Nové důkazy od prehistorických moderních civilizací po současnost

V této sérii je celkem 3 článků
Nové důkazy od prehistorických moderních civilizací po současnost

Pohled do dávné historie naznačuje, že tu kdysi s lidmi (nebo ještě před lidmi) žily technologicky i intelektuálně rozvinuté civilizace. Zůstaly nám tu po nich útržky informací a trosky staveb. Pojďme si připomenout některé z nich a podívat se moderní interpretaci dávných nálezů pohledem nezaujatých inženýrů nebo geologů…