«« »»

Projekt Modrá planeta (7. díl): Mrzačení dobytka a vnímání času

7. díl seriálu: Projekt Modrá planeta. Doposud vyšlo 10 dílů.
Téma:

Obecná chronologie: V polovině roku 1963 došlo v Haskell County v Texasu k záhadným útokům na zvířata. V typickém případě byl nalezen býk, v jehož hrdle a žaludku byly vyříznuty otvory velikostí talíře. Místní obyvatelstvo to připisovalo útokům divoké zvěře jakéhosi druhu, tzv. mizejícího neřáda. Postupem doby,  nabylo překvapení v Haskell County poněkud mýtických rozměrů a nové jméno případu bylo The Haskell Rascal (Haskellský rošťák).

Během následujícího desetiletí se vyskytly sporadické zprávy o podobných útocích na hospodářská zvířata. V roce 1967, za nejvýznamnější z těchto zpráv, byla nechutná smrt koně Snippyho v jižním Coloradu, která byla současně doprovázena zprávami o UFO a neidentifikovaných vrtulnících.

V roce 1978 došlo k nárůstu útoků a v roce 1979 se v Kanadě vyskytlo četné mrzačení hospodářských zvířat, především v Albertě a Saskatchewanu. Útoky ve Spojených státech na chvíli utichly, ale v roce 1980 došlo opět k nárůstu případů. Po tomto roce byly takové případy  hlášeny méně často, i když to mohlo být částečně způsobeno zvýšenou neochotou ze strany farmářů, hlásit takové případy. Mrzačení stále pokračuje i dnes a více než deset tisíc zvířat zemřelo jenom ve Spojených státech, ačkoli se napadání dobytka vyskytuje celosvětově, okolnosti případů jsou vždy stejné.

Souvislost medicíny s těmito útoky se nachází ve Žluté knize. Zjistili jsme, že jeden pozemský vědec se dozvěděl o záhadě dlouhověkosti (tajemství dlouhého života). Základem dlouhověkosti je schopnost regenerace lidských buněk. Stárne každý, když se jeho buňky nemohou obnovovat a začne proces zhoršování jejich funkce a umírání. Tajemství dlouhověkosti je tedy obnova buněk.

Ta může být provedena pomocí pozměněného Adrenalinu, Koradrenalinu, Kordrazynu nebo Kortropinexu, (někdy se používají pouze Formazin a Hyronalinx, přečtěte si pokračování projektu Modrá planeta – The Pulsar Project pro další informace o těchto a dalších drogách.

Všechny tyto léky mají základ v adrenalinu, který vzniká v lidském mozku. Během 60. let vědci zjistili, že mohou být syntetizovány z modulární části nadledvinek skotu. Potřebují jich však velké množství, aby syntetizovali jen malou část výše uvedených léků. Pozemští vědci se samozřejmě snaží objevovat nové aplikace a nové syntetické léky pro regeneraci buněk, zejména mozkových, pro obnovu lidských tkání a zvýšení psychických a fyzických schopností. Podlé mých osobních poznatků – každé zkoumání, které hodlá systematicky prověřit výskyt smrtících útoků na hospodářská a jiná zvířata, musí zahrnovat ve svém aspektu určité faktory, které mohou nebo nemusí být přímo souviset s mrzačením.

Toto mrzačení, zabíjení a kruté odstraňování vnějších nebo vnitřních částí těl, je zaměřeno doslova na tisíce zvířat, především hospodářských, již od šedesátých let 20. století. Operace na těchto zvířatech jsou primárně provedené s neuvěřitelnou přesností, což naznačuje použití vysoce sofistikovaných nástrojů a techniky. Zneklidňující a přetrvávající pravidelnost mrzačení a zdánlivě neformální likvidace neužitečného dobytka, má všechny náznaky extrémní sebejistoty či dokonce arogance útočníků. Tato arogance se zdá být opodstatněná svobodou a beztrestností s těmito činy spojenou.

Dle mého osobního zjištění, důvodem mimozemšťanů pro mrzačení nebo pro diskuse o nich, je jen předchůdcem skutečného odhalení toho, co stojí za mrzačením, když mimozemšťané potřebují tento biologický materiál pro vlastní potřebu. Budeme-li o tom logicky diskutovat, dojdeme postupně k nutnosti, že musíme přezkoumat to, co se nám skutečně děje přímo pod nosem, jako přímá interakce s mimozemskými biologickými entitami (EBE). Abychom o tom diskutovali, musíme se pokusit najít počátek za předpokladu, že to co víme, je pravda.

Podle mého obecného osobního názoru na mrzačení mimozemšťany, tak mají zájem (zvláště mluvíme-li o Rigeliáncích), že se tak chovají kvůli jejich podobnosti s lidmi. Potřebují tkáň skotu, protože mají na genetické úrovni stejné eukariotické buňky jako lidé. Všechny pitvy byly prováděny klony nebo Androidy. Mimozemšťané mohou poslat celé týmy, odebrat materiál, který potřebují a nezáleží jim na tom, kde a kolik. Pokud to potřebují, prostě si to vezmou.

Znamená to, že Rigeliánci nejsou upíři, nebo že to potřebují k přežití, ale potřebují to jejich nemorální vědci, jako materiál pro experimenty. (Opravdu nevíme, co je horší případ.)

Zapojení černých helikoptér do mrzačení
V průběhu důkladného vyšetřování se objevil závažný konkrétní problém. Odkazujeme se na  vzhled neoznačených a jinak neidentifikovatelných vrtulníků v rámci lokální a časové blízkosti míst, kde byla mrzačena zvířata. Výskyt těchto strojů byl dosti častý, takže se nejedná o náhodu. Tyto tajemné vrtulníky jsou bez identifikačního označení, nebo je možné, že označení mohlo být přemalováno nebo něčím překryto. Vrtulníky jsou často hlášené jako abnormálně, nebezpečně letící nebo v nelegální výšce. Vše je možné popírat, pokud by se to svědci nebo nějací právníci snažili ohlásit.

Existuje několik případů agresivního chování ze strany posádky vrtulníků, když posádky případné svědky pronásledovali, napadali, vznášeli se nad nimi nebo dokonce na ně vystřelili. Občas se tyto vrtulníky objevily poblíž mrzačení, dokonce se vznášely nad pastvinami, kde se později objevila poškozená kostra, když byly pozorovány krátce před nebo po mrzačení, nebo během několika dnů po mrzačení. Záměrem je pouze zdůraznit, že se tajemné helikoptéry nevyskytovaly současně se zvířaty, která byla mrzačena.

Takové neoznačené stroje, létající na nízkých hladinách, bez zvuku nebo znějící jako vrtulníky, byly hlášeny již řadu let a byly spojeny s ještě rozšířenějšími fenoménem – přízračnými letadly s pevnými křídly. Můžeme také spekulovat o tom, že mimozemšťané jsou zapojeni do biologických experimentů s chemickými nebo biologickými zbraněmi nebo geologicko-botanickým hledáním ložisek ropy a nerostů. Při jedné příležitosti, byl v místě mrzačení nalezen skalpel standardního typu. Protože neidentifikované disky byly většinou zapojeny do mrzačení, předpokládá se, že se jedná o tajnou záležitost. Ve skutečnosti jsou za mrzačení odpovědní mimozemšťané i vláda Spojených států, ale z různých důvodů.

Mnohostranné spojení s Antareány
Čas a ET: Čas je jedním z nejdůležitějších aspektů v záležitostech UFO. Sehrává divnou, ale významnou roli. Část odpovědi není ve hvězdách, ale v hodinách před vámi. Planeta Země existuje ve třech rozměrech, ve kterých se můžeme pohybovat v mnoha směrech. Prostor neexistuje, dokud neexistuje pohyb. Pro nás je vzdálenost mezi atomy v naší hmotě tak nepatrná, že se dá vypočítat pouze hypoteticky. Jestliže bychom žili na atomu a naše velikost by byla relativní vzhledem k jeho velikosti, vzdálenost k dalšímu atomu by se zdála úžasná.

Existuje další pozemská veličina, nazvaná čas. Na rozdíl od ostatních tří rozměrů, čas existuje zdánlivě ve všech rozměrech. Čas se pro nás stává velmi reálným a zdá se, že bychom nemohli žít bez něj. Přestože čas vůbec neexistuje. Jestliže pro nás existuje okamžik, znamená to, že tentýž okamžik může být sdílený s jinými planety, v jiných galaxiích?

ET fenomén se zdá být řízen, to znamená, že se řídí inteligentními příkazy. Samotné lodě jsou projevy vyšších energií, pak je musí někdo energeticky nějakým způsobem manipulovat a snížit jejich frekvence na viditelné pro lidské tvory, do tvarů, které se nám zdají vzhledem fyzické a skutečné, provádějící akce, které se nám zdají být inteligentní.

Právě jsme narazili na zdroj, který musí být inteligentní formou energie, působící v nejvyšším frekvenčním spektru. Pokud taková energie existuje, měla by prostupovat celý vesmír a udržovat ovládání jeho jednotlivých částí. Protože má velmi vysokou frekvencí, tak vysokou, že energie hmoty je prakticky konstantní, zdroj nemá v žádném případě potřebu doplňovat sám sebe, aby to bylo přijatelné pro naše environmentální vědy. Může tak ve skutečnosti vytvářet a ničit hmotu, bez ohledu na to, že tak manipuluje s nižší energií. Tohle je nadčasové, protože to existuje mimo všechna časová pole. Je to nekonečné, protože zdroj není omezen trojrozměrným prostorem.

Možná, že kdybychom byli čistou energií, tak každá částice energie by sama o sobě sloužila jako synapse, a informace by mohly být uloženy jako malá změna frekvence. Celá paměť např. částic růže, by byla zaznamenána na jedné frekvenci, a celá forma energie by se dala naladit nastavením frekvence, jako bychom to mohli ladit na radiopřijímači. Jinými slovy, žádné složité obvody by nebyly zapotřebí a nebylo by nutné ani fyzické tělo.

Energetické vzory by nemusely nutně existovat ve hmotné podobě,  místo toho by prostupovaly celý Vesmír. (Vesmír je z našeho lokálního hlediska obrovský v konceptu reality Multiverza). V tuto chvíli nás takové energetické vzory zcela obklopují, a my si nejsme vědomi všech slabých impulsů o nízké energii, procházejících mozkem. Kdyby to bylo žádoucí, budeme moci tyto impulsy kontrolovat a tím ovládat své myšlenky. Člověk si byl vždy vědom této inteligentní energie nebo síly, kterou vždy uctíval jako Boha, Ježíše, nebo Univerzální Bytost, atd. podle vrozeného principu.

Pokračování: Projekt Modrá planeta (8.díl) [2113x]

Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, překladatele v další práci a nastavte trvalý příkaz na transparentní účet: 2900794933/2010. Platby ze zahraničí IBAN: CZ8920100000002900794933, SWITFT: FIOBCZPP. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím "DAR" a název článku nebo vyplňte VS: 16193 a SS: 100.

Napsat komentář