Projekt SERPO: Výměnný pobyt lidí a mimozemšťanů (3. díl): Příprava na odlet

19011x 05. 01. 2018 1 čtenář

Ebenové poslali zprávu o tom, že se vrátí na Zemi k určitému datu a na místě, které jsme si vybrali. Termín návštěvy byl 24. dubna 1964 a místo se nacházelo v jižním sektoru White Sands Missile Range, New Mexico. (Raketová základna White Sands v Novém Mexiku.)

Naši vládní úředníci se tajně seznámili s plánem akce. Rozhodnutí byla provedena, poté změněna a opět změněna. Měli jsme jen asi 25 měsíců, abychom naplánovali celou událost. K jejímu naplánování byly vytvořeny zvláštní týmy, většinou vojenské. Po několika měsících plánovacího procesu se prezident John F. Kennedy rozhodl schválit výměnu zvláštního vojenského týmu. Vedením akce byla pověřena USAF. Úředníci USAF vybrali civilní vědce, kteří by pomohli při plánování akce a výběru posádky.

3.1 Přípravy
Proces výběru členů týmu byl nejtěžší. Bylo navrženo několik plánů na sestavení týmu. Trvalo několik měsíců, než plánovači rozhodli o kritériích pro každého člena týmu. Rozhodli se, že každý člen týmu musí být voják. Musí být svobodný a bez dětí. Musí mít vojenskou kariéru (více než čtyři roky ve službě). Musí mít zvláštní znalosti. Musí mít dovednosti propojené křížem, což znamená, že musí mít více než jednu specializaci. Musí být zcela nezávislý a zbaven všech identifikačních problémů, které by mohl  po cestě zažít. Jedním z návrhů bylo, prohlásit všechny členy za mrtvé. To bylo uvažováno, dokud nebylo rozhodnuto, že každý vybraný člen týmu bude uveden na seznamu chybějících, dle oficiálních záznamů, a bude vyřazen z neoficiálních záznamů. Tímto způsobem byly pokryty veškeré vztahy mezi týmem a jejich osobními údaji.

Každý jednotlivý záznam o každém vybraném členu týmu byl vymazán, včetně záznamů o sociálním zabezpečení, vnitřních výkazech, zdravotních záznamech, vojenských záznamech a všech dalších identifikačních záznamech, které byly buď zničeny nebo shromážděny a pak umístěny na zvláštní místo. Původně bylo pro výběr zajištěno zhruba 56000 uchazečů. Proces screeningu byl nakonec ukončen se všemi vybranými. Byli to ti nejlepší z nejlepších. Během školení, které trvalo zhruba šest měsíců, prošlo celkem 16 uchazečů výcvikem. Čtyři z nich byli náhradníci pro případ, že by jeden z vybraných pro misi byl zraněn nebo propuštěn z nějakého jiného důvodu z armády.

Tým SERPO podle představ Stevena Spielberga ve filmu Blízká setkání třetího druhu

Proč byly vzaty pouze dvě ženy? Pokud se zamyslíme nad monumentálním problémem spojeným s výběrem týmu 12 lidí, kde musí být každá osoba zcela vymazána z vojenského systému, nemá žádné rodinné vazby, žádné manželské vztahy ani žádné děti, vidíme obtíže, jaké měla skupina pro výběr, aby vybrala nejlepší členy týmu z omezeného souboru vojáků.

Původní vybraná skupina měla 158 lidí. Konečných 12 bylo vybráno z tohoto počtu. Pokud zvážíte psychologické, lékařské a jiné testy, které musely být provedeny, tak bylo posledních 12 z původního počtu nejlépe kvalifikovaných. Proč byly vybrány pouze dvě ženy, nebylo nikde uvedeno. Zjevně byly tyto dvě ženy nejlépe kvalifikované v jejich osobní specializaci – lékař a lingvista.

 

Každý člen týmu nebyl označován jménem. Jakmile bylo vybráno posledních 16, (pamatujme, že měli čtyři náhradníky), každý člen týmu dostal trojmístné číslo. Od tohoto okamžiku byli identifikováni pouze čísly. Dokonce znal každý člen týmu ostatní jen podle jejich třímístného čísla. Nikdy nesměli používat své skutečné jméno. Jakmile opustili planetu Zemi a cestovali na Serpo, navzájem používali pouze přezdívky. Například velitel týmu byl označen jako Skipper, lékaři byli identifikováni jako Doc-1 a Doc-2, piloti byli označeni jako Sky-King a Flash-Gordon.

Přestože by to nemělo žádný význam, kdyby použili svá skutečná jména na Serpo, byli dostatečně disciplinovaní, aby mohli vystupovat buď za pomoci přezdívky, nebo svých třímístných čísel.

Číselné označení členů týmu:

 • Týmový velitel – 102
 • Zástupce velitele týmu – 203
 • Pilot č.1 – 225
 • Druhý pilot – 308
 • Lingvista č. 1 – 420
 • Lingvista č. 2 – 475
 • Biolog – 518
 • Vědec č. 1 – 633
 • Vědec č. 2 – 661
 • Doktor č. 1 – 700
 • Doktor č. 2 – 754
 • Bezpečnostní pracovník – 899

3.2 Výcvik
Po rozsáhlém výběrovém řízení musel každý člen týmu prokázat své schopnosti vydržet potíže, mezi něž patřil soubor psychologických testů, lékařských vyšetření a PAT (Testy pozitivního myšlení, což je vojenský test pro piloty a personál speciálních sil). Výcvik se skládal z následujících činností:

 1. Úvod do průzkumu vesmíru (vyučováno personálem NASA);
 2. Astronomie, identifikace hvězd, použití dalekohledů a obecná astrofyzika;
 3. Antropologie mimozemšťanů (informace získané od EBE 1);
 4. Historie Ebenů (základní informace obdržené od EBE 1);
 5. Lékařská péče v armádě USA (traumatická péče). Toto téma bylo určeno nelékařskému personálu týmu;
 6. Výcvik ve vysoké nadmořské výšce – parašutistický výcvik a pobyt v beztížném prostředí s nulovým obsahem kyslíku;
 7. Trénink přežití, útěku a úniku;
 8. Základní výcvik se zbraní a výbušninami (šest kilogramů C-4);
 9. Trénink psychologických operací a příprava proti výslechu;
 10. Malá taktická výcviková jednotka (čtyřtýdenní výcvik u americké armády);
 11. Kurz shromažďování informací;
 12. Vesmírná geologie – metody sběru a použití specializovaného geologického vybavení;
 13. Trénink odolání fyzickému stresu;
 14. Metody řešení konfliktů a izolace;
 15. Ošetřovatelský kurz;
 16. Školení o používání přístrojů;
 17. Individuální odborná příprava;
 18. Základy biologie;
 19. Další výcvik, které je i nadále považován za vysoce klasifikovaný i po 40 letech (1965 – 2005).

Každý člen týmu musel vydržet extrémní psychologickou a fyzickou zátěž. V jednom tréninkovém testu byl každý člen týmu uzamčen uvnitř boxu velikosti 5 x 7 stop, který byl po dobu pěti dnů pohřben sedm stop pod zem, pouze s jídlem a vodou, bez kontaktu s nikým jiným a v naprosté tmě. Tímto se testovalo několik faktorů.

Každý člen týmu si také vzal s sebou pilulku,  která byla standardní záležitostí pro zpravodajské agenty působící za nepřátelskými liniemi. Pomocí pilulky mohl agent ukončit svůj život, kdyby se EBEnové z nějakého důvodu projevili jako nepřátelé.

Několik vybraných členů týmu (piloti) bylo vycvičeno na létání plavidly EBEnů, z nichž jedno bylo zachyceno na západě Nového Mexika v roce 1949. Plán určoval, aby několik vybraných lidí dopravili v případě nouze lodí zpět na Zemi.

V týmu byli čtyři piloti. Tito čtyři strávili mnoho týdnů v nevadském komplexu, kde se učili létat na získaném plavidle EBEnů. Nebylo těžké s ním létat, jakmile člověk pochopí funkce ovládacích prvků. Jsem si jistý, že mnoho z pozorování UFO v letech 1964-65 v oblasti západu USA mohlo být připsáno těmto testovacím letům, našimi členy týmu.

Každý člen týmu byl poslán do speciálního zařízení umístěného v Camp Perry ve Virginii. Bylo to výcvikové místo zpravodajských služeb. Převzali jsme celý komplex uvnitř základny Perry. Většina výcviku se uskutečňovala tam, pouze některý speciální výcvik byl prováděn na Sheppard Air Force Base, ve Wichita Falls v Texasu; na Ellsworth AFB v Jižní Dakotě; Dow AFB v Maine a na osamělých místech v Mexiku a Chile.

Školení trvalo 167 dní. Členové týmu měli během tohoto období volno jen asi 15 dní, ale byli pečlivě střeženi. Těsně před jejich cestou byl každý člen týmu převezen do kázeňských kasáren Spojených států ve Fort Leavenworth a zavřen v uzamčených celách. To jim zabraňovalo v komunikaci s kýmkoli z vnějšího světa, a každý z nich byl pozorně sledován.

Došlo však ke změně plánů. Od EBEnů jsme dostali zprávu, v níž uvedli, že nechtějí provést výměnu během své první návštěvy na Zemi. Chtěli se nejprve s námi setkat, a pak si naplánovat výměnu osob. To způsobilo mnoho problémů, protože náš tým již byl připraven na výměnu. Poslali jsme naši zprávu zpět, ale nedostali jsme na ni odpověď.

V prosinci 1963 poslali EBEnové zprávu potvrzující čas, datum a místo jejich přistání. Ve zprávě bylo uvedeno, že na Zemi přiletí dvě lodě a přistanou na předem dohodnutém místě. Naše vláda však se v této době zabývala smrtí prezidenta Kennedyho. Někteří z nich chtěli zrušit výměnu kvůli jeho smrti, ale prezident Johnson byl o všem informován a rozhodl se pokračovat v této záležitosti, ačkoli nevěřil, že to skutečně nastane.

Náš tým plánoval dvě místa přistání. Jedno krycí na letecké základně Holloman poblíž Alamogorda v Novém Mexiku a další, které bylo skutečným místem přistání, západně od Hollomanu, poblíž jižního vstupu do základny White Sands.

3.3 Výměna
První loď EBEnů vstoupila do naší atmosféry odpoledne 24. dubna 1964. Loď přistála na špatném místě, u Socorra v Novém Mexiku. Náš tým je očekával ve White Sands. Byli jsme schopni EBEnům sdělit informaci, že přistáli na nesprávném místě. Druhé plavidlo EBEnů přijalo tuto zprávu a přistáli na správném místě, které jsme jim udali.

Na Zemi čekalo 16 vedoucích představitelů americké vlády. Někteří byli politici a někteří byli vyššími státními úředníky, včetně vojenských důstojníků. EBEnové opustili svou loď a šli pod připravený baldachýn. EBEnové předali jako dar své technologie. Měli připraven základní překladač. Vypadal, jako nějaký mikrofon s čtecí obrazovkou.

Vyššímu úředníkovi Spojených států bylo předáno jedno z těchto zařízení a EBEn měl druhý překladač. Úředníci mluvili do zařízení a obrazovka ukázala písemnou podobu hlasové zprávy, a to jak v jazyku EBEnů, tak v angličtině. Bylo to sice jen nahrubo a bylo těžké pochopit všechno, co bylo řečeno. Přesný přepis schůze nebude nyní projednán. Ebenové se rozhodli uskutečnit výměnu, ale až následujícího roku. Byl stanoven červenec 1965 a místo bylo určeno na  testovací základnu v Nevadě. Plánovači nechtěli zachovat stejnou polohu z obavy, že by nějaká informace mohla uniknout.

Členové týmu byli drženi na Ft. Leavenworth až do května 1964. Pak je převezli je do tábora Perry. Tým byl izolován na příštích šest měsíců a proběhl stejný výcvik, jaký již absolvovali. Upravili své individuální dovednosti a učili se některé nové schopnosti. To dalo týmu příležitost lépe porozumět jazyku EBEnů. Přestože většina členů týmu měla potíže s výukou jazyka, oba lingvisté z týmu dokázali vylepšit své jazykové schopnosti.

V dubnu 1965 byl tým převezen do Ft. Leavenworth a byl zde až do července 1965, kdy byli přepraveni do Nevady. Výměny se zúčastnilo pouze několik vybraných úředníků, ostatní nebyli připraveni pro výměnu týmů. Když přistála loď EBEnů, náš tým byl vzat na palubu. Množství zásob naložených na palubu lodi EBEnů činilo 41 tun vybavení.

 

Seznam dodávek poskytnutých projektu CRYSTAL KNIGHT, pro členy týmu, který byl později přejmenován na Projekt SERPO, jakmile se sedm členů vrátilo v roce 1978 a zpráva o akci byla dokončena v roce 1980:

1) HUDBA – Členové týmu měli k dispozici následující nahrávky hudby: Elvis Presley, Buddy Holly, Ricky Nelson, The Kingston Trio, Brenda Lee, The Beach Boys, Bob Dylan, Peter Paul & Mary, The Beatles, Loretta Lynn, Simon & Garfunkel, The Hollies, Chubby Checker, Bing Crosby, Dinah Shore, Vera Lynn, Tommy Dorsey, Ted Lewis, Ethel Merman, Everly Brothers, Lesley Gore, Marline Dietrich, The Patters, Doris Day, Connie Francis, Shirelles Lyrics, Frank Sinatra, Dean Martin, Perry Como, Guy Lombardo, Glenn Miller, Rosemary Clooney, Al Jolson; Christmas Music, U.S. Patriotic Music; Classical Music: Mozart, Hansel, Bach, Schubert, Mendelssohn, Rossini, Strauss, Beethoven, Brahms, Chopin, Tchaikovsky, Vivaldi, Indian Chanting Music, Tibetan Chants, African Chants [tyto poslední 3 položky byly určeny jako dar hostitelům].

2) OBLEČENÍ – Členové týmu dostali následující oblečení:

 • 24 párů specializovaných leteckých overalů
 • 112 párů spodního prádla (kalhoty/košile)
 • 220 párů ponožek
 • 18 klobouků včetně pouštních přileb a basebalových čepic
 • 50 různých typů obuvi
 • vojenské oblečení, opasky a postroje
 • vojenské batohy
 • 30 párů civilních neformálních kalhot
 • šortky
 • košile bez rukávů
 • 15 párů atletických bot
 • 100 párů atletických ponožek
 • osm atletických podpor
 • 24 párů termoprádla
 • 24 párů funkčních ponožek
 • šest párů bot do chladna
 • vojenský styl oblečení do horkého počasí
 • 60 párů vojenských pracovních rukavic
 • 10 krabic sanitárních rukavic ve vojenském stylu
 • šest párů zimních rukavic
 • 10 prádelních pytlů
 • Ochranné chirurgické rukavice
 • vojenské bundy do teplého počasí
 • vojenské bundy do studeného počasí
 • civilní bundy do teplého a chladného počasí
 • 10 párů sandálů do tepla
 • 24 vojenských bezpečnostních přileb
 • 24 leteckých přileb ve vojenském stylu
 • 1000 metrů tkaniny pro opravu a výrobu oděvů

3) ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ – Členové týmu měli toto zdravotnické vybavení:

 • Přenosný rentgenový přístroj
 • 100 balených léčebných souprav pro traumatickou péči (zdravotnické sady pro ošetření v poli, ve vojenském stylu)
 • vyšetření obsahu žaludku a konečníku
 • soupravu pro oční vyšetření
 • 120 hygienicky balených chirurgických kompletů (vojenský styl)
 • 120 balíčků vojenských polních lékáren (obsahujících různé léky)
 • 30 vojenských zdravotnických sad pro užití na bojišti
 • 75 souprav pro testování vody (vojenský způsob)
 • 50 souprav pro testování vody (civilní způsob)
 • 75 sad pro urgentní použití
 • 1200 sestav na testování potravin (vojenský způsob)
 • 500 kusů různých chirurgických nástrojů
 • 5000 balení přípravků odpuzujících hmyz (vojenský způsob)
 • 250 lékařských intravenózních souprav s tekutinami
 • 16 předem balených lékařských testovacích souprav (vojenský způsob)
 • 50 předem balených lékařských testovacích souprav (civilní styl)
 • 5  přenosných vojenských zdravotnických nemocničních stanů s podlážkou
 • 2 lékařské přenosné vojenské ordinace
 • 18 vojenských krevních testovacích souprav
 • 3 přenosné chemické zkušební stanice
 • 2 moderní soupravy pro biologické testování (civilní verze)
 • 15 vojenských léčebných souprav pro radiační vyšetření
 • Zhruba půl tuny různého lékařského vybavení.

4) ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ – Členové týmu obdrželi následující zkušební vybavení:

 • 100 kusů geologických testů
 • 2 vojenské stanice pro testování půdy
 • 2 testovací chemické stanice (civilní)
 • 6 měřičů záření
 • 2 vojenské testovací stanice
 • 2 biologické zkušební stanice (civilní)
 • 2 traktory s motorem 100 ccm
 • 4 traktory 100 ccm s nářadím
 • 10 předem balených vojenských sad na testování půdy
 • 16 astronomických dalekohledů
 • 2 vojenské hvězdné stanice
 • 4 vojenské generátory o výkonu 10 kW
 • 4 civilní generátory
 • experimentální solární vojenský zdroj
 • 50 přenosných dvoucestných radiostanic na FM frekvenci
 • 6 vojenských bojových radiových stanic
 • 50 předem balených vojenských opravárenských sad
 • 1 km hadic různého průměru
 • 30 balených vojenských elektrických testovacích a opravárenských souprav
 • 3 zkušební solární stanice (vojenské)
 • 1 zkušební stanici pro testování slunečního záření
 • 10 sběrných panelů – sběrných kolektorů
 • 10 sestav pro sběr vzorků vzduchu (vojenské)
 • 5 souprav pro sběr vzorků vzduchu (civilní)
 • 6 diamantových vrtáků
 • 10 vojenských speciálních vrtacích sad
 • půl tuny trhaviny C4 s 500 rozbuškami
 • zápalná šňůra
 • časové pojistky
 • vojenské náboje
 • jedna jaderná detonační souprava

5) RŮZNÁ ZAŘÍZENÍ a POLOŽKY – Členové týmu převzali následující různá zařízení:

 • 100 vojenských přikrývek
 • 100 vojenských prostěradel
 • 24 balíčků vojenských bojových souprav
 • 80 balíčků vojenských bojových stanů
 • 4 vojenské mobilní kuchyně se samostatným příslušenstvím
 • 6 vojenských stanic pro přežití v teplém počasí
 • 6 vojenských stanic pro přežití v chladném počasí
 • 2 vojenské meteorologické stanice
 • 50 vojenských balónů pro sledování počasí
 • 24 vojenských zbraní
 • 24 vojenských pušek M-16
 • 6 zbraní M-66
 • 2 odpalovače granátů M-40
 • 2 armádní 60 mm kanóny se 30 náboji
 • 100 vojenských světlic
 • 5000 nábojů do útočných pušek M-16
 • 500 nábojů ráže 4,5 mm
 • 60 granátů do M-40
 • 15 tlakových nádob s freonem
 • 15 nádob se stlačeným vzduchem
 • 20 nádrží kyslíku
 • 20 nádrží různých plynů pro svařování a testování
 • 75 spacích pytlů ve vojenském stylu
 • 60 polštářů ve vojenském stylu
 • 55 spacích pytlů ve vojenském stylu
 • 6 předem zabalených vojenských úkrytů pro užití v boji
 • 250 různých visacích zámků
 • 4,5 km různých lan
 • 24 sad repelentů
 • 10 seismických hloubkových vrtáků
 • 1000 litrů paliva
 • 4 gramofony vojenského typu
 • 10 vojenských kazetových přehrávačů
 • 10 cívkových magnetofonů
 • 60 pásků do magnetofonů
 • 10 vojenských zařízení pro záznam zvuku
 • 25 vojenských souprav pro uložení sbírek
 • 1000 dalších různých položek.

6) VOZIDLA – Členové týmu převzali následující vozidla:

 • 10 vojenských bojových motocyklů
 • 3 vojenské džípy M-151
 • 3 vojenské přívěsy
 • 10 vojenských opravárenských souprav pro džípy
 • 10 vojenská opravárenských sad pro motocykly
 • 1 vojenská sekačka na trávu
 • 5,7 mega litrů paliva pro všechny výše uvedené položky.

7) JÍDLO – Členové týmu měli zásobu těchto potravin:

 • Dávky potravin do 25 předem balených kontejnerů
 • 100 balených kontejnerů mražených sušených potravin
 • 100 souprav různých konzervovaných potravin
 • vitamíny na 7 let pobytu
 • 100 kontejnerů s energetickými tyčinkami
 • 1000 galonů vody
 • 150 vojenských souprav pro přežití
 • 16 krabic různých alkoholických vín
 • 150 beden různých drinků
 • žvýkačky, cukrovinky a různé další potraviny.

8) RŮZNÉ POLOŽKY – Členové týmu vzali jednu tunu různých položek.

[hr]

Jan Pavlík: Není mi vůbec jasné, jak plánovači akce věděli, že se tyto tuny materiálu obrovského objemu vejdou do lodě mimozemšťanů a zda je tým bude vůbec potřebovat, když budou hosté na planetě EBEnů.

Sueneé: Kladu si stejnou otázku, zda je to žert a nebo myšleno vážně?! Ty seznamy mi přijdou opravdu hodně absurdní. Celkem mělo být odvezeno 41 tun materiálu. Vsadil bych na to, že součet hmotnosti výše uvedeného materiálu by dal za dvojnásobek uvedené hmotnosti. Další kritický bod vnímám i ve faktu, že civilizace EBE by při troše soudnosti měla odmítnout přinejmenším podstatnou část vojenského arzenálu – zejména jadernou bombu. Kde byla jistota, že veškeré to vybavení bude použitelné i tam? Jak bylo objasněno, tak naše tzv. fyzikální zákony tam nefungují… Protože projekt SERPO je odkazován i jinými zdroji, je důvod se domnívat, že něco takového nejspíše proběhlo. Jen ta forma může být opět utopena ve spoustě balastu, který má snížit důvěryhodnost příběhu v očích veřejnosti.

Serpo

Další díly ze seriálu

Jeden komentář k "Projekt SERPO: Výměnný pobyt lidí a mimozemšťanů (3. díl): Příprava na odlet"

Napsat komentář