Rozhovor s mimozemšťanem

11102x 12. 10. 2016 1 čtenář

Pokud jste se vůbec zajímali o jevy UFO, tak jste již obeznámeni s nechvalně proslulým rozhlasovým pořadem Orsona Wellse „Válka světů a invaze z Marsu“ z 30. října 1938. Toto fiktivní rozhlasové drama o invazi „mimozemšťanů“ na Zemi způsobilo globální hysterii z UFO a mimozemského života dlouho před havárií UFO v okolí města Roswell v Novém Mexiku v roce 1947.

Během posledních šedesáti let, počínaje předpokládanou katastrofou v Roswellu, byly zaznamenány desítky tisíc zpráv o pozorování UFO. Globální hysterie vznikla díky „důkazům“ toho, co je považováno za mimozemské jevy. Zároveň neúprosné popírání tohoto jevu americkou vládou urychlilo nepřetržitý příval obvinění a protiproudy obvinění, krycích konspiračních teorií, spekulací šílenců, „vědeckých bádání“, atd. a rostoucí množství podobných údajných „blízkých setkání“.

Mojí první myšlenkou, když jsem obdržel dokumenty od paní MacElroyové, bylo: „To je jen další soubor dokumentů Majestic-12.“ Mám na mysli „tajné dokumenty“, které jsem obdržel poštou v roce 1984 krátce po smrti posledního žijícího člena takzvaného výboru „Majestic- 12“, který údajně pořádal prezident Harry Truman krátce po incidentu v Roswellu v roce 1947.

Existuje několik podobností mezi dokumenty „Majestic-12“ a balíčkem, který mi poslala paní MacElroyová. Předchozí obálka byla od anonymního odesílatele bez zpáteční adresy. Obsahovala pouze nevyvolanou cívku s filmem. To bylo vše. Na filmu byly fotografie dokumentů, pravděpodobně věrohodných, soudě podle adresáta a jeho kolegů, jejichž vlastní zájmy, tedy obživa, do značné míry závisely od získání pozornosti a důvěry veřejnosti coby „vedoucích specialistů“ v oblasti jevů UFO. Od té doby nepřetržitě pracovali s cílem najít „důkaz“ o věrohodnosti dokumentů. Vládní agentury samozřejmě popírají vše, co se nachází v dokumentech a vše, co se týká tématu mimozemšťanů obecně.

Kromě toho se dané téma natolik zkompromitovalo zjevnými lživými zprávami, zdiskreditovanými zdroji informací, zvěstmi, falzifikáty domácí výroby, nedorozuměními, chybějícími informacemi, přidanými nepravdivými informacemi a nesčetným množstvím jiných rozporuplných komplikací, které subjekt zesměšnily nebo znepřístupnily, stejně jako věda. To mohlo být úmyslné nebo odrazem obecného chaosu a barbarství, které je lidstvu vlastní.

Pokud jde o vládní popírání a zakrývání událostí z 11. září 2001, je mi více než jasné, že americká vláda zničila jakýkoliv zbytek důvěry v ní, kterou americký lid i celý svět možná ještě měli, dokonce i s ohledem na válku ve Vietnamu, aféru Watergate a množství podobných zrad, v „poctivost“ americké vlády, vojenské a zpravodajské komunity tím, že bezostyšně lhali svým vlastním lidem téměř o všem a neustále.

Navzdory obrovskému množství „pozorování UFO“, nesčetným zprávám o „únosech mimozemšťany“ a „blízkých setkáních“ s mimozemšťany, které se rozšířily v téměř veškeré pravěké a zaznamenané historii lidstva, jsem našel pouze jeden fundamentální, sjednocující, nesporný, axiomatický společný jmenovatel, který prostupuje všechny tyto údaje: Za předpokladu, že subjektivní realita nebo přesvědčení jednotlivců jsou přijatelné důkazy, zde není žádná všeobecná dohoda o důkazu, že existují létající talíře a/nebo mimozemské formy života, ať už na základě vládní zprávy, fyzických důkazů, nepřímých nebo subjektivních dat.

Existuje několik závěrů, které mohu vyvodit z neshod mezi vládními zprávami nebo fyzickými důkazy, že jsou takové věci reálné a v případě potvrzení mohou vést ke skutečnému odhalení této záhady:

Závěr: I přes obrovské sbírky subjektivních, nepřímých a objektivních „důkazů“ mimozemského působení na Zemi i kolem ní, existence, záměry a činnost mimozemšťanů zůstává skrytá a tajemná.

Závěr: Všeobecná shoda ohledně důkazů mimozemského života na základě subjektivních údajů, vládních zpráv, fyzických důkazů a nepřímých důkazů, je předmětem protichůdných zájmových skupin, které dělají tyto důkazy nedosažitelnými.

Všechny tyto závěry společně vedou k zjevné otázce: Pokud existují mimozemské formy života, tak proč není žádná konzistentní, přímá, otevřená, interaktivní komunikace mezi lidstvem a mimozemšťany?

Naštěstí subjektivní realita nepotřebuje důkaz nebo „ověření“. Proto jsem se rozhodl napsat tuto knihu, abych umožnil ostatním zájemcům provést subjektivní posouzení materiálu, který jsem obdržel od paní MacElroyové.

Stáhněte si celou knihu: Interview s mimozemsťanem (pdf).

Podobné články

Napsat komentář