Prvními samuraji nebyli Japonci

6753x 03. 11. 2017 1 čtenář

Málokdo ví, že Japonci nejsou původními obyvateli Japonska. Před nimi tu žili Ainové – záhadný národ, kolem kterého je dodnes spousta hádanek. Ainové byli Japonci vytlačeni na sever.

O tom, že Ainové byli původními pány japonských a kurilských ostrovů existují písemná svědectví a dosvědčují to i zeměpisné názvy, které evidentně pochází z ainštiny. Dokonce i symbol Japonska, hora Fudžijama, má ve svém názvu ainské slovo fudži, které znamená božstvo ohně. Vědci jsou toho názoru, že Ainové se na japonských ostrovech usadili v období před 13 000 lety do našeho letopočtu a jsou zakladateli neolitické kultury Džómon.

Ainové se nezabývali zemědělstvím, živili se lovem, sběračstvím a rybolovem. Žili ve vesnicích, které byly od sebe relativně vzdálené. Proto byla oblast, kterou obývali dosti rozlehlá. Sachalin, Přímořský kraj, Kurilské ostrovy a jih Kamčatky. Přibližně ve 3. tisíciletí př.n.l. připluly na japonské ostrovy mongoloidní kmeny, které sebou přivezly rýži. Ta zajistila obživu velkému počtu obyvatel  – v poměru k rozloze území. A tehdy začaly problémy Ainů. Byli vynuceni se začít stěhovat do severních krajů a přenechat svoji zemi kolonizátorům.

Ainové byli vynikajícími válečníky a bojovníky, kteří dokonale ovládali luk i meč, a Japoncům se dlouho nedařilo je porazit. Opravdu dlouho, téměř 1500 let, uspěli až s příchodem střelných zbraní. Ainové velice dobře vládli bojem dvěma meči a na pravém boku nosili dva kinžály, z nichž jeden byl určen ke spáchání harakiri, což dnes považujeme za jeden z rysů japonské kultury, ve skutečnosti to ale patří k ainské civilizaci.  O původu Ainů se doposud vedou spory, je nicméně jasné, že tento národ nemá žádný vztah k jiným etnikům Dálného východu a Sibiře. Jejich charakteristickými rysy jsou husté vlasy a vousy u mužů, což u mongoloidní rasy nenajdeme. Dlouho panoval názor, že mají společné kořeny s národy Indonésie a domorodci z ostrovů Tichého oceánu, protože měli podobné rysy obličeje. Nicméně genetické analýzy tyto varianty vyloučily. A první ruští kozáci, kteří se dostali na Sachalin, považovali Ainy za Rusy – natolik se vzhledem lišili od sibiřských národů a podobali se spíše Evropanům.

Jediná etnická skupina, se kterou jsou Ainové podle průzkumů příbuzní, pochází z období Džómon a jsou považováni za předky Ainů. Ainština také nezapadá do současné světové lingvistické mapy a prozatím nedokázali jazykovědci tomuto jazyku najít „umístění“.

Dnes je Ainů přibližně 25 000, žijí převážně na severu Japonska a jsou prakticky asimilováni Japonci.

 

 

Odkazy:

O Ainech jsme psali již ve článku Záhady kmene Ainů

A porovnejte obrázky ainských žen s obrazem opičího krále Hanumana

Záhady Rámova mostu

http://www.sacred-texts.com/shi/aft/index.html

Podobné články

Napsat komentář