Pyramidy Atlanťanů neboli zapomenuté lekce historie (6.díl)

6134x 03. 06. 2017 1 čtenář

ZÁNIK PŘEDPOTOPNÍ CIVILIZACE

Díky tomu, že proti sobě stály dvě bojující strany, se civilizace ocitla na pokraji zániku. Ale konečným bodem, odkud již nebylo návratu, byla jedna událost, která se stala právě na území Atlantidy. Došlo k tomu kvůli pokusům s oněmi dvěma již zmiňovanými pyramidami, které leží na dně oceánu. V určitém okamžiku si kněží Atlantidy začali myslet, že jenom modifikace energie jim pomůže zničit Hyperboreu. Ve skutečnosti došlo k přesnému opaku. Nešikovná manipulace s energií vedla ke konečnému zničení centra kdysi mohutné atlantské civilizace. Výsledkem experimentu, který se vymknul kontrole, byla katastrofa, po níž celé souostroví Atlantidy zmizelo pod vodní hladinou. Tato katastrofa měla za následek celou řadu událostí, jež se v konečném výsledku projevily jako potopa celosvětového měřítka.

Civilizace byla definitivně zničena, ale některým lidem se přece jenom podařilo zachránit. Ve Starém zákoně se v jinotajové podobě vypráví o tom, že nějaký Noe uslyšel hlas boha a zachránil se v arše, kterou postavil. Takovýchto lidí bylo ve skutečnosti hodně. Ještě několik desítek let před katastrofou byli lidé, kteří věděli, že konec společnosti není zas až tak v nedohlednu. Odcházeli do hor, daleko od všeho. A právě tito lidé se následně stali prarodiči naší civilizace, jež později dostala název Árijská a jež vzešla ze severních oblastí, neboť právě zde vysoko v horách přežili celosvětovou katastrofu.

Podíváme-li se na naši civilizace od dob Árijů, pak to byl jediný národ, který si vybral cestu duchovního rozvoje. Nebyli ani biologickým druhem, ani rasou. V sanskrtu Árij znamená ten, který směřuje k dokonalosti.

Z obyvatel Hyperborei vzešli Áriové. Tedy přesněji Áriové jsou pozůstatky té předpotopní civilizace, které se zachránily před kataklyzmatem. Byli to lidé, kteří uměli číst znamení a věděli, že zánik civilizace je blízko. Biblický Noe je svým způsobem souhrnný obraz milionů lidí, který se dochoval v jinotajové podobě v historii lidstva. Byly to védy, které převzaly znalosti o multidimenzionálním Vesmíru, o nás i o našem místě v tomto světě, který jsme zdědili po Áriích, neboť právě oni jsou právem považováni za nositele duchovních celoplanetárních znalostí, určených každému z nás. Filozofie východních náboženství je jimi na rozdíl od těch současných, které mají svůj počátek na druhé straně (službě sobě), protkána.

V té době druhá část, a tou byli právě temní kněží Atlantidy, založili egyptskou a sumerskou civilizaci, které se staly ochránci starodávných znalostí, ale již s pyramidální ideologií, podřízenou kultu Ega ve všech jeho projevech. Na rozdíl od Áriů, kteří přinášeli znalosti lidem, temní kněží je všemožně skrývali. Následně byly zakládány různé tajné společnosti, a to jenom proto, aby znalosti zůstaly před lidmi skryty. Pomocí klamu, záměn a lží se jim podařilo začlenit do společností lidí, nesoucích znalosti a vyměnit je. Tento princip již v hluboké minulosti nazývali principem Ahrimanu. Právě ten je hlavním činitelem v záměně a přeorientování duchovních znalostí na materiální hodnoty, na dosažení bohatství a blahobytu v tomto dočasném materiálním světě. To je ale jenom klam, iluze blahobytu. Vypráví jakoby o duchovnu to samé, co Bódhisattwové Šambaly, ale natolik mistrovsky deformuje pravdu ve prospěch hmoty, že člověk za detaily nezpozoruje globální záměnu a změnu směru cesty na opačnou stranu. Ale člověk, ve kterém je více duchovního, tento klam pochopí a odhalí. Doslova všechno, co bylo shromážděno předchozí civilizací, bylo vymazáno a odsunuto v zapomnění. Nyní nacházíme zvláštní místa a nazýváme je místy síly, lámeme si nad nimi hlavu a vytváříme tisíce domněnek a předpokladů. Vždyť nikdo z oficiálních představitelů nemůže dokonce ani připustit, že se historie nevyvíjí lineárně, ale cyklicky a že před námi na Zemi žila vysoce rozvinutá mocná civilizace, která bez ohledu na své velké úspěchy zničila sama sebe a zmizela tak navždy.

EDGAR CAYSE

Není možné nevěnovat samostatný odstavec tohoto článku Edgaru Caysemu, který jako nikdo jiný vnesl cenný vklad do odhalení informace o předpotopní civilizaci Atlanťanů. Jí a starému Egyptu je zasvěceno více než tisíc jeho předpovědí. Cayse vyprávěl, jak žili Atlanťané, ukazoval úroveň rozvoje jejich společnosti, která neporovnatelně převyšovala naši současnou. Podrobně popisoval létající stroje, kosmické lodě a ponorky obyvatel Atlantidy, jejich způsob života i dosažené úspěchy. Cayse tvrdil, že Egypt je místem, kde je uloženo dědictví velké Atlantidy. V transu vyprávěl, že staří Atlanťané předali určitou část svých znalostí egyptským kněžím. Vlastně i samotný Platon tvrdil, že informace získal od právě od nich. Cayseho předpovědi o budoucnosti Ruska doposud znepokojují lidskou mysl. A i kdyby skeptici a ignoranti lživého systému tvrdili cokoli, pro mnohé lidi zůstane navždy světlou nadějí na získání pravdy o historii naší planety, kterou žádným skrýváním informací nelze vymazat.

Podrobnější informaci o tomto velké prorokovi je možné najít v knize Douglase Keynona Zakázaná historie, vydané v roce 2005.

Role tajných společností

Kromě informací o stavitelích a významu pyramid existuje také několik zdrojů, které vypráví o tajných společnostech, vedených Atlanťany. Mluvíme se tu o těch seskupeních, která nás ovládají i dnes. Vždyť ti, kteří je řídí, se tu nachází již velmi dávno a tuto realitu ovládají v plném objemu. Z toho vychází, že někdo záměrně chce, aby se historie opakovala. Takže role těchto společenství vede k tomu (jak tvrdí historikové), aby společnost byla rozdělena na dvě znepřátelené strany. To znamená, že úkolem těch, kteří ovládali Atlanťany, ať je to jakkoliv podivné, je jedno a to samé a to je rozdělit strany na protiklady a štvát je proti sobě. Svým způsobem jsou to provokatéři, kteří realizují své nízké plány, jež se týkají zničení nás všech. Máme jako civilizace dost rozumu a sebekontroly postavit se těmto bytostem? Co za nimi stojí? Nebo se necháme vést na vodítku našeho ega, obratně řízeného zákulisními režiséry?

Velké množství artefaktů z této doby bylo skryto, ale v těch případech, kdy to v podstatě nebylo možné, byly četné architektonické stavby a sochy záměrně chybně datovány do doby antiky. Petrohrad je antické město, založené ještě v době před potopou.

Nebylo lehké to provést. Obyvatelstvo bylo oklamáno a napáleno tím, že mu byly vnucovány lživé teorie. Kromě toho se má za to, že k zotročení lidstva na duchovní úrovni vysoce rozvinutou parazitickou civilizací došlo právě v období Atlantidy.

Podle předpovědí amerického proroka a media Edgara Cayce měli lidé na konci 90. let minulého století najít v Gíze komnatu s atlantskými poklady. Dokonce poukázal na její polohu v bezprostřední blízkosti Sfingy. Tvrdil, že v ní Atlanťané ukryli poslání pro další civilizaci Země, tedy pro nás. Tušili svůj zánik a tímto způsobem se je rozhodli předat nám. Skenování oblasti potvrdilo přítomnost dutiny. Jakákoliv informace o existenci této komnaty však chybí. Ve sdělovacích prostředcích se objevila kratičká zpráva o tom, „že došlo k chybě, nic takového tam není.“ Jiné zdroje uvádějí, že byla nalezena, což nepřímo dokazovalo i to, že v rozmezí půl roku byl přístup ke Sfinze uzavřen, protože zde probíhaly vykopávky. Ty byly vedeny těmi samými tajnými společnostmi, tzv. elitou. Z údajů, které unikly, vyplývá, že byly nalezeny krystaly, ve kterých se skrývalo poslání, určené nám všem. A tedy znovu to, co by mělo patřit celé civilizaci, padlo do rukou hrstky světových podvodníků.

Pyramidy Atlanťanů neboli zapomenuté lekce historie

Další díly ze seriálu

Napsat komentář