Puma Punku: Starověké kamenné bloky opracované laserem?!

9631x 10. 04. 2018 1 čtenář

Puma Punku (brána pumy) je jedna z nejzáhadnějších starověkých lokalit složených z obrovských kamenných bloků, které vypadají jako opracované jako pomocí laserových nástrojů. Byla vybudována před tisíci lety v současné Bolívii. Nachází se poblíž dalšího úžasného místa – Tiahuanaco. Ruiny Puma Punku již několik desítek let matou odborníky.

Asi 45 kilometrů západně od města La Paz v Bolívii najdeme starobylé místo, které je na Zemi unikátní. Puma Punku (též Pumapunku) představuje tradičně traumatizující pohled na starověkou kulturu archeologické naleziště, kde jsou neuvěřitelně přesně otesané kameny, složené na tenké spáry, a mající leštěné povrchy, které po staletí vzdorují vědeckému vysvětlení. Některé kameny z Puma Punku jsou tak jemně vyleštěné, že vypadají hladce jako sklo.

Pouze na několika místech na Zemi se vyskytuje tento druh kamenické práce. Vypadá to jako by před tisíci lety neznámá kultura používala moderní nástroje pro tvarování a řezání mohutných andezitových bloků. Některé z těchto bloků byly vytvarovány s takovou přesností, že se dokonale hodí k sobě a jsou vzájemně spojeny bez použití malty. Ještě více fascinující je skutečnost, že mezi některé z těchto kamenů se nevejde ani list papíru.

Puma Punku se nachází v blízkosti města Tiahuanaco, které je méně než čtvrt míle severovýchodně od Puma Punku. Puma Punku a Tiahuanaco mohly tvořit jeden obrovský komplex. Nejvýraznějším znakem Tiahuanaka, kromě stěny tváří, je brána Slunce. Předpokládá se, že díky určitým značkám na kamenech nalezených v Puma Punku, byla brána Slunce původně součástí Puma Punku.

Puma Punku má délku 116,7 metrů a šířku 167,36 metrů. Archeologická lokalita Puma Punku se skládá z otevřeného západního dvora, centrální volné promenády, terasovitých plošin s průčelím z kamenů a zděného východního dvora. Tiahuanaco může být podle odborníků starobylou metropolí, protože zde byly domy pro více než 40 000 obyvatel.

V Tiahuanaku je mohutná stěna, která podle některých autorů zobrazuje všechny rasy lidstva, dokonce i protáhlé lebky, lidi s turbanem, s širokými nosy, s tenkými nosy, s odulými rty i s tenkými rty.

Kultura Puma Punku dominovala v celém povodí jezera Titicaca, stejně jako částech Bolívie a Chile. V okolí Tiahuanaka archeologové vykopali tajemný objekt nazvaný „Fuente Magna Bowl„. Tato keramická mísa má na sobě nápis napsaný sumerským klínovým písmem a řadu sumerských hieroglyfů.

Vzhledem k tomu, že o Puma Punku mají vědci velký zájem, oblast v okruhu jednoho kilometru, oddělující komplexy Puma Punku a komplex Kalasasaya byla zkoumána zemním radarem, magnetometrií, indukovanou elektrickou vodivostí a magnetickou citlivostí.

V Aymarštině, jazyku kterým mluví Aymarové, lidé z And, se Puma Punku se jmenuje „Brána pumy“. Tato archeologická lokalita je pokladem starověké historie, která se nachází hluboko v Andách. Puma Punku se nachází v nadmořské výšce téměř 13 000 stop, to znamená, že toto starobylé místo je nad přirozenou linií stromů, což znamená, že v této oblasti nerostly žádné stromy. Tato skutečnost zpochybňuje myšlenku, že staří stavitelé používali dřevěné válce pro přepravu mohutných kamenů z míst, odkud byly vylámány.

Odborníci argumentují tím, že masivní kameny, používané při konstrukci Puma Punku byly přepravovány díky mnohočetné pracovní síle. Další teorie naznačuje, že starodávní stavitelé Puma Punku využili kožená lana a používali rampy a nakloněné roviny. Vědci nenašli žádné důkazy o tom, že stavitelé Puma Punku znali kolo!

Navzdory všem těmto skutečnostem vědci věří, že Puma Punku bylo postaveno kolem roku 500 n.l. a mnoho z nich tvrdí, že toto starodávné místo, stejně jako Tiahuanaco, mohlo předcházet Incké říši. Starověcí Inkové však popírají, že mají něco společného se stavbami Tiahuanaka nebo Puma Punku. To znamená, že kultura, která tato místa stavěla, existovala nezávisle na kultuře Inků a zřejmě ji předcházela.

Lokalita Puma Punku není izolovaná. Je součástí velkého komplexu chrámů, náměstí a dokonce i pyramid, a je považováno za součást starověké kultury Tiahuanaca, která předcházela kulturu Inků o tisíciletí. Na Puma Punku jsou mohutné kameny. Skutečnost, že je jich tolik, tak kameny z Puma Punku jsou největší takovou zásobárnou opracovaných kamenů z andezitového a červeného pískovce na Zemi.

Navzdory tomu, že zde byli výzkumníci, badatelé a odborníci z celého světa, ani jediný nedokázal vysvětlit, jak staří stavitelé Puma Punku řezali, leštili a dopravovali kameny na místo. Současní inženýři tvrdí, že základna chrámu v Puma Punku byla postavena pomocí techniky nazývané vrstvení a ukládání.

Ústní legendy naznačují, že první obyvatelé Puma Punku nebyli obyčejní lidé. Tito dávní lidé měli schopnost přenášet megality vzduchem, za pomocí zvuku. Východní okraj Puma Punku je tvořen tím, co se nazývá Platforma Lítica.

Takzvaná Platforma Lítica se skládá z kamenné terasy, která má rozměry 6,75 x 38,72 m, dlážděné několika obrovskými kamennými bloky. Jeden z největších kamenů v Puma Punku je 7,81 metrů dlouhý, 5,17 metrů široký a průměrně 1,07 metru vysoký. Odhadovaná hmotnost tohoto mohutného objektu činí 131 tun. Není to jediný takový balvan. Další masivní balvan v Puma Punku je dlouhý 7,90 m, široký 2,50 m a průměrná výška je 1,86 m. Jeho váha byla odhadnuta na 85,21 tun. Oba tyto kamenné bloky jsou součástí Platformy Lítica a jsou z červeného pískovce.

H-bloky v Puma Punku jsou nejznámějším prvkem této lokality. H-bloky v Puma Punku mají přibližně 80 tváří. Někteří autoři naznačují, že s ohledem na přesné řezy a neuvěřitelné úhly viděné na blocích Puma Punku, je možné, že staří stavitelé využívali prefabrikaci a hromadnou výrobu, technologii, která byla použita daleko před Inky, o stovky let později.

Odborníci poznamenávají, že přesnost, s jakou byly vyřezány úhly k vytvoření spojovacích spár, svědčí o vysoce sofistikované znalosti o řezání kamene a o důkladném pochopení geometrie. Jak poznamenali vědci, mnoho spojení je tak přesných, že mezi kameny se nevejde ani žiletka. Většina zdiva je charakterizována přesně řezanými bloky s takovou jednotností, že mohou být vzájemně zaměňovány, při zachování rovného povrchu a dokonce i spár. Jeden z nejbližších kamenných lomů používaných staviteli Puma Punku je ve vzdálenosti asi 10 km, u jezera Titicaca.

Neodlehlejší lom se nachází poblíž poloostrova Copacabana, ve vzdálenosti asi 90 km, přes jezero Titicaca. Podle archeologických výzkumů se H-bloky Puma Punku navzájem podobají s takovou přesností, že architekti s největší pravděpodobností používali systém prefabrikace.

Je úžasné, co naši předkové před tisíci lety dosáhli v oblasti dopravy, designu a logistiky. Staří inženýři, kteří postavili Puma Punku a Tiahuanaco, byli adepti na rozvoj občanské infrastruktury v tomto komplexu, budování funkčních zavlažovacích systémů, hydraulických mechanismů a vodotěsné kanalizace.

Navzdory skutečnosti, jakou dnes vidíme, zříceniny Puma Punku jsou považovány za „nepředstavitelně úžasné„, kdysi zdobené leštěnými kovovými deskami, pestrobarevnou keramikou a dekorativními látkami, a bylo osídleno lidmi v kostýmech, honosně oblečenými kněžími a elitou ozdobenou exotickými šperky.

V blízkosti Puma Punku se nacházejí ještě některé nedokončené kameny. Odborníci říkají, že nedokončené kameny ukazují na některé z technik, které byly použity ke tvarování bloků. Tvrdí, že kamenné bloky Puma Punku byly zpočátku otesávány kamennými kladivy, které se stále nacházejí v hojném počtu v místních andezitových lomech, vytvářeli důlky a pomalu je vyrovnávaly a leštili plochými kameny a pískem. Vykopávky dokumentují tři hlavní stavební epochy, mimo malých úprav a přestavby.

V rámci našeho eshopu Sueneé Universe doporučujeme:

(Pozn. překl. – Nechť si to ti vědci a inženýři zkusí prakticky provést na 100 tunovém bloku kamene, za pomoci těchto kamenných nástrojů.)

Podobné články

Napsat komentář