Projekt SERPO: Výměnný pobyt lidí a mimozemšťanů (9. díl): Sovětské kontakty

6155x 16. 02. 2018 1 čtenář

Záznam 27a – z brífingu Ronalda Reagana o mimozemšťanech

Sovětský svaz měl vlastní kontakty s mimozemšťany. Máme zpravodajství, která by naznačovala, že sověti také mají svůj „Roswell“, abych tak řekl. Na konci 50. let měli neznámé tělo, ale naše informace naznačovaly, že druh mimozemšťanů byl jiný.

Došlo k incidentu, který nastal uvnitř Sovětského svazu v roce 1970. Tato konkrétní událost slouží jako příklad toho, co čeká svět v budoucnosti. Neexistuje žádný způsob, jak můžeme odradit návštěvníky z vesmíru od cestování na Zemi a návštěvu naší planety. Nejsme jedinou zemí, kterou navštívili Ebenové.

Existuje mnoho pozorování po celém světě podobných incidentu v Sovětském svazu. Řada incidentů se vyskytla během jednoho týdne. Naše zpravodajská služba zjistila, že uvnitř i vně Sovětského svazu se vedly hlasové přenosy mezi piloty sovětské protivzdušné obrany a pozemními stanovišti. Incident začal na centrální Sibiři a skončil nad Černým mořem. Doslova tisíce Rusů pozorovalo UFO a nejméně 20 různých stíhacích pilotů je pronásledovalo. Sověti se při dvou příležitostech pokoušeli UFO sestřelit, ale bez úspěchu. To je pravděpodobně nejlepší důkaz toho, že se tyto věci v Sovětském svazu odehrávají. Myslíme si, že tato UFO nejsou nepřátelská.

9.1. Americká terminologie

Záznam 26

Slovník termínů:

CAC: Controlled Agency Contact (Agentura řídící kontakt)

CIA: Central Intelligence Agency ((Ustřední zpravodajská služba)

CO: CIA Case Officer (Řídící důstojník případu)

CRAFT: Alien spacecraft (Mimozemská loď)

FAC: Foreign Agency Contact (Spojení se zahraniční agenturou)

HQ: Headquarters (Ústředi organizace)

KGB: Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (Výbor pro státní bezpečnost)

NOC: Non-Official Cover (NO diplomatic immunity extended – není diplomatická imunita)

NSA: National Security Agency (Národní bezpečnostní agentura)

OCCUPANTS: alien beings (mimozemské bytosti)

PG: Polygraph (detektor lži)

RA-049: Moscow CIA Station (moskevská kancelář CIA)

CAC-049-0031: Zpráva stanice pro kontakt s kontrolovanou agenturou [49], po níž následuje číslo [31]

SC: Hlavní náčelník

SEVEN PRINCE: Kódové slovo pro shromažďování zpravodajských informací v cizí zemi

SEVEN PRINCE COBRA: Kódové slovo pro zahraniční shromažďování informací ve starém Sovětském svazu.

Kódové slovo: SEVEN PRINCE

Shrnutí zpravodajské činnosti agenta

STANICE: RA-49

ZDROJ: CAC-049-0031

DATUM: 12. leden 1985

SHRNUTÍ INFORMACÍ:

CAC oznámila konfrontaci s údajným vesmírným návštěvníkem a sovětským vojenským personálem v Čeremchově. CAC byl převezen na místo po přistání UFO severozápadně od Čeremchova ICBM místo 62 (Saskylach-Kovo). Sovětský vojenský personál zajistil loď a její posádku. Při nastalé konfrontaci sovětský vojenský personál zastřelil jednoho z návštěvníků.

Po střelbě několik zbylých mimozemšťanů sebralo zraněného a vrátilo se k jejich lodi. Z lodi vystřelil paprsek světla a udeřil do sovětského vojenského džípu M40, který se úplně vypařil. Během tohoto útoku v džípu naštěstí žádný sovětský vojenský personál nebyl. Sovětský vojenský personál vystřelil na plavidlo několik ran ráže 12,7 mm. Jedna ze střel udeřila na podvozek plavidla, které zazářilo modrozelenou barvou. Čtyřčlenná posádka lodi vystoupila a byli odvezeni do vazby sovětskými vojenskými pracovníky. Byli převezeni do armádní základny v Saskylach-Kovo.

Kasárna a zadržení.

CAC získal přístup k posádce. Informoval, že byli oblečeni do šedě zbarveného overalu. Zdálo se, že všichni vypadají stejně. Byli popsáni takto: výška asi 1 metr, váha 25 kg, žádné vlasy, čtyři prsty a dlaně bez palců, štíhlé nohy bez prstů. Oči byly nadměrně velké, v porovnání s velikostí hlavy. Hlava měla hruškovitý tvar. Nebyly zpozorovány žádné uši. Ústa byla jen jako malá štěrbina. Nos měli malý, ale nebyly u něj viděny žádné nozdry.

Posádka byla vyslýchána, ale nerozuměla ruštině. Bylo zkoušeno několik dalších jazyků, včetně angličtiny, francouzštiny, němčiny a španělštiny. Obyvatelé lodi ale na nic neodpovídali. 24 hodin poté, co byla posádka zadržena, byla umístěna dovnitř sovětské věznice, tam se ztratila. Loď byla zajištěna sovětským vojenským personálem, později také zmizela.

ZPRÁVA O KONTAKTU – DETAILY:

Dne 22. ledna 1985 se CAC spojil prostřednictvím agenta-komunikátora – AN23, s cetrální kanceláří, aby ohlásil kontakt. Dne 23. ledna 1985 výbor schválil plán na tajný rozhovor  CAC v místě 4-SO-P-6. CO, s pomocí CO2, CO3, CO4, CO5 a NOCS – 223 a NOCS – 101, pro kontakt s CAC. Dohledová zpráva byla připojena.

Kontakt byl proveden v místě 6. Záznam z detektoru lži (jak požadoval rutinní PG) byl připojen. Nebylo zaznamenáno žádné podvodné jednání. Celý rozhovor byl zaznamenán jak na audio, tak na videu pomocí CO3. Jazyk používaný během rozhovoru byla ruština. CAC informovala o následujících skutečnostech:

Dne 12. ledna 1985 byl CAC informován o incidentu v zařízení Čerebchovo ICBM, jehož součástí bylo setkání s UFO. Specifické informace požadovala společnost Command Central. CAC přečetl počáteční zprávu od místního sovětského velitele, který oznamoval, že UFO přistálo severozápadně od místa střelby K3. Na incident reagoval sovětský vojenský personál. Tmavě zbarvené UFO bylo na zemi, východně od jednotky řízení raket. Jeden raketový technik stál poblíž na východním okraji a pozoroval UFO.

Sovětský vojenský personál se přiblížil do blízkosti UFO, když dvě bytosti z posádky lodi vyšli před vstup a přiblížili se k východnímu okraji K3. Sovětský vojenský personál přikázal bytostem, aby se zastavili. Tři ze čtyř členů posádky se zastavili. Čtvrtý mimozemšťan pokračoval v postupu k plotu. Jeden sovětský vojenský bezpečnostní pracovník vystřelil několik ran z pušky AK-47 a zasáhl mimozemšťana, který padl na zem.

Tři další členové posádky se přesunuli směrem ke zraněnému a sebrali ho. Všichni čtyři se vrátili do lodi. Přibližně po 2 minutách se objevil otvor na boku lodi. Z něj vyletěl modrozelený paprsek, udeřil do neobsazeného džípu a dokonale ho zničil. Jak uvedl autor zprávy, kterou CAC četl, džíp najednou neexistoval.

Další obrněné vozidlo se pohybovalo směrem k plavidlu a vystřelilo na člun z kulometu ráže 12,7 mm. Plavidlo bylo zasaženo do podvozku. Čtyři pasažéři, s výjimkou zraněného, vystoupili z lodě a šli k sovětskému vojenskému personálu. Jak uvedl jeden z přítomných velitelů, cestující nebyli vyděšení. Přiblížili se k obrněnému vozidlu a sedli si na zem. Sovětští velitelé předpokládali, že se vzdali.

Bylo učiněno několik pokusů o komunikaci s těmito bytostmi za pomoci ruského jazyka. Nezdálo se, že by mimozemšťané tomu rozuměli. Posádka byla odvedena do džípu a transportována do vojenských kasáren Saskylach-Kovo, budovy číslo 45. (Poznámka: CAC-049-63 oznámil, že budova číslo 45 je ústředím KGB v řídícím centru. Tato informace byla ověřena NSA, zdrojem Echo-3.)

Posádka byla umístěna do cel, po jednom do každé. CAC dorazil do vojenských kasáren Saskylach-Kovo, budovy číslo 45, dne 13. ledna 1985. CAC měl dovoleno vstoupit do každé cely a pokusit se komunikovat se zadrženými. CAC zkoušel použít anglický, francouzský a německý jazyk. Zdálo se, že mimozemšťané poslouchají, zatímco CAC mluvil, ale neodpovídali. Zdáli se být velmi pasivní.

(Pozn, překl. – Pouze naivní sovětší vojáci mohli předpokládat, že mimozemšťané budou rozumět pozemské řeči, možná je považovali za americké špiony…)

Dva další úředníci KGB, jeden mluvící španělský a druhý mluvící anglicky, se pokoušeli také komunikovat, ale bez úspěchu. Velitel sovětského vojenského útvaru oznámil, že Moskva požaduje, aby byli všichni dopraveni do vojenských kasáren 10 (zpravodajské záznamy ukazují, že kasárna 10 se nachází v Obninsku, jižně od Moskvy).

Dne 14. ledna 1985, přibližně v 06:30 hodin, byly cely, kde se nacházeli návštěvníci prázdné. Nebyly zjištěny žádné známky násilného odchodu. Loď, která byla hlídána elitní sovětskou pohraniční hlídkou, také zmizela. CAC oznámil, že sovětští úředníci KGB převzali 100 fotografií a jeden video záznam návštěvníků. CAC poskytla 25 kopií fotografií pro ústředí CIA.

ANALÝZA ZDROJE:

CAC je dobře známý velitelství. Informoval spolehlivě během posledních 22 let. CAC je nejlepším agentem, s přístupem k tajným informacím na našem pracovišti. Informace poskytnuté CAC jsou poněkud neuvěřielné, v rámci naší záležitosti.

Naše CO se však domnívá, že tyto informace vyžadují další studium. CO se domnívá, že dodatečné prostředky by se měly směřovat k cílové oblasti, aby potvrdily informace CAC. Prohlídka fotografií odhalila, že návštěvníci se nepodobají lidem. Proto umožníme analytikům ústředí provést přesnější interpretaci těchto fotografií.

PLÁN OPERACE :

Po projednání v SC bude CO plánovat kroky k určení spolehlivosti CAC a důvěryhodnosti informací poskytnutých CAC. Zpráva pro společnost Sierra bude doprovázena touto zprávou.

ANONYMNÍ DOPLŇKOVÉ POZNÁMKY:

1) Původní „Zpráva o kontaktu“ byla zhotovena přímo ředitelem polní stanice v sídle CIA v Langley, VA.

2) To, co jsem poskytl, je pouze ve „Zprávě o kontaktech“, kterou označujeme jako „hrubou informaci“, nebo byste to nazvali jako „hrubý návrh“ od učitele angličtiny. Tato zpráva o kontaktu je první věcí „mimo mísu“ a v podstatě slouží hlavně jako shrnutí událostí, které byly zachyceny, dokud vzpomínky lidí byly čerstvé; to je důvod, proč je tak krátká.

3) Skutečná konečná zpráva se nazývá „SIERRA REPORT“, představuje velmi podrobnou prezentaci veškeré činnosti při sběru informací o konkrétní události všemi CO [Case Officers CIA] a NOC, kteří předkládají své vlastní zprávy. Kromě toho bude zpráva Sierra obsahovat všechny známé pořízené fotografie a záznamy o tom, co je na nahrávkách a stručný souhrn toho, co fotografie údajně zobrazují, výsledky testů na detektoru lži a samozřejmě všechny zprávy o jednotlivých bodech.

To vše je dáno jednomu nebo dvěma analytikům CIA, kteří pak podobně jako vy nebo jako redaktor či instruktor, shromáždí všechna tato data a uspořádají je ve správném formátu a stylu pro přijatelnou prezentaci. Poté se CIA SC odhlásí ze zprávy Sierra. Tyto informace jsou pak odeslány prostřednictvím diplomatické pošty do vedení CIA v Langley a poté distribuovány vedoucím pracovníkům, kteří je mohou vidět a odtamtud směrovat pryč. V případě tohoto sovětského incidentu o kontaktu mimozemšťanů s lidmi, kdybych si na to přesně vzpomněl, tak zpráva Sierra měla asi 66 až 70 stránek textu o této události.

4) Když nás CAC poprvé uvědomil o tomto incidentu – dokonce ještě před dokončením „Zprávy o kontaktu“, tak SC odeslal telex z moskevské stanice do ústředí CIA.

Podpis: „ANONYMOVÉ“

9.2 Ruská verze události

Záznam 26a – Podává ruský major KGB Ivan:

Vzpomínám si na incident z amerického e-mailu, ale všechny detaily nejsou zřejmé.

K incidentu došlo dne 11. ledna 1985. V ranních hodinách zaznamenaly radary na severní Sibiři dva neznámé létající předměty, které přilétají do Sovětského svazu. Na radaru letěly objekty velkou rychlostí, byla registrována na 2000 km/hod.

Sovětský systém protivzdušné obrany vyslal čtyři stíhací letouny k identifikaci objektů. Vše bylo oznámeno náčelníkovi štábu strategických sil (GURVO). Bylo obtížné sledovat tyto objekty radarem: „Letěly tak rychle, že to radar nemohl zachytit (nebo sledovat) tyto objekty.“ Sovětský generál, který měl na starosti protivzdušnou obranu v severním sektoru (Sibiř) tvrdil, že předměty jsou střely, protože letěly nad naší zemí tak velkou rychlostí.

Generál upozornil všechny sektory vnitřní obrany (Sovětský svaz měl rozsah vzdušné obrany, od vnější hranice až po vnitrozemí). Vnitřní radarové stanice nemohly sledovat tyto dva objekty, protože letěly příliš rychle. Pohraniční stráž a náčelník jejího velitelství zaslal na GURVO tajné zprávy, které aktualizoval. Na radarových obrazovkách byly objekty jen pár sekund, ve srovnání s pravidelně létajícími letadly, která by se zde objevila na několik minut.

Generál také řekl, že oba předměty letí naprosto nepředvídatelně. Objekty klesly z velké nadmořské výšky do nižší během několika vteřin. Žádná normální letadla by nemohla takhle letět. Toho se obávalo mnoho zaměstnanců sovětského velitelství. Sovětský radar ztratil stopu o objektech v centrální části země. Na sever od Bratska však byl pozorován krátký radarový kontakt.

Někdy kolem poledne 11. ledna, sovětská tajná policie oznámila, že obyvatelé Žmurovy hlásili podivný předmět na družstevním poli. Policie dorazila do Žmurovy od Čeremkova a Kjuty. Dva policisté jeli k jednomu objektu. Zatím pozorovali druhý objekt, který létal přímo nad objektem na zemi. Policisté se snažili vysílat na jejich velitelské středisko v Čeremkově, ale jejich rádio nefungovalo. Neviděli žádné osoby z objektu. Policisté odjeli a jejich rádio bylo opět funkční. Asi o 15 minut později objekt odletěl od Žmurovy. Policisté vše oznámili na sovětskou vojenskou základnu v Čeremkově a upozornili je, že dva objekty letěly na východ. Vojenský vrtulník letěl z Čeremkova na západ ke Žmurovu.

Dva piloti vrtulníku později oznámili, že vidí dva neznámé objekty na východě ve vyšší nadmořské výšce, které letí velkou rychlostí. Objekty letěly přímo na místo raketové základny. Centrální sovětské vojenské velitelství to oznámilo na raketovou základnu a varovalo je před neznámými létajícími objekty. GUCOS (náčelník hlavního ředitelství ICBM) byl informován naléhavou depeší. Raketová základna byla uvedena do pohotovostního režimu a vojáci očekávali dva objekty, které se blížily k základně. Jeden z nich letěl nad základnou velmi nízko.

Vojáci vystřelili protiletadlové rakety na blížící se objekt. Střely narazily na objekt údajných nepřátel, ale byly jím absorbovány nebo odvráceny mimo. Plavidlo modrozeleně zazářilo a pak přistálo. Vojáci ho střežili. Pracovníci druhého velitelství ve spolupráci s GRU-MRVD reagovali. Objekt otevřel vstup a v něm se objevilo jasné světlo. Z tohoto světla vystoupilo 5 pasažérů a snesli se k zemi.

Vojáci jim přikázali, aby si lehli. Rozkaz byl vydán v ruštině. Návštěvníci nic neudělali a zůstali pohromadě. Jeden z vojenských velitelů jim dal rozkaz v angličtině, ale návštěvníci opět nic neudělali. Jeden z nich se vydal směrem k vojenské stráži. Jeden strážný vystřelil z pušky a trefil ho do hrudníku. Návštěvník padl na zem. Ostatní čtyři šli k padlému a jen seděli na zemi. Vojenští strážci všechny obklíčili a tlačili je gesty, s puškami v rukou, směrem k vojenskému vozidlu. Čtyři cestující nesli postřeleného druha k vojenskému vozidlu.

(Pozn. překl. – Právě toto chování primitivních vojáků, plnících rozkazy místo zdravého rozumu je příčinou toho, že mimozemšťané s námi odmítají veškeré blízké kontakty.)

Návštěvníci byli v Čeremkově předáni záchrannému sboru. Přešli do většího vozidla a převezli je do vojenské posádky v Irkutsku. Zde byli předání do budovy Vojenského zpravodajství v rámci hlavního vojenského velitelství v Irkutsku.Vojenští úředníci se pokoušeli vyslechnout čtyři návštěvníky. Použili mnoho různých jazyků: angličtinu, španělštinu, němčinu, ale návštěvníci neznali žádný náš jazyk. Zraněný pasažér dostal první pomoc od sovětského vojenského lékaře. Doktor řekl veliteli základny, že zadržený návštěvník není člověk!

Zraněný neměl rudou krev, ale byla to hustá bílá tekutina. Vnitřní orgány mimozemšťana byly jiné než lidské. Návštěvníci byli zrentgenováni. Popsali je jako bytosti vysoké přibližně 1,2 metru a vážící přibližně 100 kilogramů. Neměli žádné uši, žádné vlasy, palce na dlani, a jen malé horizontální otvory jako ústa. Na sobě měli stejné jednodílné letecké overaly šedé barvy. Najednou se zraněný návštěvník postavil a šel k ostatním, vypadal jako vyléčený. Návštěvníci neměli žádné zbraně ani jiné vybavení na svých tělech. Pak dorazili zástupci GRU a převzali výslech.

Jeden z úředníků KGB byl v akci s GRU. Velitel GRU-CMRD dostal naléhavou zprávu, která aktualizovala stav mimozemšťanů a lodí. Vojenští úředníci zkoumali plavidlo návštěvníků. Zdálo se, že loď není vyrobena žádnou technologií, známou vojenským úředníkům, kteří ji zkoumali. Interiér lodi byl velmi malý. Mohli sem vstoupit jen malí sovětští vojenští odborníci. Nebyly zde žádné přístrojové panely nebo ovládací prvky navigace. Byl tam jen jeden displej, vypadající podobně jako naše televizní obrazovka. Ovládání lodi se provádělo zřejmě na této dotykové obrazovce.

Návštěvníci byli převezeni z Irkutska sovětským vojenským letadlem do Moskvy. Jejich lodě byly naloženy do velkého nákladního auta a odvezeny do Irkutska. Návštěvnícj dorazili na místo jižně od Moskvy a byli drženi ve vězení. Dostali zde vodu a jídlo (ruský tmavý chléb a polévku). Návštěvníci však nic nejedli ani nepili.

KGB provedlo několik výslechů, za účasti sovětských vojenských lingvistů z druhého hlavního velitelství a byli přítomni i jazykoznalci ze školy KGB, ale návštěvníci nemluvili ani jinak nekomunikovali. (Pozn. překl. – Jak by mohli, když neznali naše jazyky a sami se dorozumívali telepaticky.)

Dne 14. ledna 1985, v ranních hodinách, všech pět návštěvníků uniklo z jejich uzavřených cel. Bylo zahájeno velké pátrání, ale nikdo nebyl nalezen. Zabavené plavidlo bylo uloženo ve skladišti na vojenské základně. V ten den loď vyletěla zevnitř a zničila vrata skladiště známým paprskem. Toto byl konec incidentu.

Tento incident se v rámci KGB/GRU stal přísně tajným. Mnoho vládních úředníků v Kremlu bylo znepokojeno. Zdálo se však, že Kreml o těchto lodích již něco ví. Vysocí představitelé nebyli překvapeni, ale pouze znepokojeni úspěšným průnikem do země. GUCOS a GURVO aktualizovaly zpravodajské postupy a ohlásili personální změny.

Na tento případ jsem nemyslel už mnoho, mnoho let. Přál bych si, abych mohl jít dnes do Kremlu a podívat se na všechny dokumenty. Jsem však v důchodu a nemám tam přístup. Prosím, řekněte svým americkým přátelům pravdu. CIA se mýlila…jejich zpravodajci lhali. To, co mě znepokojuje je, že CIA špehovala v naší sovětské armádě a jejich agenty jsme nikdy nechytili.

Konec zprávy majora KGB Ivana…

Serpo

Další díly ze seriálu

Napsat komentář