Projekt Modrá planeta (3. díl)

7595x 01. 11. 2017 1 čtenář

Skupina MJ-12 byla původně zorganizována generálem Georgem C. Marshallem v červenci 1947, kvůli studiu vzorků a odstranění trosek po zřícení UFO mezi Roswellem a Magdalenou. Admirál Roscoe Hillenkoetter, šéf CIA od května 1947 do září 1950, se rozhodl aktivovat tzv. Robertsonův panel, který byl navržen k monitorování civilních studijních skupin UFO, které se objevily po celé zemi. V roce 1956 se připojil také k NICAP (Národní badatelská komise vzdušných jevů) a admirál byl zvolen jako jeden z jejich vedoucích. Působil současně s touto pozicí zároveň i jako člen-zpravodaj pro MJ-12, se svým týmem utajených expertů. Byli schopní tímto způsobem řídit NICAP směrem, jakým chtěli. S programem UFO a utajenými fyzickými důkazy, plně pod kontrolou MJ-12, se generál Marshall cítil být klidnější, během této velmi bizarní situace. Tito lidé a jejich následovníci úspěšně drželi veřejnost ve lži po dobu minimálně 39 let, včetně celého západního světa a to díky tomu, že dosadili falešné experty na místo těch pravých a ovlivňovali plánovitě celé pozadí výzkumu. Dodnes se jim to úspěšně daří.

Během doby šesti měsíců od nehody UFO u Roswellu 2.7.1947 a zajištění druhého zříceného UFO v San Augustine Flats blízko Magdaleny v Novém Mexiku, proběhla velká reorganizace agentur a vystřídalo se v nich hodně lidí. Hlavní náplní práce za původní tzv. „bezpečnostní pokličkou“ a hlavním důvodem pro její vytvoření, bylo analyzovat a pokusit se duplikovat technologie létajících disků. Tato činnost byla v kompetenci následujících skupin:

 • The Research and Development Board (R&DB) – Rada pro výzkum a vývoj
 • Air Force Research and Development (AFRD) – Výzkum a vývoj letectva
 • The Office of Naval Research (ONR) – Kancelář námořního výzkumu
 • CIA Office of Scientific Intelligence (CIA-OSI) – Kancelář vědeckého zpravodajství CIA
 • NSA Office of Scientific Intelligence (NSA-OSI) – Kancelář vědeckého zpravodajství NSA

Předpokládá se, že nikdo z těchto skupin samostatně neznal celý příběh do podrobností. Každé skupině byla známa jen ta část, kterou MJ-12 povolila. MJ-12 také působí prostřednictvím mnoha civilních zpravodajských služeb a investigativních skupin. CIA a FBI jsou ovládány a směrovány MJ-12 podle jejích záměrů. NSA byla primárně vytvořena z důvodu ochrany před uveřejněním informací o opravených UFO a eventuelně k zachování kontroly nad veškerou zpravodajskou komunikací. Tato kontrola dovoluje NSA dohlížet na veškeré emaily, telefonní hovory, faxy, telegramy a nyní i monitorovat on-line soukromou počítačovou komunikaci, dle libosti.

PŘÍSNĚ TAJNÉ – MAJIC
VĚC: MAJI
PROJEKT: Grudge / Aquarius (Vodnář): (TS/MAJIC)
Kontrola dokumentů: ECN
Podléhající MJ1/MAJI
Stav: Odtajněno

Projekt Aquarius (TS/ORCON).
Slovo úvodem: Projekt Grudge obsahuje 16 svazků zdokumentovaných informací od počátku vyšetřování UFO ve Spojených Státech a dále identifikovatelných mimozemských lodí (IAC). Původně byl projekt založen na příkaz prezidenta Eisenhowera v roce 1953 a spadá pod kontrolu CIA a MAJI. V roce 1960 byl původní projekt SIGN přejmenován na projekt Aquarius. Projekt byl financován utajenými zdroji CIA a převzal plnou odpovědnost za vyšetřování a zprávy o UFO a IAC poté, co byly projekty Grudge a Blue Book v prosinci roku 1969 ukončeny. Účelem projektu Aquarius bylo nashromáždit veškeré vědecké, technologické, lékařské a zpravodajské informace o UFO a IAC z pozorování a kontaktů s mimozemskými formami života. Tyto soubory informací byly použity ke zdokonalení Vesmírného programu letectva Spojených Států (nikoliv NASA).

Projekt  Aquarius obsahuje historii přítomnosti mimozemšťanů na Zemi a jejich vzájemných kontaktů s lidmi na této planetě, za období posledních 25 tisíc let, vrcholící rodem Basků, žijících v horách na hranici Španělska a Francie a Asyřanů (neboli Sírianů, původem od hvězdy Sírius).

(TS/ORCOM) je shrnutí předchozího, je historickým záznamem z vyšetřování UFO, vlády Spojených Států, obnovy mimozemských lodí a kontaktů s mimozemšťany.

Následné projekty po projektu Aquarius pod TS/ORCOM

 1. PLATO: Původně vznikl jako část projektu SIGN v roce 1954, jeho cílem bylo založení diplomatických vztahů s mimozemšťany. Projekt byl úspěšný, když byly vzájemně dohodnuty akceptovatelné termíny. Tyto termíny zahrnují výměnu technologií, při utajení mimozemské přítomnosti a nezasahovaní do mimozemských záležitostí. Mimozemšťané souhlasili s pravidelným poskytováním informací MAJI o kontaktech s lidmi. Tento projekt stále pokračuje v části Nového Mexika.

 1. SIGMA: Původně vznikl jako část projektu SIGN v roce 1954. V roce 1976 se stal samostatným projektem. Jeho cílem bylo začít komunikaci s mimozemšťany. Tento projekt se setkal s pozitivním úspěchem, když Spojené Státy započali v roce 1959 primitivní komunikaci s mimozemšťany. 25. dubna roku 1964 se zpravodajský důstojník USAF setkal s mimozemšťany na vojenské letecké základně Mollomar v Novém Mexiku. Kontakt trval přibližně tři hodiny. Po několika pokusech o komunikaci různými metodami došlo k výměně základních informací. Tento projekt pokračuje nyní v Novém Mexiku.
 2. Redlight: Původně založen v roce 1954. Jeho cílem bylo testování a lety se získanou mimozemskou lodí. První pokusy skončili destrukcí lodi a smrtí pilota. Projekt byl znovu otevřen v roce 1972. Pokračuje v Nevadě.
 3. Snowbird: Původně založen v roce 1954. Jeho cílem byl vývoj a použití konvenční technologie a lety lodí typu létajícího talíře na veřejnosti. Projekt byl úspěšně dokončen když byla taková loď postavena a zachycena v letu na titulních stranách tisku. Tento projekt byl používán k vysvětlení pozorování UFO a k odvedení zájmu veřejnosti od projektu Redlight.

Projekty pod MAJIC

 1. SIGMA je projekt, který odstartoval komunikaci s mimozemšťany a který je stále zodpovědný za tuto komunikaci.
 2. PLATO je projekt zodpovědný za diplomatické vztahy s mimozemšťany. Tento projekt tají formální smlouvu (ilegální dle americké ústavy) s mimozemšťany. Požadavky smlouvy byly, že mimozemšťané nám dají technologie a že nebudou zasahovat do naší historie. Na oplátku bude naše vláda, souhlasit s jejich přítomnost zde na Zemi a držet ji v tajnosti, nezasahovat jakýmkoliv způsobem do jejich záležitostí a akcí a povolí jim unášet lidi a zvířata.  Mimozemšťané souhlasili, že budou pravidelně poskytovat MJ-12 soupis unesených, kvůli vládní kontrole jejich experimentů.
 3. AQUARIUS je projekt, který obsahuje historii mimozemské přítomnosti a působení na Zemi na lidi.
 4. GARNET je projekt zodpovědný za kontrolu všech informací a dokumentů týkajících se mimozemských lodí a za odpovědnost za jejich informace a dokumenty.
 5. PLUTO je projekt zodpovědný za vyhodnocení všech informací o UFO a IAC, vztahujících se k mimozemské technologii.
 6. POUNCE je projekt vytvořený k získání všech spadlých nebo zřícených lodí mimozemšťanů. Projekt poskytoval kamuflážní příběhy a operace k zamaskování skutečného úsilí, kdykoliv to bylo potřeba. Kamufláže, které byly použity, zahrnovaly experimentální letadla, konstrukce, důlní zařízení, atd. Projekt byl úspěšný a pokračuje do dneška.
 7. NRO je Národní průzkumná organizace, založená ve Fort Carsonu v Coloradu. Je zodpovědná za bezpečnost ohledně všech mimozemšťanů a jejich lodí začleněných do projektů.
 8. DELTA je označení pro konkrétní část NRO, která je specielně vycvičena na bezpečnost všech MAJIC projektů. Jde o bezpečnostní tým a operační skupinu NRO, zvláštně zaměřenou pro zabezpečení projektů mimozemšťanů a bezpečnosti kolem LUNA (má také kódové označení „Men in black“). Projekt stále pokračuje.

 1. BLUE TEAM je prvním projektem zodpovědným za získání spadlých nebo zřícených mimozemských lodí a jejich posádek. Toto byl projekt velení vzdušných sil Spojených Států (U.S.A.F. Material Command).
 2. SIGN je druhým projektem zodpovědným za sběr zpravodajských informací a určení, jestli mimozemská přítomnost představuje hrozbu pro národní bezpečnost Spojených Států. SIGN do sebe začlenil projekt Blue team. Byl to také projekt CIA a leteckých sil Spojených Států.
 3. REDLIGHT byl projektem pro testovací lety se získanou mimozemskou lodí. Projekt byl pozdržen po několika neúspěšných pokusech, které skončily zničením lodi a smrtí pilotů. Byl prováděn v oblasti 51, u jezera Groom Lake (Dreamland) v Nevadě.Projekt Redlight byl znovu obnoven v roce 1972. Projekt byl částečně úspěšný. Pozorované lodě (UFO) doprovázené černými vrtulníky jsou majetkem projektu Redlight. Projekt pokračuje v oblasti 51.
 4. SNOWBIRD byl založen jako kamufláž projektu Redlight. Loď tvaru „létajícího talíře“ byla zkonstruována pomocí konvenční technologie a následně představena veřejnosti v tisku a bylo s ní podniknuto několik letů při různé příležitosti. Účelem projektu bylo vysvětlit pozorování UFO nebo utajit projekt Redlight, který byl předkládán jako tento projekt. Byla to velice úspěšná dezinformační operace. Tento projekt je aktivován pouze když je to zapotřebí. Tento podvod již nebyl mnoho let použit, v současnosti je nečinný až do doby, než ho bude nutné znovu použít.
 5. BLUE BOOK je sbírka informací o UFO a také dezinformační projekt vzdušných sil USA. Projekt byl ukončen a všechny jeho informace a úkoly byly zahrnuty do projektu Aquarius. Tajné hlášení nazvané „Grudge, Blue Book – Hlášení č. 13“ je jediná závažná a veřejnosti nepřístupná informace získaná z projektu (ze kterého čerpám před ostatními zdroji, neboť toto „Hlášení č. 13“ vypovídá o veškeré historii uvnitř projektu Grudge).

Projekt Modrá planeta

Další díly ze seriálu

Napsat komentář