Pyramidy Atlanťanů neboli zapomenuté lekce historie

V této sérii je celkem 10 článků
Pyramidy Atlanťanů neboli zapomenuté lekce historie

Existuje množství domněnek, hypotéz a teorií, týkajících se účelu pyramid a toho, kdo je postavil. K dnešnímu dni jich lze celkem napočítat okolo sedmnácti set. Několik z nich jsem vybral a snažil jsem se je rozvinout tak, že jsem je spojoval s různými zdroji. Ve své podstatě jde o syntézu hypotéz, spojených do jediné teorie.