Jsou to vůbec lidé?

V této sérii je celkem 8 článků
Jsou to vůbec lidé?

Pro vědu z pohledu jak ji dnes známe, jsou nevysvětlitelné jevy v jakékoliv oblasti nežádoucí. Vždyť popírá racionální chápání světa, přesto, jaký to paradox, tyto neracionální vědy potřebuje jako podnět. Pro mnohé vědce tak nastává velké dilema: „Buď tyto excesy popřu a má kariéra bude mít stoupající tendenci, anebo je nebudu bagatelizovat a popírat, budu je zkoumat – a pak má pověst, renomé, potažmo kariéra je v ohrožení…“

Já naštěstí nejsem vědec, má kariéra se ubírá jiným směrem, a tak si můžu dovolit polemizovat s vědeckými axiomy, snažit se prorazit někdy až aroganci badatelů se čtyřmi tituly před jménem a za jménem. Jenže i tady platí přísloví. Titul nectí člověka, ale lidé ctí tituly.

Vždyť už v 19. století byli přední vědci přesvědčeni, že v podstatě vše, co bylo možno vyzkoumat, už je vyzkoumáno. Lidská touha po objevování by se prý měla odpoutat o přírodovědeckých disciplín a věnovat se krásným uměním a filozofii. A ty otevřené nejasnosti jako je gravitace nebo způsob fungování mozku měli být brzo odstraněny.

No a protože s tím výše napsaným hluboce nesouhlasím, pokusím se v mém novém seriálu poukázat na bytosti, které obrovsky přečnívají těch 99,9999% populace. A hlavně popírají ustálené vědecké poučky. A bohužel, či bohudík (jak pro koho) otevírají před námi stále velké množství otazníků a otevírají prostor pro přemýšlení nad těmito fantastickými cestami našeho myšlení.

Nemám patent na rozum, pokouším se jen o jediné. Poukázat na to, že ani slovutné badatelé a jejich vědecké poučky nemusí být vždy pravdivé.