Satanismus (2. díl)

4733x 06. 04. 2017 1 čtenář

Devět satanistických hříchů

Hloupost: Tato vlastnost stojí na samotném vrcholu seznamu satanistických hříchů. Přívrženci Satana se proto snaží vymanit z vlivu médií a společnosti, které se snaží v lidech nevědomost a hloupost podporovat, a to skrze manipulaci se skutečnou pravdou.

Domýšlivost: Považuje se za prázdné gesto. Častokráte je spojována s touhou po bohatství, jenž udržuje v chodu oběh peněz.

Solipsismus: Pro satanisty může být velmi nebezpečný. Odmítají se řídit rčením: „Čiň druhým, co chceš, aby druzí činili tobě“. Tedy jinými slovy, tento určitý druh egoismu, kdy si daná osoba myslí, že když se bude ke svému okolí chovat uctivě a s respektem, bude jí to vráceno zpět, je čirou utopií. Satanisté zůstávají proto raději v neustálém střehu a snaží se neupadnout do pohodlného stavu, v němž by očekávali, že se jiní lidé budou chovat stejně jako oni.

Sebeklam: Další zásadní hřích. Nelze nikomu složit slib věrnosti či jej uctívat. Není taktéž přijatelné hrát role, které lidem určuje společnost.

Nestát se součástí stáda: Jeden ze zásadních satanistických postojů. Splnit někomu přání lze jen v tom případě, pokud z toho plyne osobní prospěch. Jen blázni jdou se stádem a nechají si diktovat, co mají dělat. Slouží pouze svému Mistrovi, neboť ten je jen jeden. Pokud by sloužili světovým vládcům, trpěli by jejich rozmary, plynoucími z toho, že se nedokáží mezi sebou dohodnout.

Nedostatek perspektivy: Nikdy nemohou ztratit ze zřetele, kým jsou a jaké hrozby mohou ublížit jejich existenci. Jestliže se budou řídit výše zmíněnou radou, dojdou k poznání, že i oni mohou tvořit historii. Měli by na svět pohlížet v širším historickém a společenském kontextu. Pokusit se poskládat dohromady skládačku svého bytí. Nenechat se zviklat omezeními stáda – uvědomit si, že fungují na zcela jiné úrovni, než zbytek světa.

Nezapomínat na minulost: Zapomětlivost je jeden ze způsobů vymývání mozku. Častokráte je v současnosti prezentována určitá věc jako „nová“ nebo „jiná“, avšak málo lidí ví, právě kvůli zapomětlivosti, že ta zde již existovala a byla široce přijímána, nyní má pouze „lepší obal“. Každý je uchvácen „genialitou“ nového tvůrce, a zapomíná tak na původní originál. To opět přispívá k tomu, že se ze společnosti stává stádo.

Kontraproduktivní pýcha: Pýcha slouží jen do té doby, než je kvůli ní člověk zahnán do kouta a musí prohlásit: „Spletl jsem se. Je mi to líto. Pojďme to vyřešit.“

Nedostatek estetického cítění: Nenechat se znechutit konzumní společností, a zabývat se tím, co je příjemné a krásné. Estetika je velmi osobní záležitost, jež odráží povahu daného jedince.

 

Jedenáct pravidel, kterými by se měli satanisté na Zemi řídit

Nesdělujte svůj názor nebo radu, pokud nejste o to požádáni.

Nesdělujte své problémy ostatním lidem, pokud si nebudete jisti, že je chtějí slyšet.

Pokud se pohybujete na cizím území, prokažte místním lidem respekt, v opačném případě tam ani nechoďte.

Pokud se cizinec chová na vašem území špatně, chovejte se k němu bez lítosti a krutě.

Nečiňte nikomu sexuální návrhy do té doby, nežli obdržíte správné signály.

Neberte si to, co není vaše, dokud majitel dané věci neprohlásí, že je to pro něj přítěží a uleví se mu, když se toho zbaví.

Znalost magie slouží k dosažení toho, po čem toužíte. Jakmile toho dosáhnete a popřete zásluhu magie, vše zase ihned ztratíte.

Nikdy si nestěžujte.

Neubližujte dětem.

Neubližujte zvířatům. Čiňte tak jen tehdy, pokud na vás zaútočí nebo je nutně potřebujete k obživě.

Nenechte se nikým otravovat. Jestliže se takový člověk naskytne, požádejte jej, aby ve své činnosti ustal. Pokud se tak nestane, zničte jej.

Devět satanistických prohlášení

Satan reprezentuje požitkářství, nikoli abstinenci.

Satan reprezentuje přítomnost.

Satan reprezentuje neposkvrněné vědění, nikoli sebeklamy hypokritů.

Satan reprezentuje milosrdenství jen pro ty, kdo si je zaslouží.

Satan reprezentuje odplatu místo nastavení druhé tváře.

Satan reprezentuje zodpovědnost k zodpovědným, netoleruje energetické vampýry.

Satan považuje člověka za další zvíře, někdy lepší, ale často horší od těch, která chodí po čtyřech, neboť kvůli svému vývoji duchovna a intelektu se stal tím nejzákeřnějším zvířetem ze všech.

Satan reprezentuje všechny takzvané hříchy, jenž slouží k fyzickému, mentálnímu a emočnímu uspokojení.

Satan je nejlepším přítelem církve, neboť díky němu může stále fungovat.

Satanismus

Další díly ze seriálu

Napsat komentář