Pyramidy jako hrobky? Kostely jako hrobky!

14639x 28. 03. 2013 1 čtenář

Už delší dobu přemýšlím nad učebnicovým prohlášením, že pyramidy sloužily jako hrobky marnivým faraonům. Sám jsem byl v Egyptě 3x a pyramidy viděl na vlastní oči. Též jsem si na ně mohl sáhnout a prohlédnout velmi zblízka. Nikdy mi nepřipadalo, že bych se pohyboval po pohřebišti. Měl jsem srovnání s Údolím králů, kde jsou skutečně hroby vysekány do skal. Ten pocit je nezaměnitelný.

Napadla mne asociace s dnešní dobou. Když půjdete do kostela, mnohdy je kostel spojen se hřbitovem. Musíte projít hřbitovem a nebo alespoň kolem hřbitovní zdi, abyste se dostali k samotnému kostelu. Hřbitov sám má svoji nezaměnitelnou těžkou energii a kostel má úplně jinou atmosféru. Hodně samozřejmě záleží na jeho celkové výzdobě, velikosti a jistě hraje i roli místo, kde je postaven.

Někdo může namítnout, že v kostelech se pohřbívalo a někde možná pohřbívá dodnes. Mnozí vysocí hodnostáři si budovali kaple a krypty přímo v útrobách kostelů a nebo své ostatky nechali zazdít do stěn kostela. (Příkladem může být chrám svatého Víta na Pražském hradě.) Nicméně tento jev je až následný. Primární účel kostelů nebyl nikdy ten, aby sloužily jako hrobky. Snaha být pohřben co nejblíže kostelu byla (dle mého názoru) odvozena od touhy být blízko bohu i po smrti.

Mnohé kostely jsou zdrojem spirituální síly. Zejména ty, jejichž architektura je postavena na principu zlatého řezu (hlavně gotické stavby). Podobně je to, dle mého názoru, s pyramidami. Na počátku pyramidy sloužily jako zdroj energie – možná duchovní, možná elektrické a nebo obojí. To zatím ještě s jistotou nevíme. V každém případě měly pyramidy zjevně pro lidi jejich doby obdobnou sílu jako pro mnohé z nás kostely. S úpadkem znalostí a záměru původní filosofie stavy se vytvořil kult (nazvěme jej třeba „kult pyramid“). Lidé se uchylovali k touze být pohřbeni v blízkosti a pomyslném světle pyramid.

V samotných pyramidách nikdy nikdo pohřben nebyl. Dle současných poznatků totiž nebyla ani v jedné pyramidě nalezena jediná mumie. Egyptologové tvrdí, že všechny pyramidy byly vykradeny už v dávných dobách. Pokud by se přeci jen nějaká mumie našla, jsem toho názoru, že je to stejná situace jako v našich kostelech.

Pokud někdo tvrdí, že primární účel pyramid byl, aby sloužili jako hrobky marnivým faraónům, pak je to stejné jako kdyby totéž dnes někdo tvrdil o kostelech. Stačí se osobně podívat a zkusit pocítit ten rozdíl.

 

 

Podobné články

Jeden komentář k "Pyramidy jako hrobky? Kostely jako hrobky!"

  • S. napsal:

    To, že katolické kostely – konkrétně oltáře v nich – mají mnoho znaků shodných s hrobkami, není následný, ale primární znak.

    První křesťané se scházeli v katakombách a nad hroby světců. Proto oltář připomíná – a to ne náhodou – katafalk. A proto musely všechny významné kostely obsahovat nějaké ostatky svatých přímo v oltáři. Změnil to až koncil ve 2. polovině 20. století na nepovinnou tradici.

Napsat komentář