Provokativní rozhovor s knězem Iluminátů (6. díl)

7183x 08. 01. 2017 1 čtenář

„Nezapomeňte, že tady všichni jen hrajeme nádhernou hru, kterou jsme společně vytvořili s naším Nekonečným Stvořitelem. A ve stavu mezi inkarnacemi jsme těmi nejlepšími přáteli. Nikdo opravdu neumírá a nikdo doopravdy netrpí, s výjimkou ve hře. Hra není realita. Realita je realita. A máte sílu vytvořit si svou realitu uvnitř hry poté, co se naučíte, jak to provést. „

~~ Citace z Rozhovoru s „Hidden Hand“ (Skrytou Rukou)

Níže jsou uvedeny klíčové výňatky z 60 stránkového internetového rozhovoru se samozvaným zasvěceným zástupcem iluminátů, který si říká Hidden Hand, neboli Skrytá Ruka. Tento rozhovor se uskutečnil v říjnu 2008.  Z tohoto 16 stránkového souhrnu byly odstraněny otázky, aby bylo možno se zaměřit na hlavní body této provokativního zprávy. Obsah byl také pro přehlednost a snadnost čtení přepsán.

Tato esej má zajímavé odpovědi na to, proč je na naší planetě tolik válek a násilí, a proč jsou někteří z našich světových vůdců tolik zkorumpovaní a tak krutí. Doporučujeme, abyste byli skeptičtí, ale také otevřeni novým poznatkům a sdílené moudrosti. Během čtení tohoto článku jste zváni k tomu, otevřít svou mysl vyššímu vedení ale také používat rozum. Zejména si uvědomte, že „Sklizeň“ zmíněná v tomto článku může být jen metafora pro to, co se stane každému jednotlivci v okamžiku smrti.

Poznámka: Mnozí jsou odrazeni od čtení nadřazeným postojem autora. Ale nedělejte unáhlené závěry. Zkuste se otevřít tomuto neobvyklému, provokativnímu náhledu na lidský život a na planetu Zemi. 

 

ARCHETYPY, SNY A NÁBOŽENSTVÍ

Univerzální Mysl hovoří v Archetypálních Obrazech. Je to podobný způsob, jako systém písma některých východních jazyků, která používají jeden symbol pro celou skupinu slov nebo významů. Stejně tak i Univerzální Mysl používá Archetypy, aby s námi komunikovala ve Snu. Když se chcete naučit novému nářečí, musíte si nejprve osvojit jazyk jako takový. Sny jsou klíčovou metodou, kterou naše duše užívá k tomu s námi mluvit. Vědomá mysl je většinu času příliš zaneprázdněná a nepozorná na to aby naslouchala, co má duše na srdci. Tak místo toho využívá podvědomí.

To, kdo jste, zapomenete jenom na dobu vaší inkarnace. Cílem hry je probudit se během snění a stát se něčím jako „lucidní hráč“. Vzpomenout si na to, kým doopravdy jste během hry a pak začít pracovat na tom, proč jste sem přišli.

Náboženství jsme si buď zcela vymysleli, nebo je námi přinejmenším silně ovlivněno. Nic takového jako „bůh“ neexistuje. Bůh je jen lidský koncept, který vznikl kvůli nepochopení původního termínu „Stvořitel“. Je to ještě víc zmateno kvůli všem stvořitelům na makrokosmických úrovních, neboli Logy, o nichž jsem hovořil zezačátku. „Bůh“ vyjadřuje nějakou odloučenou entitu, nacházející se „mimo“ vás, kterou musíte pokorně prosit a uctívat.

Náš Jediný Nekonečný Stvořitel a také skoro všichni Logy a sub-Logy nechtějí, abychom je uctívali. Chtějí, abyste pochopili tvorbu a vaše místo v ní jako spolutvůrce.  Je pravda, že existuje nejvyšší bytost v podobě Jednoho Nekonečného Tvůrce. Ale všichni jsme jeho součástí, spíše než jeho poddanými. Žádné ze jmen, které této bytosti dávají vaše náboženství, nejsou jeho pravým jménem. Ale mají pravdu v tom, že opravdu existuje jedna nejvyšší bytost, tedy Nekonečný Stvořitel. Pouze o něm mají rozdílné představy, což pramení z textů, na kterých jsou tato náboženství založena.

Neuctívejte svého Nekonečného Stvořitele, spíše mu děkujte za to, že vás stvořil, za tuto úžasnou hru, kterou pro vás vytvořil a ve které máte možnost zapomenout, kdo doopravdy jste, abyste se mohli znovu upamatovat a poznat sami sebe jako Stvořitele.

Satana vytvořili lidé. Je zosobněním všeho negativního, co jste na této nádherné planetě nalezli. Vy jste nevěděli koho za tyto hrozné věci vinit a zodpovědnost za ně jste nebyli schopni přijmout. Satan byl vytvořen s cílem zbavit vás odpovědnosti.

Nejste ztraceni, a vaše duše nevyžaduje spásu. Ničí duše to nevyžaduje. Není nic, před čím by ji bylo potřeba zachraňovat. V nejhorším případě jednoduše budete opakovat vaše životy v této třetí dimenzi do té doby, dokud se nenaučíte to, co se naučit potřebujete, abyste mohli postoupit do pozitivní čtvrté dimenze. Ale jedna věc je jistá, že se tam nakonec dostanete. Všechno si najde svoji cestu Domů, k našemu Nekonečnému Stvořiteli.

VÁŠ ÚKOL VE HŘE

Vaším hlavním cílem ve hře je pracovat na sobě. Musíte růst, vyvíjet se a stát se pozitivní a milující bytostí.  Máte určité cíle, kterých plánujete dosáhnout během svého života tady, což je hlavní důvod pro existenci závoje zapomnění. Pokud byste věděli, jaké jsou vaše konečné cíle, hra by byla příliš jednoduchá.

Uvědomte si, co vás v životě nejvíce těší. Zeptejte se sami sebe, co vám dělá největší radost. Tyto věci pak zažívejte tak často, jak jen to bude možné, protože se budou týkat některých věcí, které jste si přáli udělat předtím, než jste sem přišli.

Podívejte se také na negativní věci, které se vám často v životě dějí. Je velmi pravděpodobné, že se jedná o zkušenosti, na kterých jste sem přišli pracovat. Řekněme například, že jste se rozhodli přijít sem na tento svět a pracovat na vaší trpělivosti. Nejspíše zjistíte, že máte sklony k netrpělivosti a že vám život často přináší mnoho zkušeností, kdy je vaše trpělivost opravdu zkoušena. Cílem je, že namísto toho že trpělivost ztratíte, na sobě budete pracovat a budete se snažit stát se mírnější a trpělivější duší.

Tato analogie může být aplikována na všelijaké případy ve vašem životě, kdy se cítíte, jako že vás svět asi zkouší. Snažte se najít a identifikovat opakující se události, které pro vás třeba nejsou jednoduché. Pokuste se identifikovat problémy, které u vás nastávají nejčastěji, ať je to vztek, sobectví, nenávist, cynizmus a dále. Kdykoliv přijdete na situace, které se u vás stále opakují, díváte se nejspíše na možnosti, kterou vám život dává, abyste na těchto problémech zapracovali, dokud se vám je nepovede vyřešit. Nakonec si vyberete ten nejpozitivnější způsob chování.

Poté, co jste tyto problémy ve vašem životě úspěšně identifikovali, zapracovali na nich a využili je jako nástroje, kterými jsou, na přetvoření a vylepšení vašeho charakteru zjistíte, že najednou tyto situace z vašeho života naprosto vymizí. Pořád vám budou čas od času prezentovány, jako kontrola, že jste nezapomněli to, co jste se naučili, ale bude jich méně a nebudou tak časté.

Rozhovor s knězem Iluminátů

Další díly ze seriálu

Napsat komentář