Projekt PULSAR (4. díl): Jazyk mimozemšťanů

4281x 28. 01. 2018 1 čtenář

Veganský jazyk:

Porozumění jejich psanému názvu, je obecný základ veganského jazyka. Není to  vyčerpávající, ale spíše to poskytne potřebné základní komunikační schopnosti potřebné při neplánovaném kontaktu s Vegany.

Veganský jazyk doplněný o standardní abecedu, který je nezbytný pro zvukovou reprodukci slov, obsahuje také řadu abecedních znaků pro výslovnost času a pro vytvoření množného čísla.

Písmeno označující čas  je přidáno na konec slova, které je napsáno. Například slovo cold = chladný (viz obrázek)

Znak pro množné číslo je přidán před slovo, aby mělo úplný význam. Je vyslovován jako písmeno Z, jako v Zebře – například slovo kniha – knihy (viz obrázek)

Slova více než jednoslabičná mají přízvuk vždy na poslední slabice. Jediná výjimka z tohoto pravidla je množné číslo, kde je přízvuk na prvním znaku. Pomlka se vždy používá mezi dvěma identickými hláskami, příklad jako v angličtině ve slově Ski’ing.

Interpunkce – je oddělování slov. Neexistují mezery mezi slovy, jen oddělovací znaky:

  • = označuje konec věty nebo odstavce, například období.
  • + označuje otázku, jako otazník v anglickém jazyce.
  • z jsou uvozovky, jako v anglickém jazyce, kde uzavírají citaci.

Struktura věty:

Základní struktura vět je Předmět-přídavné jméno-sloveso.

Místo toho, aby řekl: „Četl jsem starou knihu“, Vegan by strukturu věty označil jako: „Já stará kniha četl.“

Velká písmena – ve veganském jazyce se velká písmena používají pouze pro vlastní jména, nikoli na začátku věty nebo pro titul. Chceme-li vyznačit velké písmeno, přidáme nad písmeno linku. Ve veganském jazyce se zvuk velkého písmene mírně změní. Je to velmi obtížné uslyšet a bude to trvat roky, než se pozemšťané naučí správně artikulovat.

Číselný systém – veganský číselný systém je založen na základu 12 a ne deset 10, jaký je používán na Zemi v desítkové soustavě.

Pozice prvního řádu se nazývá „tie“ , například 1. Pozice druhého řádu se nazývá wen a = 12 v desítkové soustavě. Pozice 3. řádu se nazývá toem a = 144 tj. 12×12. Další řád se nazývá besha a = 1728 tj. 12x12x12.

Jak zapisujeme číslovky veganského systému:

15 – není zapsáno jako 15, ale 12 + 3 tj. 1×12 + 3×1

400 – je zapsáno jako 4×100 + 0x1 v desítkové soustavě, ale ve dvanáctkové soustavě je to: 2×144 + 9×12 + 4×1 = v desíkové poziční by to bylo = 294

Pochopení jejich měření času:

Následující měření času jsou pouze obecnými aproximacemi a poskytují pouze základní informace pro pochopení povahy praktického měření času u veganů. Veganské hodiny jsou založeny na dělení 12 a jsou tedy podobné našemu měřením času. Existují však některé velké rozdíly v délce každého časového segmentu.

Veganský den se nazývá STEL a je rovný dvaceti dvěma (22) hodinám na Zemi. Je rozdělen na dvanáct 12 úseků nazývaných TARIM. Tarim je možno přeložit jako ‚hodina‘, která má asi našich 110 minut. Každý Tarim je rozdělen do dvanácti jednotek nazvaných KEVN, které překládáme jako „období“. To se rovná délkou 9,17 minut Země.

Každý KEVN je dále rozdělen na 12 úseků, zvaných SURIEN. Překládáme to jako ‚minuty‘, která je dlouhá 45,85 sekundy na Zemi. Konečně každý Surien je rozdělen na 12 úseků s názvem EWA. Každá EWA se rovná 3,82 sekundy.

Například: 6 hodin se řekne KILTAR = (KIL + TAR), nebo doslova šest hodin.

Revidovaná Mendělejevova tabulka prvků: 

Název prvku – značka – atomová váha – atomové číslo – místo a čas objevení

Pro ukázku – následující text v každém známém psaném jazyce, je hrubý překlad věty: „Udržujte své přátele blízko, aby se nepřátelé nepřiblížili“.

Projekt Pulsar

Další díly ze seriálu

Napsat komentář