«« »»

Projekt PULSAR (1. díl): Parapsychologické schopnosti mimozemšťanů

1. díl seriálu: Projekt Pulsar. Doposud vyšlo 6 dílů.

Je mnoho důkazů psychických sil (schopnost mentálními příkazy ovlivňovat okolí, uspořádávat nebo vytvářit děje nebo iluze), které byly mnohokrát hlášeny jako schopnosti mimozemšťanů. Je velký rozdíl mezi nimi a pozemšťany. Lidé na Zemi mají vrozené psychické schopnosti, ale velká část mimozemšťanů (Grays, Nordici a Oranžoví) potřebují zvláštní psionický implantát, bez něhož nebo v případě jeho poruchy nemají psychické schopnosti. Každopádně se musíme postarat o naši morálku, zatímco používáme psychiku, protože taková moc je mečem se dvěma ostřími, dobrá věc, kterou může psychotronika dělat, musí být zvážena proti možnosti rozpoutání nebezpečné megalománie.

Aura – byla poprvé detekovaná pozemským vědcem Semjonem D. Kirlianem ze SSSR během 40. let 20. století, je to biologické elektromagnetické pole, které obklopuje každé živé stvoření a jako jednoduché elektromagnetické pole i anorganické hmoty. Je to projev duchovní energie, která v závislosti na její intenzitě, může provádět psychotronické jevy.

Vesmírné paprsky – jsou kosmické paprsky jako proudy nabitých částic: protonů – alfa částic a několika těžších jader, které pocházejí z vesmíru a mohou být dostatečně intenzivní, aby pronikly do hloubky tisíců stop horniny. Kosmické paprsky přítomné v planetární atmosféře jsou sekundární kosmické paprsky, primární paprsky bombardují atmosféru z vesmíru a vnikají do jader atomů, přítomných v horní vrstvě atmosféřy, čímž vznikají mesony a jiné sekundární jaderné částice. Ty zase produkují ještě více sekundárních kosmických částic.

Parapsychologické schopnosti mimozemšťanů

Intenzita kosmických paprsků tedy může být nepřiměřeně vysoká, pokud jde o počet částic zasahujících planetu. Průměrný člověk může tolerovat radiační dávku přibližně 0,01 rentgenu denně bez poškození svého těla, v extrémně vysokých nadmořských výškách nebo mimo atmosféru planety, může dávka překročit úroveň tolerance a ochranný oblek je nutný. Extrémně těžká jádra primárního kosmického záření, přestože má velmi nízkou intenzitu, mohou způsobit vážné biologické následky:

  • 10% mutací v sekundárních generacích živočichů je způsobeno zářením, pokud absorbují 25% kosmického záření.
  • Kosmické paprsky interagují s jakousi bio-anténou – pineální žlázou (šišinka) u lidí a produkují psychotronickou aktivitu.

Telurická energie – elektromagnetické gravitační vlny z jádra planety Země absorbované lidskou aurou, způsobují zvýšení energie aury.

Psychokineze – energie a hmota mohou být ovlivňovány gravitačním polem jednotlivce. Pouze gravitace hvězd může interagovat s energií i hmotou v její blízkosti; pro tento typ jevu je nutný změněný stav vědomí (obvykle nedobrovolný). Některé druhy bytostí a někteří lidé však mohou být vycvičeni tak, aby změnili svůj stav vědomí, tím soustředili sílu své aury a využívali latentní psychotronické schopnosti.

Plazmová reorganizace je proces, kterým mohou lidé prověřit své psychotronické schopnosti.  Domníváme se, že je podobná záležitostem, kdy nehmotné energetické procesy jsou pohonem kosmických lodí mimozemšťanů. Energie je považována za přímý výsledek výměny mezi pozitivní černou dírou a zápornou bílou dírou, která interaguje a vytváří intenzivní energetické vzory.

Dále bylo spekulováno, že lidská či mimozemská mysl, ve spojení s nadledvinkami a hypofýzou (někteří mimozemšťané potřebují tyto sekrety nahradit z lidských tekutin), mohou vytvořit reorganizaci plazmy, nezbytnou k vytvoření duševní interakce subjaderných dimenzí, jako nějaký druh psychické „černé díry“. Vytvoření takové černé díry je vždy paralelní s vytvořením protilehlé bílé díry a obě se okamžitě začnou rozpadávat prostřednictvím tachyonických emisí. Tyto emise částic, které jsou rychlejší než světlo, jsou prostředkem, pomocí něhož lze soustředit a aplikovat psychokinetické a jiné psychoenergetické síly. Obecně bylo připuštěno, že každá lidská bytost má v menší či větší míře schopnost, aby mohla psychicky řídit své životní prostředí pomocí soustředěné energie aury. Nicméně většina lidí věří více ve stroje, než v lidský organismus a již zapomněla, jak skutečně využít to, co mají k dispozici. To je zřejmé, když zvážíme, co by se stalo, kdyby východní kultury byly na Zemi dominantní, namísto více technologicky založené západní společnosti.

Pokud by lidé trávili méně času prací a více času věnovali na kontrolu mysli a těla, jako například buddhističtí mniši nebo indičtí fakirové, na Zemi by dnes bylo zcela odlišné místo pro život. Jsou také případy, kdy lidé byli schopni rozšířit své psychické schopnosti buď prostřednictvím zvýšení jejich aury, nebo byli vyškoleni jinými, jak rozpoznat a využívat tyto latentní schopnosti.

Mimozemští sluhové Greys: Sluhové Rigelianů

SQH – Jsou protosyntozoidem (uměle vytvořené bytosti), které mají nízkou úroveň inteligence, a proto jen plní příkazy. Jsou zhruba 3 stopy vysocí. Nemají žádná ústa, uši nebo nos.

Tah’Hay – Jedná se o zmutovanou formu klonu, jehož specifickou úlohou je dokončovat výzkum. Jsou asi tři stopy vysocí. Nemají žádná ústa, uši nebo nos.

S’PTH – Jsou to klonované formy syntozoidů, kteří konají specifickou práci, např. mají působit jako správci. Jsou asi čtyři stopy vysocí.

Repliky – jsou to protosyntozoidní klonované formy bytostí, což je specifická potřeba pro zvláštní vnější agenty. Vlastnosti: Mají změněnou tvář mohou mít vlastní vůli.

Sloužící se Z-Retikuli 1

P’TH – Jsou klonovanou bytostí, která má za úkol pracovat jako správci. Jsou asi 3 až 4 stopy vysocí.

THROOB – Jsou původně ze souhvězdí Draka, kteří mají za úkol dokončovat výzkum. Jsouasi čtyři stopy vysocí a mají ocas.

Thlaap’SH – Jsou degenerovanou klonovanou formou THROOBa a mají nízkou úroveň inteligence. Jsou určeni pro specifickou práci, mají působit jako dělníci (protože jsou velmi silní). Jsou vysocí asi 4 stopy.

HZHZTH – Jsou hmyzí rasou od Casiopeji, která je specifickým výsledkem genetického výzkumu.

Služebnící od Z-RETICULAE 2:

Z-Reticulae 2, 1. a 2. typu, se běžně nepokládají za jiné druhy bytostí, protože se řadí mezi služebníky. Jediný druh bytostí obou ras, je obvykle nazývá HBOOT. Je to biologický android s neuvěřitelně mocnou kapacitou. Nordici a Oranžoví běžně používají anorganické androidy na kvalitní služby.

Pokračování: Projekt PULSAR (2. díl): Projekt MK-ULTRA [3287x]

Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, překladatele v další práci a nastavte trvalý příkaz na transparentní účet: 2900794933/2010. Platby ze zahraničí IBAN: CZ8920100000002900794933, SWITFT: FIOBCZPP. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím "DAR" a název článku nebo vyplňte VS: 16840 a SS: 100.

Napsat komentář