«« »»

Římský Dodekaeder: Mysteriózní dvanáctistěn

Co je Dodekaeder? Více než sto Deodekaderů bylo nalezeno archeology v celém teritoriu antického římského imperia, včetně zemí jako Španělsko, Itálie, Francie a dokonce okrajové oblasti jako Německo, Wales a Maďarsko. Podle archeologických záznamů jsou zpětně datovány do 2. a 3. století po Kristu, avšak jejich skutečný smysl je dosud hádankou, kterou experti zatím nedokázali rozluštit.

Jak vypadá Dodekaeder?

Římské Dodekaedery jsou malé duté objekty, které jsou vytvarovány z bronzu nebo kamane ve tvaru dvanáctistěnu. Dvanáct pětirohých kamenů, z nichž má každý uprostřed díru ve tvaru kruhu, s pěti různými průměry. První římský Dodekaedr byl nalezen v roce 1739, a od té doby se vynořují všude po celé Evropě. Nacházela se už před lidmi na planetě „Vyšší civilizace“?

Většina těchto kuriozních předmětů byla nalezena ve Francii a Německu a měla v průměru velikost mezi čtyřmi a dvanácti centimetry. Tyto objekty nebyly však zmíněny ani představeny v tehdejších pramenech ani v mozaikách, reliéfech nebo v ostatních uměleckých výrazových formách, což vyslovuje četné otázky. O jejich přesném smyslu se více než dvě století diskutovalo a někteří archeologové argumentovali, že tyto misteriosní objekty mohly sloužit jako držáky na svíce, když na nich experti objevili zbytky po vosku.

Možnosti využití

Ale teorie poukazují také na jiné možné využití, jako například druh kostky pro nějakou starou hru. Někteří autoři dokonce tvrdí, že tyto artefakty mohly být používány jako měřicí nástroje pro výpočet vzdálenosti. Mohly být používány také pro výpočet vhodného data pro výsev obilí v zimě nebo vodovodního potrubí. Další možností je ta verze, že se jednalo o náboženské předměty či kalibrační artefakty, které sloužily k různým rituálům. Někteří experti navrhovali, že tyto mysteriozní objekty měly mnohem jednodušší smysl a sloužil jako hračka.

I když většina objektů byla nalezena především v okrajových částech římské říše, kde největší skupinu římských občanů tvořili římští legionáři, byly římské Dodekaedery spíše vojenské artefakty. Jejich využití jako měřicí přístroje se zdá být trošku nepravděpodobné, protože Dodekaedery nejsou všechny stejné – mají různé velikosti a jejich strany jsou vždy rozdílné, takže jako měřicí přístoje by nebyly příliš použitelné.

Některé ze starých textů o mysteriozních artefaktech, které pocházejí od proslulého řeckého historika Plutarcha tvrdí, že tyto artefakty představují vyobrazení zvěrokruhu. Každý ze dvanácti kamenů odpovídá jednomu zvířeti astrologického kruhu. Ale sama tato teorie byla učenci zamítnuta, protože nevysvětlovala zvláštní výzdobu Dodekaederů.

Dodekaedery byly cenné

Stojí za zmínku, že hodně Dodekaederů bylo nalezeno společně s jinými cennostmi a mincemi, a pravděpodobně byly pohřbeny společně s jejich majiteli, aby byly schovány před zloději a pleniteli, což poukazuje, že byly považovány za cenné předměty.

Menší Dodekaedery se stejnými znaky (díry a knoflíky) a ze zlata, byly nalezeny experty v jihovýchodní Asii. Byly používány k dekorativnímu účelu a nejrannější předměty vypadají, že pocházejí z římské epochy. Takže zůstává tajemstvím, čím tyto mysteriosní artefakty skutečně byly.

Jedna teorie, která se mi velmi zamlouvá, byla však od G.M.C.Wagemanse. Navrhoval a napsal:

“Dodekaeder byl astronomiský měřicí instrument se kterým mohl být měřen úhel slunečního světla a tím mhlo být přesně určeno určité datum na jaře a určité datum na podzim. Data, která mohla být měřena byla pravděpodobně důležitá pro zemědělství.“

Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, překladatele v další práci a nastavte trvalý příkaz na transparentní účet: 2900794933/2010. Platby ze zahraničí IBAN: CZ8920100000002900794933, SWITFT: FIOBCZPP. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím "DAR" a název článku nebo vyplňte VS: 21704 a SS: 100.

One Response to Římský Dodekaeder: Mysteriózní dvanáctistěn

  1. Martin Horus Martin Horus napsal:

    Stejné jako zvětšené zrnko pylu
    dvanáctistěn
    “ jak nahoře, tak dole “ Thovt

Napsat komentář