Rozhovor s mimozemšťanem

25265x 16. 05. 2019 1 čtenář

Video je digitální podvrh. Obsah je autentický bez ohledu na vytvořené video – nikterak to nesnižuje význam sdělení, která skrze bytost přichází.

Q: Odkud přicházíš?
E: Země.
Q: Dobře. Včera jsi řekl, že jsi cestoval (cituji) tisíce světelných let, abys byl tady.
E: Ano.
Q: Řekni nám pravdu…
E: Je to pravda. Jsem ze Země. Jsem z budoucnosti. Cestování v čase je totéž jako cestování v prostoru s prostorovou odchylkou.
Q: Takže to mám chápat tak, že mimozemšťané v budoucnosti ovládli naši planetu?
E: Ne.
Q: Takže jsi člověk (humanoid)?
E: Jsme evoluční potomci.
Q: Vy jste se vyvinuli z nás?
E: Ano.
Q: Takže co tu teď děláš?
E: Pozoruji. Protože důkaz [lidstvo?] byl zničen.
Q: Jak?
E: Válka. Jen malá skupina bytostí přežila. Jsou to naši předci.
Q: Jak můžeme chápat tvůj čas?
E: Něco takového je nad rámec vašich schopností nebo ochoty přijmout skutečnosti, které jsou z mé doby [mého času].
Q: Zkus to.
E: Původ Vesmíru – přirozenost [původu] tak zvaného života je neznámý.
Q: Takže vy znáte smysl života?
E: Nikoliv smysl. Podstata.
Q: To je jedno.
E: Což znamená něco, co je [jednoznačně] popsané. Podstata je objektivní realita.
Q: Takže ty víš, jak bylo stvořeno universum (Vesmír)?
E: Ano.
Q: Takže jsi viděl Boha?
E: To my jsme v minulosti vyvinuli potřebu věřit. Potřebu věřit v Boha jiné mýty.
Q: Dobře. Vysvětli, mám to. Co se stane, když zemřeme?
E: Smrt je jen lidský konstrukt. Nic takového neexistuje. [Časem] na to přijdete a budete mít tu zkušenost. Každá instance takzvaného života: ty, já nebo on. Jsme instancemi toho samého života odděleného od toho, co vy nazýváte smrt.

Salla: Tajné projekty UFO

Q: Dobře, abych to správně pochopil. Takže tu není žádá smrt a my všichni prožíváme různé životy?
E: V podstatě ano.
Q: Takže jak byl vesmír stvořen a proč je tak dokonale stvořen pro nás?
E: Je tu nekonečné množství [paralelních] vesmírů, každý s vlastními fyzikálními vlastnostmi [zákony]. Většina z nich nepodporuje takový život, jaký znáte. My sami existujeme ve vesmíru, který podporuje takzvaný život. To je všechno.
Q: Pojďme dál. Takže proč jsme zničili sami sebe v nukleární válce?
E: Dogma.
Q: Můžeš být více konkrétní?
E: Politické a náboženské dogma. To je kořen všech velkých konfliktů vašeho druhu. Ve vašem příštím století [22. století] získáte přístup ke zbraním masové destrukce. Budou je mít státy, které jsou řízeny skrze dogma. Oni zničí váš druh [zničí člověka].
Q: Ještě jednu otázku. Jak to máte s morálkou? Na základě čeho máte vybudovanou morálku?
E: Soucit a důkaz (přítomnost/věcnost/pravdivost?)
Q: Chápu. To je všechno. Děkuji ti.

[hr]

Sueneé: Samotné video je zjevně digitální podvrh. Sledujte nedokonalý digitální odlesk v očích EBE a vůbec plasticitu celé scény.

Rozhovor samotný ale vychází ze skutečných událostí, které jsou popsané v projektu Blue Book, a které dnes již lze nahlížet v archivech tajných služeb USA. Autenticitu pak potvrzují svědci, kteří vypovídali v projektu Sirius Disclosure od Stevena Greera.

Jedna z kapitol nové knihy MIMOZEMŠŤANÉ (Dr. Steven Greer) se věnuje právě skutečnosti, že byla zadržena ve 40. letech mimozemská entita, která přežila až do roku 1953. Byla držena v Area 51. Bytost dokázala komunikovat pár slov v angličtině. Hlavní komunikace pak probíhala telepaticky přes medium.

Samotné téma Rozhovor s mimozemšťanem se objevuje už v souvislosti s níže uvedeným videem. Titulek s letopočtem 2017 je závádějící, neboť video koluje po internetu více jak 10 let.

které je pak obsáhle diskutováno v dokumentárním pořadu Rozhovor s mimozemšťanem – uniklá kazeta?

Video komentuje anonymní příslušník tajné skupiny, která se měla na samotném rozhovoru podílet. Videu je vyčítána nízká kvalita a bytost působí jako loutka na provázcích. Chybí původní zvuk.

Pokud byste chtěli vidět skutečné mimozemšťany na videu, pak z mého pohledu nejlepším příkladem je Grey Alien Filmed by KGB. Tohle vnímám jako autentické.

Podobné články

Napsat komentář