Pyramidy Atlanťanů neboli zapomenuté lekce historie (4.díl)

27057x 16. 05. 2017 1 čtenář

ROZPORY VE SPOLEČNOSTI. ATLANTIDA vs. HYPERBOREA

Co vedlo tak mocnou civilizaci k rozporům, které následně skončily jejím zánikem? Odpověď není nijak složitá, stačí se jenom podívat na naši civilizaci, neboť to, co se u nás nyní děje, probíhalo před mnoha tisíci lety i v Atlantidě. Z jedné strany je to touha po neomezené moci a služba vlastnímu Egu (temná stránka). S druhé strany je to rovnost všech členů společnosti a služba ostatním (světlá stránka). Ve skutečnosti žádné vykonstruované gradace zla a dobra neexistují, prostě abychom pochopili podstatu, je třeba hledat nikoli v následcích, ale v příčině. Právě příčina je i podstatou všeho. Proč postupujeme tak či onak? A co je její hybnou silou? Mám na mysli pojmy dobra a zla, neboť právě do nich se snažíme vtisknout naše chápání světa. Žijeme v dualitě a tyto pojmy jsou pro nás ty nejsprávnější pro hodnocení. Ale je to opravdu tak? Ve skutečnosti se ve Vesmíru pojmy dobra a zla jako takové nevyskytují, je jenom služba sobě a služba jiným. A právě tyto pojmy jsou prvotní příčinou, zatímco pojmy dobro a zlo jsou následkem a zástěrkou pro odvedení pozornosti. Pro příklady není nutné chodit daleko. Pokud toto použijeme ve vztahu k civilizaci, pak dostaneme následující:

dejme tomu, že se jeden ze států světa zabývá exportem demokracie, tj. dobra nebo blaha pro všechny. Pod rouškou těchto pojmů ničí země, svrhává neústupné vládce a zdroje těchto zemí skupuje za babku. Ve výsledku se planetární elita stává ještě bohatší, zatímco planetární společnost chudší a závislejší. Takovým způsobem malými, ale jistými kroky na planetě nastupuje pod záminkou dobra diktatura menšiny, tzn. diktatura amorálních lidí s hypertrofovaným egem. V konečném důsledku je společnost oklamána a uvedena v omyl. Jde o to, že takovými pojmy jako jsou dobro a zlo, lze lehce manipulovat tím, že se černé nazývá bílým a bílé černým, prostě jak se to hodí. Samozřejmě, že něco takového je možné jenom ve společnosti s vertikální hierarchií, protože všechny nástroje ovládání davů, tedy sdělovací prostředky a sociální instituce, vlastní elita.

Máme tendenci si myslet, že naše civilizace tím, že mění režimy (otrokářský, feudální, kapitalistický) jde cestou zdokonalování se, ale ve skutečnosti je to klam. Protože jak otrokářský, tak i nejrozvinutější kapitalisticko-demokratický představují jedno a totéž, jenom s tím rozdílem, že otroctví není tak zřetelné a divoké (týrání) jako dřív, ale stejně je to to samé. Mírné řízení prostřednictvím informačních technologií dělá lidi závislé a ovladatelné, což se v podstatě dá přirovnat k otroctví.

Existují jenom dva typy společnosti.

První je společnost s horizontální hierarchií, kde jde především o rovnoprávnost všech občanů. Každý člen společnosti má stejná práva, otevřený přístup k informacím o uspořádání světa a o roli individua v něm. Zdroje planety v takovéto společnosti patří ve stejné míře všem, peněžní systém neexistuje, protože ho není třeba.

Druhá je společnost s vertikální hierarchií. Takové zřízení patří k temným světům. V ní jsou zdroje rozděleny nerovnoměrně, přesněji patří jenom horním deseti tisícům (elitě), znalosti o uspořádání světa jsou před lidmi skrývány, tzn., že je uzavřen přístup k informacím. Je zde protlačován kult Ega, což se projevuje jak v náboženství, tak i v hodnotách, jež dominují v takovéto společnosti. Na úrovni států jsou lidem vnucovány pojmy národní nadřazenosti, tedy nacionalismus, což je svým způsobem Ego státu. Nevyhnutelným atributem je i peněžní systém, který je stěžejním při řízení a manipulaci s masami.

Raný stát předpotopní civilizace byl homogenní; byla to společnost rovnoprávných občanů, žijících v harmonii s okolním světem, kteří poznávali tajemství multidimenzionálního Vesmíru a kteří si vybrali cestu duchovního rozvoje. Od samého počátku tato společnost sloužila obecnému blahu.

Následně se objevila část lidí, vedených vysoce rozvinutou temnou civilizací ze 4. dimenze, která se rozhodla převzít moc na planetě do vlastních rukou. Protože společnost byla sourodá, byl potřeba určitý čas k tomu, aby se rozdělila. Kvůli tomu byla vytvořena kasta kněží, která následně převzala moc na části území. Kněžství se v předpotopní společnosti podobalo z jedné strany našim tajným společnostem, z druhé pak finanční elitě, přestože jsou tyto pojmy v podstatě jedno a to samé. Kněží nabízeli lidem přístup k informacím, vnucovali jim náboženství a zhoršovali karmu obyvatelstva i tím, co se nám nyní zdá naprosto neškodné, a to je konzumací masa. Ale již v pozdějším období to byla ideologická válka dvou systémů. V předpotopní společnosti nejdříve začal tajný odpor, který docela rychle definitivně rozštěpil společnost a konflikt vyplaval na povrch tak, že na sebe vzal podobu fyzické, energetické a psychické opozice. Skupina kněží, která se dostala k moci, si přála získat neomezený a výhradní přístup ke všem energeticko-informačním zdrojům planety. Idea totální kontroly byla pro ně natolik lákavá, že zcela pohltila všechny jejich myšlenky a přání.

Megalitické stavby na dně oceánu (pyramidy) i v Gíze jsou dílem právě této skupiny lidí, kteří doufali, že s jejich pomocí cestou patřičného ovládání kosmické energie ustanoví na planetě úplnou mentální i fyzickou kontrolu, ale zároveň také doufali, že je využijí jako zdroj neomezené energie. Jak je známo, celá atlantská civilizace se zcela spoléhala na energii, získanou z krystalů ve tvaru pyramidy, které se nacházely v určitých energeticky důležitých místech planety. Byly rozmístěny tak, že představovaly specifický obrazec nebo schéma na principu sakrální geometrie. Šlo o přesně uspořádanou strukturu, kde byly všechny články mezi sebou velmi těsně propojeny, a dokonce i malé narušení jednoho z nich mohlo vést k žalostným následkům pro celý řetězec tím, že to vyvolalo něco jako zkrat. Proto bylo pro tuto skupinu tak důležité zmocnit se celé planetární sítě pyramidálních komplexů, aby celé schéma mohlo naplno pracovat. Je jasné, že pro služebníky obecného blaha to byla přímá výzva a to jenom urychlilo rozkol celé společnosti. Pro naši civilizaci jsou důležité peníze a zdroje, pro tu předpotopní to byla univerzální energie, pomocí které bylo možné vytvářet absolutně cokoliv. Tzn., že samotná energie a možnost jejího řízení byla tím základním kamenem sporu, který následně zničil celou civilizaci.

V pozdějším období rozkol posloužil konfliktu dvou systému a přerostl v ozbrojený konflikt, kde již nebylo vítězů.

Jednoduše řečeno, tento rozklad, který probíhal v Atlantidě, pokračuje v určitém smyslu doposud. Velmi zajímavým faktem je to, že dokonce i teritoriálně jsou si tato místa blízká s těmi současnými a to rozhodně není náhoda. Vznik USA byl ještě před jejich vlastním založením naplánován Otci zakladateli právě jako projekt Nové Atlantidy již v našem světě. Mělo jít o silný a mocný stát, který bude dominovat celému světu.

Tak tedy souostroví Atlantidy se ve své době nacházelo blízko současného území USA, zatímco Hyperborea zaujímala severní část současného území Ruska. Předpotopní společnost se rozdělila na dvě části. Z jedné strany to byla Atlantida, nové hlavní město Federace, která neustále rozšiřovala své teritorium pomocí vojenských intervencí a tajného odporu v touze po hegemonii a ovládnutí celé planety, z druhé strany pak Hyperborea, která žila podle starých pravidel, zaměřená na službu společnosti a rovnosti všech svých občanů.

Ve vertikální hierarchii byla neměnným atributem dominance a ustanovení globální kontroly nutnost koncentrace veškeré moci do jedněch rukou, a to bylo právě to, čím se Atlanťané zabývali. Hyperborea odolávala vnucování takovéhoto světového řádu a směřovala ke společnosti, zaměřené na obecné blaho, což představovalo jádro sporu.

 

MAHÁBHÁRATA

Podle mých předpokladů nejsou události popsané ve staroindickém eposu Mahábháratě (Velké povídání o potomcích Bháraty) ničím jiným, než popisem předpotopní civilizace, tedy Atlanťanů. Vzhledem k tomu, jakých výšin při ovládání univerzální energie dosáhli, se pak již všechny tyto popisy nezdají tak fantastické.

Bitva na Kukukšétře není ničím jiným, než počátkem zániku civilizace. Historikové tvrdí, že tato bitva probíhala osmnáct dní a vzala život více než 650 milionům vojáků obou stran. Byly v ní použity nejmodernější a nejsofistikovanější zbraně té doby, pro které je dokonce i nyní těžké najít analogii. Podle hinduistické víry byla bitva na Kukukšétře (stejně jako všechno popsané v Mahábháratě) reálnou historickou událostí. Uhlíková analýza provedená v místech předpokládaného jaderného výbuchu ukazuje na časové období od 13000 po 24000 let př. n. l., což odpovídá i jiným hypotézám, vytvářejícím jednotnou logickou nit.

V průběhu bombardování byla Atlanťany použita neskutečně mocná zbraň, která nejenomže vymazala z povrchu Země města i vesnice, ale dokonce rozlomila kdysi velký kontinent. Jedna z jeho částí leží na oceánském dně, od Tichého až po Indický oceán, a jenom nejvyšší části souše vyčnívají nad hladinu a připomínají souostroví.

Pyramidy Atlanťanů neboli zapomenuté lekce historie

Další díly ze seriálu

2 komentářů k "Pyramidy Atlanťanů neboli zapomenuté lekce historie (4.díl)"

  • Tino napsal:

    To čo sa dialo dalej na scénu prichádza pred 11 000 rokmi BC muž titulom Ischwisch ARUS bol to zlý a krutí barbarský Ischwisch ktorý vládol pevnou a barbarskou rukou svojich lúdi neznal žiadne zlútovanie každí nesúhlas alebo neposlušnosť sa kruto trestala čo videlo k vysokej morálke v radoch je ho skupine Bafath počte 70 000 lúdi ktorý boli verní Arusovi boli školený vo vedení boja a taktiky boja a klamu a každí z ných bol vedení k hnevu a nenávisti k mimozemským lúdom na Zemi v tej dobe .Ich jediným prianím bolo dobyť a zničiť obe kultúry Atlantis a MU ktoré žili v miery až kým nie prišiel na Zem Arus a je ho skupina a usadili sa oblastí Gize pod veľkou pyramídou kde bolo podzemne mesto a tam sa tajne Arus usadil aby riadil svoje vojnové operácie proti obom kultúram .Prvá oblasť ktorú Arus a Bafath dobila bola oblasť Hyperborea dnešnej Floridy ktorú si podrobil pod svoju moc násilie a vraždenie nemalo konca krája .A tak to šlo dalej Arus a je ho horda vyzbrojená lodami a zbraňami laserovej povahy ktorá dokonale rozkladala hmotu na atomi si razili cestu naprieč Zemou .Dalšia oblasť na ktorú sa Ischwisch Arus zameral bola oblasť Indie dnešného Pakistanu a mesta MU .Ataky na obe kultúry prebiehali celých 500 rokov ked že vek Arusa a jeho lúdi bol predlžený genetickou manipuláciou na nie koľko tisíc rokov a tak hnev a nenávisť a túžba po moci a vláde nad Zemou mohla žiť ich zlom vedomí a niesť zášť a zlobu a smrt mimozemským lúdom Plejaren až do zničenia oboch kultúr roku 9498 BC p.n.l .Co sa aj na koniec Arusovi podarilo na koniec porazil svojich nepriateľov tu na Zemi .

  • Tino napsal:

    Tak už je to presne 11 515 rokov čo sa stala ta udalosť na Zemi ked sa zničili dve veľké kultúry Gear Atlantis a MU treba pochopiť že tam na kultúra bola hodne vyspela oboch spoločnostiach vládli lúdia ktorý mali titul ISCHWISCH a ti to lúdia boli mentormi a veľký vedci úroveň vedomia tých mimozemských lúdi bola na vysokej úrovní a to platí aj vývoji ich duchovnej formy ktorá bola neskonale vysoká oproti dnešnému pozemskému človeku ktorý žije na nízkom stúpni duchovnej evolúcie .Treba chápať to že v tých kultúrach neboli žiadny politici žiadne strany politické nič také nebolo moc mala skupina lúdi z titulom ISCHWISCH  boli to veľmi vysoko rozvinutí lúdia čo do duchovnej evolúcie vedomia tak i vedecký technický a každej kultúre boli rady duchovných vodcov ktoré riadili spolu z Ischwisch celú spoločnosť na základe Učenia ducha a prírodných zákonov Tvorenia a prírody svoje národy .

Napsat komentář