«« »»

Series: Julia Sellers: Studie mimotělního zážitku

Julia Sellers: Studie mimotělního zážitku

Mimotelové zážitky u osôb s patologickými stavmi, ako epilepsia, boli skúmané už množstvom vedeckých odborníkov. Existuje však veľký nedostatok štúdií zameraných na skúmanie mimotelových zážitkov, ktoré sa vyskytujú v tzv. nepatologickej populácii. V mojej štúdii uvádzam prehľad príslušnej literatúry a predstavujem prípad anomálneho vnímania vo forme autoskopických javov u zdravého jedinca, ktorý zažíva zážitky mimo tela každý deň, v masívnych merítkach, pričom tieto sú spontánne a pri plnom vedomí už od narodenia.

Julia Sellers: Studie mimotělního zážitku (1. díl): Úvod

1. díl seriálu: Julia Sellers: Studie mimotělního zážitku. Doposud vyšlo 2 dílů.
Mimotelové zážitky u osôb s patologickými stavmi, ako epilepsia, boli skúmané už množstvom vedeckých odborníkov. Existuje však veľký nedostatok štúdií zameraných na skúmanie mimotelových zážitkov, ktoré sa vyskytujú v tzv. nepatologickej populácii. V mojej štúdii uvádzam prehľad príslušnej literatúry a predstavujem prípad anomálneho vnímania vo forme autoskopických javov u zdravého jedinca, ktorý zažíva zážitky mimo...

Julia Sellers: Studie mimotělního zážitku (2. díl): Výzkum

2. díl seriálu: Julia Sellers: Studie mimotělního zážitku. Doposud vyšlo 2 dílů.
Individuálne mimotelové zážitky, ako ich prežil pán M., sa podstatne líšia od väčšiny prípadov mimotelových zážitkov prezentovaných v súčasnej literatúre, a to na základe minimálne nasledujúcich troch špecifík: 1) frekvencia výskytu mimotelového zážitku 2) čas strávený mimo tela 3) schopnosť vedomého vyššieho „Ja” potom, ako sa oddelí od fyzického tela skúmať, respektíve obhliadať rôzne miesta,...