Projekt SERPO: Výměnný pobyt lidí a mimozemšťanů (1. díl): První kontakt

12825x 22. 12. 2017 1 čtenář

Tento dokument prezentuje informace zveřejněné na webové stránce SERPO, týkající se výměného pobytu lidí a mimozemšťanů, a další informace o jiných mimozemských bytostech navštěvujících Zemi.

PŘEDMLUVA

Tyto informace zveřejnil penzionovaný vládní úředník. Cílem této webové stránky bylo usnadnit postupné uvolňování důvěrných dokumentů, týkajících se tajného výměnného programu dvanácti vojenských činitelů ze Země, na planetě SERPO v souhvězdí Zeta Reticuli, v letech 1965-78.

Informace byly zveřejňovány od 2. listopadu 2005 vládním úředníkem ve výslužbě, v rámci činnosti agentury pro obrannou zpravodajskou službu USA (DIA), který se zde nazýval jako „Anonymous“. Tento člověk uvedl, že nepracoval samostatně, ale byl součástí skupiny šesti pracovníků DIA, kteří pracovali ve spojenectví tří současných a tří bývalých zaměstnanců DIA. Byl jejich hlavním mluvčím.

Tato skupina, známá jako „DIA-6“, pokračuje dodnes pod názvem „ANONYMOUS“ s plným přístupem k dokumentům „Briefing Control Access Roster“ Její oficiální název je vlastně znám jen ve vládních kruzích.

Do 21. prosince 2007 byly informace zpřístupňovány po částech na soukromém seznamu e-mailů o UFO, který moderoval Victor Martinez. Poté, 24. ledna 2008, Anonymous obdrželi nabídku Billa Ryana, autora webových stránek, na kterých pak zveřejnil 85% materiálu od Anonymous, dalších 13% pocházelo z jiného zdroje, přímo spojeného s projektem a konečně 1 až 2% pocházely od neznámého zdroje. Zatím není známo, zda tento způsob publikování bude pokračovat.

Informace od společnosti Anonymous byly zveřejněny přesně tak, jak byly původně přijaty. Některé komentáře (v hranatých závorkách) byly přidány moderátorem Victorem Martinezem, pro případné upřesnění. Nic nebylo vynecháno. Pokud je tento mimořádný příběh pravdivý, tak dvanáct lidí navštívilo planetu Serpo a osm z nich se vrátilo. Tito patří mezi největší bezejmenné hrdiny naší generace.

Stejně, jako v této předmluvě, jsou všechny připomínky zpracovatele tohoto dokumentu přiloženy ve složených závorkách {}. Tyto komentáře jsou vloženy pouze jako pomoc při porozumění textu a zajišťují správný tok informací. Bohužel, původní informace byly zveřejněny na webových stránkách pouze v tom pořadí, v jakém byly přijaty. V důsledku toho nejsou informace předkládány v pořadí podle diskutovaných témat, a jsou bez jakýchkoli označení, co každá relace obsahuje. Jsou jen jednoduše očíslovány od 1 do 27a.

Tento dokument představuje části zpráv v logickém uspořádání podle témat, uvedených v obsahu. Přestože zde nejsou všechny informace, zveřejněné na webových stránkách SERPO, žádný obsah nebyl měněn, s výjimkou opravy chybně zapsaných slov a gramatických chyb. Nicméně některé věty byly pozměněny a odkazy na nesouvisející osoby a dialogy byly vynechány, aby se zvýraznila podstata předložených informací.

Doporučujeme čtenáři, aby přezkoumal uvedenou webovou stránku, s neupravenou verzí těchto informací. Toto zde uvádíme proto, aby to pomohlo čtenáři dozvědět se, odkud jsou informace ze všech verzí vloženy do tohoto dokumentu a tak uvidíte, které informace byly vynechány. Číslo výňatku je uvedeno na začátku každé části, která byla vložena do tohoto dokumentu.

Kapitola 1. – První kontakt
Tato kapitola obsahuje informace týkající se havárií dvou UFO, které se staly v červenci 1947 v Novém Mexiku, k nimž došlo přibližně ve stejnou dobu. Místa havárie však byla objevena v různé době a na odlišných místech. Část 1.1 popisuje místo první havárie v Coroně a část 1.2. popisuje druhou objevenou oblast havárie blízko Datilu.

1.1 Havárie UFO v Coroně
Zveřejněná zpráva 27a na prezidentském briefingu Ronalda Reagana o UFO.

V červenci 1947 se v Novém Mexiku stala pozoruhodná událost. Během bouře se zřítily dvě kosmické mimozemské lodě. Jedna havarovala jihozápadně od Corony v Mexiku a druhá havarovala nedaleko Datilu v Novém Mexiku. Na místě první havárie bylo nalezeno 5 mrtvých mimozemšťanů a jeden živý.

Příští den zavolal zástupce místního šerifa státní policisty. Živý mimozemšťan byl nalezen ukrytý za skálou. Dostal vodu, ale odmítl jakékoli jídlo. Nakonec byl převezen do Los Alamos. Informace o tom se nakonec dostaly do Roswellské vojenské základny.

Všechna úlomky lodě a mrtví mimozemšťané byly z místa první havárie nejprve převezeny do Roswell Army Air Field, v Novém Mexiku. Trosky byly nakonec převezeny na základnu v Daytonu v Ohiu, kde sídlila divize zahraničních leteckých technologií. Těla mrtvých mimozemšťanů byla přepravena na základnu Wright Field v Ohiu a uchována v mrazicích boxech. Později byla převezena do Los Alamos, kde byly vyrobeny speciální kontejnery, udržující těla v neporušené podobě.

1.2 Havárie v Datilu
Z0ápis 1
Druhé místo havárie bylo objeveno až v srpnu 1949 dvěma rančery. O několik dní později oznámili svůj nález šerifovi oblasti Catron County v Novém Mexiku. Kvůli vzdálenosti místa trvalo několik dní, než se šerif dostal na místo havárie. Šerif pořídil na místě několik fotografií a pak se vrátil do Datilu. Událost poté oznámil na armádní základnu Sandia, v Albuquerque v Novém Mexiku. Záchranný tým ze Sandie převzal veškeré důkazy, včetně šesti těl mimozemšťanů.

Údaje zveřejněné na brífingu Ronalda Reagana o UFO – 27a: Těla byla v pokročilém stádiu rozkladu. Byla v poušti posledních dva roky. Zvířata a čas zde vykonaly své. Pozůstatky byly převezeny na základnu Sandia a nakonec do Los Alamos. Zjistili jsme, že obě havarované kosmické lodě byly podobného typu a těla mimozemšťanů byla zcela stejná. Měla stejnou výšku, hmotnost i fyzické vlastnosti.

Serpo

Další díly ze seriálu

Napsat komentář