Projekt SERPO: Výměnný pobyt lidí a mimozemšťanů (8. díl): Druhy a rasy mimozemšťanů

26832x 09. 02. 2018 1 čtenář

Incident na bráně č. 3

Toto je skutečný příběh o incidentu v Gate 3. Tento incident se stal v dubnu 1983. Brána 3 byla označením pro vstup do komplexu Groom Lake. Tato brána spojovala komplex Groom Lake s oblastí 51. Za brány kolem komplexu Groom Lake odpovídala soukromá bezpečnostní společnost Wackenhut Corp. Celý komplex byl zabezpečen soukromou i vojenskou bezpečnostní agenturou.

K incidentu došlo tehdy, když unikl „návštěvník“ sídlící v zařízení Area 51, na S-2. Začalo jeho velké hledání vojenskými a soukromými bezpečnost-ními silami. Mimozemšťan šel pěšky a odešel z podzemního zařízení S-2 přes otevřené dveře.

Součástí vyhledávacího týmu byla i ředitelka bezpečnostního komplexu Groom Lake a agent Úřadu pro speciální vyšetřování letectva AFOSI, který byl důstojníkem kontrašpionáže pro tento komplex. Oba cestovali džípem od zadní brány Groom Lake k bráně vedoucí do oblasti 51, nazývané Brána 3.

Když se džíp přiblížil k bráně 3, agent OSI si všiml, že zde chybí stráže na své, stanovišti u  brány. Když se džíp zastavil, agent OSI vystoupil z džípu, aby záležitost vyšetřil. Šel nahoru k bráně, aby zkontroloval stráže. Když se agent OSI dostal blíže k předním dveřím do brány, uviděl, že prostor za branou je potřísněn krví. Všiml si, že z člověka, co tam měl být, zůstaly jen malé části jeho těla.

Agent OSI se vrátil do džípu a kontaktoval rádiem centrální bezpečnostní kontrolu (hlavní bezpečnostní kancelář komplexu) a hlásil své zjištění. Ředitelka bezpečnosti Groom Lake informovala prostřednictvím radiotelefonu v džípu také svoji kancelář. Agent OSI, ozbrojený pouze automatickou pistolí, prošel po celém okolí brány a hledal pachatele. Objevil zde mimozemšťana ležícího poblíž podzemního vodovodního potrubí. Agent OSI ho napadl a vyzval ho, aby se vzdal. Mimozemšťan však klidně odcházel, následován agentem. V určitém okamžiku agent OSI vystřelil ze zbraně na návštěvníka jako varování. Mimozemšťan se obrátil a ukázal něčím na agenta.

Agent OSI vystřelil na návštěvníka a zasáhl ho přímo do hrudníku dvěma projektily z automatické pistole ráže 45. Návštěvník padl na zem. Trvalo asi 18 minut, než se dostavily další bezpečnostní síly. Návštěvník byl umístěn do vozidla a přepraven zpět do zařízení S-2. Návštěvník se ze střelných ran zotavil.

Incident byl vyšetřován FBI a speciálním vyšetřovacím úřadem letectva, ale zůstává nadále klasifikován jako přísně tajný. Bytost, která se podílela na incidentu u brány 3, byl Archquloid. Mimozemšťan je popsán jako jeden z „velkých šedých“. Byla to vysoká, šedivá nebo nahnědlá bytost s velkýma, černýma, šikmýma očima a hřibovitou hlavou. Měl čtyři dlouhé prsty, žluté oči s vertikálními zornicemi a velkým, zobákovitým nosem. Archquloidé jsou geneticky upravení Ebenové  a byli poskytnuti vládě USA pro pozorování a studium Ebenů.

Tento konkrétní návštěvník žil v „bublině“ oficiálně známé jako „čistá sféra“, která se nachází mezi úrovněmi 2 a 3, z osmiúrovňového zařízení S-2, v oblasti 51. Pokud mi paměť slouží správně, bylo tam 12 – 15 oddílů uvnitř této sféry, která byla umístěna na jižním konci zařízení S-2.

Jak Archquloid, tak J-ROD žili ve dvou samostatných oddílech, označených jako „Kontejner pro mimozemšťana“. Je důležité si uvědomit, že J-ROD i archquloidní bytost nejsou to samé, a že tvrzení někoho, že jsou, je naprosto špatné. Archquloid utekl, nikoli J-ROD.

Předpokládáme, že proto, že Archquloid musel žít v primární sekci čisté sféry, a mohl pobývat jen minimální čas v naší atmosféře. To, že byl bez ochrany vystaven naší atmosféře, nějak ovlivnilo jeho rozum. Navíc to způsobilo, že toto stvoření se stalo dezorientovaným a ztrácelo své mentální schopnosti pro rozumné uvažování, analýzu a úsudek. V pouliční řeči „ztratilo rozum“ nebo byl nepříčetný, což způsobilo jeho útěk z vysoce zabezpečeného zařízení a konečně zabití bezpečnostního strážce.

Zde jsou podrobné informace o pozadí „Incidentu u brány č. 3“, který vedl až k nešťastné sérii událostí v dubnu 1983. To vše je vysvětleno v 300-stránkové zprávě vydané o tomto icidentu, která spojuje vyšetřovací úsilí jak FBI, tak AFOSI.

Ebenové nám chtěli ukázat stvoření, které vytvořili. Ano, mohou klonovat téměř jakoukoli živou tkáň do žádané podoby, pomocí metody nazvané „klonování rychlého cyklu“. J-ROD byl také bytostí vytvořenou Ebeny. Byl inteligentní, měl skvělou mysl a dokázal se rychle přizpůsobit životnímu prostředí.

Druhé stvoření – Archquloid, bylo primitivní. Byl to jen druh otroka. Mohlo být kontrolováno, dostávat příkazy a bylo to bezpečné, nebo jsme si alespoň mysleli, že je to bezpečné. Druhá bytost byla řízena „mozkovým čipem“, který byl funkčně ovládán malou černou krabičkou.

Ebenové nám toto stvoření poskytli na lékařské experimenty. J-ROD byl frustrován naší snahou, aby řídil toto stvoření. Archquloidní stvoření dokázalo kompletně komunikovat s J-RODem telepaticky . V určitém okamžiku toto ‚zvíře‘ vyjádřilo touhu být svobodným. J-ROD ho propustil ze zóny a proto nastal tento incident.

Po tomto incidentu byl J-ROD umístěn do bezpečně uzavřené cely. Archquloidní stvoření, které přežilo střelbu a po medicínské stránce se uzdravilo, bylo umístěno do bezpečnějšího oddělení a ovládáno systémem, který nám poskytli Ebenové. Toto stvoření zemřelo asi o rok později, po směsi traumatu spojeného se střelbou a jeho selhávající mozkovou aktivitou. Po tomto incidentu neměl J-ROD již nikdy naši plnou důvěru. Vždycky byl pod přísnou kontrolou. Jeho způsoby se změnily. Jeho nálada se měnila kvůli jeho zpřísněné vazbě. J-ROD, i když byl v podstatě mírumilovný, byl těmito novými opatřeními rozrušen.

Pokud jde o incident u brány, každý má své vlastní názory. Pokud jde o agenty OSI, kteří se přímo podíleli na střelbě, nechci nikoho zanechat v nebezpečném, nepříjemném stavu, protože některé z těchto informací jsou stále přísně tajné. Až do dnešního dne mají stále mnozí účastníci střelby velké rozdíly v názorech na to, co mělo být provedeno, zvláště s vyšetřovacím týmem, který byl ustaven jen o několik minut poději. Nechci být obviněn z toho, že mluvím jako bulvární plátek. Agenti při incidentu dělali jen to, o čem si mysleli, že je správné a budou za to pochváleni, jiní se na událost názorově liší.

Nikdo zde nezmiňoval špatnou stráž. Zkoumání scény ukázalo, že stráže byly rozmístěny správně. Archquloid měl u sebe skrytou zbraň. Zbraň, která byla nabita a zajištěna, obsahovala druh energeticky orientovaného paprsku. Výstřel zasáhl tělo strážce, které vybuchlo. Největší část po explozi měla velikost asi čtvrtiny jeho těla. Jedna oční bulva zůstala neporušená. Archquloid žil asi jeden rok poté, co byl postřelen, ale měl neustálé bolesti, protože naši lékaři nemohli přiměřeně a účinně léčit všechny jeho problémy.

Podle informací, které jsme získali o Archquloidovi, které jsou shrnuty ve zprávě o 300 stranách, ho hlídka ohrožovala a tak zabil strážce v sebeobraně. Šetření však ukázalo, že střelná rána z jeho Coltu ráže .45 automatic, nebyla vůbec vypálena. Jeho zbraň nebyla zničena, což přináší další zajímavý bod. Kdyby strážce hrozil archquloidu zbraní, proč mu tento nezničil jen zbraň? Jak můžete vidět, je mnoho otázek, které nejsou dořešeny. Na závěr vystřelil zvláštní agent OSI šest výstřelů a čtyřikrát Archquloida trefil. Agent vystřelil ze vzdálenosti 165 stop, což je opravdu vynikající výsledek.

POZNÁMKA MODERÁTORA: Následující oddíl byl napsán důvěrným zdrojem v rámci agentury pro obranné zpravodajství, který je současným členem „DIA-6“. Zdá se, že měl i jinou možnost, jak se zbavit zmateného, nefunkčního, zběsilého a téměř hysterického mimozemšťana. Anonym takto doplnil své informace v katalogu mimozemských druhů.

DOPLŇKOVÉ INFORMACE O MIMOZEMŠŤANOVI: Tento konkrétní mimozemšťan trpěl narušeným [mentálním/emočním] stavem. Zvažte následující:

– tato bytost přišla na tuto planetu z jiné sluneční soustavy

– cestoval sem zhruba 38 světelných let

– byl uzavřen ve speciálním bytovém komplexu

– byl šokován naší civilizací a kulturou

– nebylo mu dovoleno odjet

– byl pod přísnými kontrolami dodržování předpisů (kovová pouta, která dostal, když se pokusil odejít nebo nedodržel naše pokyny)

– nebyl schopen komunikovat v našem jazyce

Pravděpodobně trpěl syndrom PTSS [Post-Traumatic Stress Syndrome]. Jaký mohl mít šok! Jedná se o stejný typ šoku, který pocítili naši členové výměnného týmu, kteří se dostali na planetu SERPO v roce 1965. Stvoření se zotavilo ze svých střelných ran způsobených agentem OSI. Nakonec zemřelo asi o rok později. Mimochodem, Bob Lazar, který pracoval v oblasti 51, si je také vědom tohoto incidentu.

Serpo

Další díly ze seriálu

2 komentářů k "Projekt SERPO: Výměnný pobyt lidí a mimozemšťanů (8. díl): Druhy a rasy mimozemšťanů"

Napsat komentář