Pyramidy Atlanťanů neboli zapomenuté lekce historie (3.díl)

26897x 09. 05. 2017 1 čtenář

VIMANIKA ŠASTRA

V některých starých legendách se mluví o tom, že Atlanťané a Hyperborejci měli k dispozici jedinečné technologie, s jejichž pomocí se mohli volně pohybovat vzduchem. Traktát Vimanika šastra má z mého pohledu bezprostřední vztah k vysoce rozvinuté předpotopní civilizaci, která svým stupněm rozvoje mnohonásobně převýšila naši současnou, neboť ve svém vývoji dosáhla úrovně ovládání magických technologií.

V roce 1875 byl v jednom indickém chrámu nalezen traktát Vimanika šastra, sepsaný pomocí automatického písma v 6. století př. n. l. Maharišim Bharadvádžem. Automatickým písmem je nazýváno zaznamenávání různých informací, které k člověku přicházejí od vyšších sil z jemnohmotných světů. Tato metoda může mít různé názvy, ale podstata spočívá v tom, že leží zcela mimo lidskou kompetenci. Takto získaná informace zpravidla přesahuje rámec současného chápání světa a zpravidla se silně liší od dominující teorie lineárního rozvoje, které věří oklamaná většina, jež ji považuje za dogma. Před očima udivených vědců vyvstaly podrobné popisy prastarých létajících strojů, které svými technickými charakteristikami připomínaly současné UFO. Strojům se říkalo vimany a měly celou řadu pozoruhodných vlastností, mezi kterými bylo třicet dva základních tajemství, jež z vimanů dělaly hrozivou zbraň.

Tyto „nebeské vozy“ byly tak pevné, že je nebylo možné zničit ani spálit. Při zapnutí různých tlačítek se vimany mohly točit kolem vlastní osy, zmenšovat nebo naopak zvětšovat svoji velikost, měnit během letu tvar. Kvůli maskování se mohly změnit v oblak, vyzařovat silné světlo, nebo naopak vytvořit kolem sebe absolutní tmu, pohlcovat sluneční paprsky a stávat se tak neviditelnými, pohybovat se vysokou rychlostí, přelétávat z jedné země do jiné, a dokonce i z jednoho světa do druhého, pohybovat se skoky nebo cikcaky, ponořit se pod hladinu, vypouštět paprsky světla, díky kterým se všechny předměty stávaly viditelnými, generovat sílu, schopnou paralyzovat lidi i zvířata, zobrazit na svým obrazovkách události toho, co se dělo ve velké vzdálenosti apod. Vezmeme-li do úvahy to, že předpotopní civilizace dosáhla takovéto úrovně a k tomu navíc dodáme jejich výzkum a schopnost ovládat čas a prostor, pak je zcela možné připustit, že ta UFO, která mnozí lidé pozorují na nebi, mohou mít vztah k atlantské civilizaci a nejsou ničím jiným, než nepozemskými technologiemi dávno zmizelé civilizace. Pro nás je budoucnost nebo minulost už jinou dimenzí nebo možná jiným světem a spojení s nimi existuje jenom přes jemnohmotnou úroveň, protože v ní nejsou ty hranice časoprostoru, které známe tady.

KRYSTALY ATLANŤANŮ

Atlanťané dosáhli takové úrovně technologií, že mohli pěstovat krystaly umělou cestou s využitím syntézy. Krystaly nebyly kameny, ale připomínaly počítač, tzn. umělou inteligenci, obdařenou určitou úrovní vědomí. Takže je tedy můžeme považovat za vysoce technologický produkt Atlanťanů. Některé z nich měly tvar lebek. Chci věnovat pozornost tomu, jakým způsobem se pak dostaly k lidem. Krystaly si je samy vybíraly a je možné, že lidé měli ani ponětí o tom, že v nějakých minulých inkarnacích v Atlantidě s nimi již měli co dočinění. Existuje informace o třiceti vysoce postavených atlantských kněžích, kterým jako by tyto lebky patřily. Byly vytvořeny z různých krystalů a to ukazuje možnost jejich využití v různých směrech. Všechny společně pak mohou plnit zcela jiné úkoly, než každá zvlášť. Atlanťané vypozorovali, že každý krystal ovládal jinou sílu, ale když byly všechny pohromadě a vytvořily tak oktávu (určité vibrace), pak se jejich schopnosti znásobily. Současní výzkumníci megalitických staveb si také všimli, že starověcí stavitelé vždy použili několik druhů kamene, což zesilovalo jejich způsobilost hromadit energii a rozšiřovalo to škálu jejich schopností.

Atlanťané se mohli pomocí krystalů, které fakticky plnily roli rezonátorů, naladit na vlnovou strukturu kamene, což dovolovalo lehce řezat a tavit kámen a také ořezávat a scelovat jejich okraje. Vlnová rezonance na atomární úrovni umožňovala měnit strukturu kamene za pár sekund. Potom se využila jiná vlna, při které došlo k zatvrdnutí tvarů. Nebylo třeba čekat na to, až se pomalu navrátí do původní struktury. Ty samé vibrace také dokázaly snižovat gravitaci kamenů a ty pak mohly levitovat.

Je známa hypotéza o tom, že na vrcholech pyramid byly nainstalovány krystaly, které je pak zapínaly na maximální výkon a tak několikanásobně zvyšovaly jejich schopnost shromažďovat energii. Podle mě lebky sloužily jako komunikátory (analogie přenosných počítačů). Souběžně s malými krystaly existovaly v Atlantidě i krystaly gigantických rozměrů. Nacházely se v hlavním městě a měly tvar pyramid (svým způsobem tak šlo o symbol moci říše). Mluvíme tu o těch dvou pyramidách, které byly nalezeny na dně Bermudského trojúhelníků (jsou nejmohutnější a doposud fungují). Právě tam se podle mých předpokladů nachází centrum Atlanťanů. Území se po potopě silně změnilo a to, co nyní můžeme vidět v Karibském moři, tedy Kubu, Bahamské ostrovy a část Mexika až po Velikonoční ostrovy, bylo oním ostrovním státem, přesněji jeho centrem a hlavním městem souostroví Atlantidy.

Pyramidy Atlanťanů neboli zapomenuté lekce historie

Další díly ze seriálu

2 komentářů k "Pyramidy Atlanťanů neboli zapomenuté lekce historie (3.díl)"

 • OKO OKO napsal:

  V článku se píše: „V roce 1875 byl v jednom indickém chrámu nalezen traktát Vimanika šastra, sepsaný pomocí automatického písma v 6. století př. n. l. Maharišim Bharadvádžem.“

  Text Vimanika Šastra ovšem vznikl počátkem 20. století (1918-1921), kdy ho „mystik“ Pandit Subbaraya Shastry z hlavy nadiktoval.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Vaim%C4%81nika_Sh%C4%81stra

  Fascinujících zmínek o létajících strojích a jiných technologiích je ve staroindických textech dost. Je to jedno z nejzajímavějších témat vztahujících se k neznámé historii lidstva. Vimanika a tento článek však, podle mne, do stejné rodiny nepatří.

 • Standa Standa napsal:

  Zajímavou otázkou je, proč museli brambory, rajčata, papriku nebo kukuřici dovézt do Starého světa až novověcí mořeplavci na bachratých plachetnicích, když by minulosti měla existovat taková fantasická letecká doprava.

Napsat komentář