4. Generál Hoyt S. Vandenburg
 5. Generál Robert M. Montaque
 6. Dr. Vanevar Bush
 7. Dr. Detlev Bronk
 8. Dr. Jerome Hunsaker
 9. Dr. Donal Menzel
 10. Dr. Lloyd V. Berkner
 11. Sidney W. Souers

Z jiných dokumentů MJ12 již víme, že James Forrestal byl odstraněn, protože chtěl vyzradit podstatu skupiny. Nesouhlasil s utajením.
Toto byla pracovní skupina, vytvořená vládou, obvykle nazývána jako MJ-12. Její složení nebylo stálé, za odchozí členy byl doplňován počet na 12 osob. Např. ministr Forrestal byl konsternován neúčastí USA ve II. světové válce, takže musel být hospitalizován ve vojenské nemocnici námořnictva se stressem. Dříve než ho stačili navštívit jeho blízcí, tak se zabil skokem z okna ze 16. patra. Lidé říkali, že sebevražda byla zinscenována. Forrestal byl po smrti nahrazen generálem Walterem B. Smithem.

V prosinci 1947 byl vytvořen projekt SIGN (Znamení), ke shromažďování všech informací o UFO, jejich charakteristikách a činnosti. Ve smyslu zajištění maximálního utajení bylo spojení mezi projekty SIGN a MJ-12 omezeno na pouze dvě osoby zpravodajské divize Air Material Command, předávající informace.

Z projektu SIGN se v prosinci roku 1948 stal projekt Grudge, který obsahoval mimo jiné veřejnou část, nazvanou Projekt modrá kniha (Project Blue Book), která byla všem dobře známá. Do Modré knihy byla uváděna pouze „bezpečná“ hlášení.

 

Projekt Modrá planeta

Další díly ze seriálu

Napsat komentář