Recenze knihy Ukaž mi to!

20578x 11. 10. 2009 1 čtenář

Zvláštností na „Ukaž mi to!“ je hodně. Počínaje dost netypickým formátem větším než-li A4, přes fakt, že její první vydání vyšlo již v roce 1974, který doceníte při hlubším zkoumání obsahu. Ale nepředbíhejme.

Co nejvíce zaujme a hlavně na první pohled šokuje jsou dvě malé nahé děti téměř přes celý obal knihy. Vycvičený instinkt člověka odkojeného moderní dobou automaticky začne křičet: „to je nějaká dětská pornografie?!“ V hlavě se mi hned zrodily různě ztřeštěné myšlenky typu: „tohle přece nemůže nikdo vydat?!“ nebo „to je nezákonné, jak je možné, že něco takového vůbec existuje!?“… A přitom jsem tu knížku ještě vůbec ani neotevřel a kromě nadpisu jsem z jejího obsahu nečetl jediné slovo.

Po počátečním zděšení se začínám srovnávat s myšlenkou, že půjde asi o nějaký nezávislý underground, protože přeci jinak něco takového není možné!

Hned na obalu knížky se dočtete: „Obrázková kniha pro děti a rodiče. Autorem fotografií a textů k nim je Will McBride. Autorem předmluvy českého vydání je Jiří Raboch. Autorkou osvětové části je Helga Fleischhhauer-Hardt, tuto část pro české vydání upravila Elena Figurová. Přeložil Jiří Kostelecký.“ Netvrdím, že bych kdy slyšel alespoň jedno ze zmíněných jmen, ale už ten fakt, že se na tom podílel tým lidí evidentně s mezinárodním zastoupením, ve mně podnítil zvědavost. Koneckonců, mají to v pražské Městské knihovně a bylo by zvláštní, kdyby podporovali něco nezákonného. Přesto v mé hlavě stále cosi bublalo o morálce a obscénnosti.

Začal jsem listovat. – Úvod knihy je věnován předmluvě a doporučení jak knihu číst. Velmi poučným vhledem je stať o historických pohledech na dětskou sexualitu. Dovolím si odcitovat dva odstavce, které mi vykouzlily na čele nejeden paragraf:

Ve střední Evropě panoval až do 17. století poměrně tolerantní přístup k sexuálním projevům, který nám dnes navzdory liberalizační sexuální vlně připadá natolik vzdálený a nebezpečný, že jeho znovuoživení se bráníme všemi možnými prostředky. Každý tehdy směl uspokojovat svůj sexuální pud tahovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení zdraví jeho či jiných. Lidé se bez ostychu vzájemně dotýkali, hladili se, objímali. Sebeukájení v té době nebylo nijak potlačováno. Chůvy a rodiče masturbovali malé děti, aby je zklidnili. Nedostatečná antikoncepce byla kritizována církvi. V některých městech byly vrchností zřízeny nevěstince. Jak samozřejmé bylo již malým dětem zasvěcené poučení o sexuálním životě, vyplývá zřetelně ze sbírky latinsky psaných dialogů, které zveřejnil v roce 1522 Erasmus Rotterdamský. Věnoval je svému šestiletému kmotřenci. Titul označuje záměr knihy: Rozhovory, sestavené nejen za účelem zjemnění latiny dětí, ale především za účelem výchovy pro život. (Strana 6, pravý sloupec)

Ludvík XIII. Narozený v roce 1601, není ještě ani rok starý a už se z plna hrdla směje, „když si hrají s jeho přirozením“. Každý si s ním hraje a líbá ho na ně. Často leží u krále a královny v posteli a všichni jsou nazí. Když je mu jeden rok, je přislíben španělské infantce. Hrají si s ním „kde je ten nejmilejší infantky?“, přičemž mu děti kladou ruku na jeho penis. Když jsou mu tři roky, volá na jednu dvorní dámu, že jeho pohlavní úd dělá „zvedací most“. Jeho matka mu vloží svoji ruku na penis a řekne: „Můj synu, musím se dotknout Vašeho zobáku“. V tom věku již zná polohy při souloži a hovoří o nich se svou komornou. Mezi svým pátým a šestým rokem nechává mademoiselle Mercier, která spí v jeho místnosti, zaujímat takové polohy, aby mohl vidět její přirození. O něco později ji pak osahává. (Strana 7, levý sloupec)

Nejen tyhle dva kousky, které vám nabízím na ochutnávku, ale i ostatní části textu mne nutily k zamyšlení. Proč jsme vlastně tak zaujatí myšlenkou, že o sexualitě se prostě nemluví? A před dětmi už ani náznakem NE! Dokonce na to máme v dnešní době velmi přísné zákony. Do jisté míry jsem přesvědčen, že velkou roli (alespoň u nás) sehrál silný vliv křesťanství. Překvapilo mne, že (dle textu) ona mravokárnost nastoupila až někdy po 17. století.

Za zmínku stojí též v knize zmiňované pohledy do jiných kultur. Pan Doc. Raboch v předmluvě zmiňuje tři směry postojů k sexualitě:

  1. restriktivní: mimomanželské sexuální projevy jsou zakázány
  2. semirestriktivní: existují sice formální zákazy sexuality mimo manželství, ale nejsou intenzivně prosazovány. Je tu určitá tolerance, pokud se věci dějí skrytě.
  3. permisivní: dětské sexualitě není nijak bráněno.

O naší společnosti by se dalo říci, že se pohybujeme někde mezi 1. a 2. možností, neboť máme sice zákony, které netolerují sexuální projevy mezi osobami mladšími 15 let, ale přesto se ví, že existuje určité procento „dětí“, které mají první sexuální zkušenost už někdy v 10 letech.

Od strany 16 kniha obsahuje dvoustránkové černobílé fotografie, které vyobrazují nahé děti různého věku včetně dospělých v roztodivných polohách včetně těch erotických, až by se řeklo pornografických.

Probouzí se ve mne vzpomínky na mé dětství. Mé malé vnitřní dítě hltá jeden obrázek za druhým. Ne – tohle skutečně není pornografie. Tohle je jen a jen nahá realita našeho života. Takoví jsme – my lidé – doopravdy. Bez obalu, bez příkras, bez všech těch falší a masek. Jsem nadšen a unášen vlnou svobody, která z obrázků na mne dýchá.

Každá fotografie je opatřena krátkými „výkřiky“ malých dětí, které v některých případech stály před objektivem:

On: To je BEZVA! Teď už to konečně všechno vím!
Ona: A já taky.
Ona: Tak ty jsi sis opravdu myslel, že včely se rodí z kytek na louce, nebo tak nějak…?
On: … a taky že hříbata k té louce patří a nevěděl jsem, čím se od sebe liší klisna a hřebec.
Oba: Jedno je jisté, pupík ten máme oba.
On: Ale TO, co tady mám já, ty nemáš.
Ona: No a co? Zato tam mám takovou škvírku! Ten tvůj pinďourek je prostě venku a já mám zase všechno vevnitř v té štěrbince. Skvělý, co?
On: To teda ano!
(Strany 16-29)

Kniha je u nás dlouhodobě nedostupná. Poslední vydání v českém jazyce bylo v roce 1990. V bazarech a knihovnách je většinou beznadějně rozebrána. Chce se to obrnit trpělivostí při hledání alespoň jednoho výtisku byť už ve značně opotřebeném vydání. :)

Podobné články

Napsat komentář