Projekt Modrá planeta

V této sérii je celkem 10 článků
Projekt Modrá planeta

Výzkum mimozemských forem života

Kód: ARAMIS III – ADR3-24SM

Autor neznámý

Uvádí se, že následující dokument je souborem osobních a pracovních poznámek vědce najatého Americkou vládou, který více jak sedm let navštěvoval místa zřícení UFO, prováděl výslechy zajatých mimozemských (cizích) forem života (zkratka ALF – Alien living form) a pečlivě analyzoval všechna získaná data. Shromáždil také soubor poznámek a dokumentů se kterými se dostal do styku, které se buď přímo nebo i nepřímo týkají organizace, struktury či operací pro sběr těchto dat.

Bylo zjištěno, že tento vědec držel tyto informace u sebe, proto bylo rozhodnuto, že bude brzy zadržena a ukončen jeho pracovní poměr.  I přes to se tomuto vědci podařilo těsně před zadržením vládou utéci a nyní se skrývá kdesi mimo území USA.