Anton Parks: Studnice informací o dávné historii lidstva

Doposud vyšlo 12 dílů.
wp-content/uploads/2016/04/parks1-300x208.jpg

Anton Parks, je francouzský autor – samouk, který popsal v knize v Le Secret des Étoiles Sombres (Tajemství temných hvězd) jak bylo lidstvo stvořeno mimozemskou civilizací.

Parksova kniha je obtížně zařaditelná, neboť představuje základní informace o tom, co se dělo na Zemi před příchodem člověka. Je to sci-fi, fantasy nebo literatura faktu? Je to vyprávění člověka, který měl mentální kontakt s bytostí, žijící v té době.

Cesta

Doposud vyšlo 5 dílů.
wp-content/uploads/2018/03/baby-girl-1845462_1280-1-300x286.jpg

CESTA – další ze skvělých povídek autorky Darji Fuskové.

Cesta na Bali

Doposud vyšlo 8 dílů.
wp-content/uploads/2019/01/TaUra-na-Bali-001-300x191.jpg

Někdy je v životě nutné udělat radikální změnu. Vystoupit z komfortní zóny zajetých kolejí všedních dnů a pustit se do naprostého neznáma na jedno ze svých životních dobrodružství…

Seriál o cestování do země bohů.

CIA: dálkové sledování Marsu

Doposud vyšlo 4 dílů.
wp-content/uploads/2017/03/1-RV-is-real-270x300.jpg

Odtajněný dokument Ústřední Zpravodajské Služby (CIA) ukazuje, že v roce 1984 tato agentura zaměstnávala osoby se schopnostmi dálkového nahlížení (remote viewing), kteří se zaměřili na to, jak vypadaly jisté oblasti Marsu staré milion let. Pozorovatelé popisovali, že vidí pyramidy, futuristické technologie a velmi vysoké – lidsky vypadající bytosti…

Co se skrývá v závojích času

Doposud vyšlo 5 dílů.
wp-content/uploads/2017/04/otuzcofi-300x169.jpg

A zase ty podzemní tunely – A tentokrát u Otuzca Po celém světě se setkáváme s uměle vybudovanými, podzemními prostorami, jeskyněmi, tunely a celými „městy“, o kterých se neví, kdo a hlavně jak je vybudoval. I my bychom měli dost problémů je postavit.

Incké písmo kipu vypadá jak řetězec uzlů seřazených na provázcích. Řazení uzlů v určitém pořadí představuje metodu předávání zpráv. Toto písmo prý předal lidem vousatý bůh Virakoča s bílou barvou kůže.

Dávné létající stroje, letadla, vimanas a jiná vznášedla.

Dr. Zahi Hawass: Intriky v pozadí egyptologie

Doposud vyšlo 6 dílů.
wp-content/uploads/2015/04/zahi-hawass-sacked-300x213.jpg

Zahi Hawass patří jistě k nejkontroverznějším osobnostem v oblasti světové archeologie a zejména egyptologie. Je spojen s mnoha skandály a cenzorskými zásahy do archeologických objevů a to právě hlavně v Egyptě. Následující série článků se snaží poodhalit závoj intrik, které Hawass osobně a nebo skrze jiné zrealizoval a připravil tak širokou veřejnost o nejaktuálnější informace. Že nejedná vždy s těmi nejlepšími úmysly v zájmu poznání lidstva je více než patrno. Nicméně každý by měl soudit sám. Informací je dohledání více než dost.

Druhé zrození Hyperborey

Doposud vyšlo 1 dílů.

Edgar Cayce: cesta k sobě

Doposud vyšlo 24 dílů.
wp-content/uploads/2015/05/Edgar-Cayce-232x300.jpg

Jméno Edgara Cayceho znají duchovní znalci po celém světě, přitom je jeho příběh výjimečný svou jednoduchostí. Jeho nejsilnějším motivem bylo starat se o lidi a snažit se pomáhat. Z tohoto impulsu pramenila jeho podivuhodná schopnost – talent, který ho předurčil k tomu, aby se stal slavnějším po své smrti, než byl za svého života.

Elektřina

Doposud vyšlo 2 dílů.
wp-content/uploads/2017/02/image001-2-300x183.png

Pojem Elektřina pochází z řečtiny a znamená „Jantar“ – electron. Už v té antické době byla tato záhadná vlastnost známá.

ET a nová kosmologie

Doposud vyšlo 2 dílů.

Etický kodex člověka

Doposud vyšlo 3 dílů.
wp-content/uploads/2017/07/aura-chakra-energy-body-spirit-and-ego-parts-323x480-1.jpg

Český spisovatel Ivo Wiesner nám daroval svou prací na řadě svých knih nesmírné hodnoty svého ducha.  Podívejme se dnes spolu na jeho pohled na to, jak by měl člověk na Zemi žít, aby byl jeho život v souladu se zákony Univerza /chcete-li: zákony božskými/ a naplnil tak své osobní poslání.

 

Exkluzivní rozhovor: Ken Johnston NASA whistleblower

Doposud vyšlo 2 dílů.
wp-content/uploads/2016/11/img512-235x300.jpg

Toto je příběh Kena Johnstona, archiváře NASA, whistle blowera, muže, který poodhalil oponu skrývající pozadí některých tajných aktivit NASA.

Fyzikální záhady

Doposud vyšlo 11 dílů.
wp-content/uploads/2017/01/BigBang_dreamstime41532968_AttilaAlexovics.jpg.1579020-300x225.jpg

O spoustě fyzikálních jevech jsme se učili od narození až po školu. Může se na první pohled zdát, že vše je jasné a že není důvod k pochybám. Tento seriál vám ukáže, kde máme, jako lidstvo, ještě stále mezery v chápání souvislostí.

Generál KGB o PSI-zbraních

Doposud vyšlo 7 dílů.
wp-content/uploads/2017/04/brain-1845962_1920-300x227.jpg

PSI zbraně založené na využití dalších smyslů (např. telepatie), kterých má, kromě těch 5 základních, člověk k dispozici. Seriál odhaluje, že to čemu současná odborná veřejnost říká paranormální nebo nadpřirozené, je nedílnou součástí každého z nás a že i tyto oblasti našeho bytí byly opakovaně podrobeny velmi preciznímu zkoumání za použití vědeckých metodik. A přesto, že mnohdy stále nechápeme přesnou podstatu fungování dané věci, nikterak to nesnižuje fakt, že fungují – jsou reálné a stále přítomné. Jen je třeba se je naučit ovládat. A jako vždy platí, že lze danou techniku použít jak dobrým tak bohužel i špatným věcem…

Henry Deacon: Lidstvo otevřelo pandořinu skřínku

Doposud vyšlo 5 dílů.
wp-content/uploads/2016/12/Henry-Deacon-300x194.gif

Tento základní rozhovor byl uskutečněn v roce 2006 s následnými dvěma doplňky z roku 2007, ke kterým se ještě dostaneme později. Rozhovor byl uskutečněn s fyzikem, který si přeje na svou žádost zůstat v anonymitě („Henry Deacon“) je pseudonym. Vzhledem k tomu, že tato písemná verze je zpracování původní video reportáže museli jsme některé detaily vynechat, tak aby identita tohoto člověka zůstala nedotčená. Jméno Henry je pravé i detaily jeho zaměstnání se nám nakonec podařilo ověřit.

Hory, doly terricony

Doposud vyšlo 8 dílů.
wp-content/uploads/2017/05/Danxia3-300x194.jpg

Podle fyzických důkazů to vypadá, že pradávné civilizace Zemi pořádně „zplundrovaly“.  Pojďme si prohlédnout stopy pradávné těžby monstrózních rozměrů.

Iškomar

Doposud vyšlo 8 dílů.
wp-content/uploads/2017/09/Ishcomar1-200x300.jpg

Iškomar řekl, že hovoří telepaticky a vysílá z kosmické lodi v okolí Země. Sám žije již natolik dlouho, aby se dokázal obejít bez fyzického těla, i když na lodi jsou jiní v lidské podobě. Iškomar začal svou misi na Zemi asi před třiceti tisíci lety, aby ovlivnil náš vývoj tak, aby se lidské bytosti mohly rozvíjet rychleji a byly schopny přijmout vedení, nikoli kontrolu, kterou galaktický zákon zakazuje, od moudrých bytostí z vesmíru, jako je on sám.

Jako na zemi, tak i na nebi

Doposud vyšlo 5 dílů.
wp-content/uploads/2017/06/apple-139266_1920-300x225.jpg

Text „Jako na zemi, tak i na nebi“ navazuje na knihu „Na Počátku byla Matka“, která vypráví příběh o Počátku vesmíru, o těch, kteří ho stvořili a o těch, kteří v něm žili.  V této sérii se dozvíme, jak se rozvíjela Země a život na ní.

Texty jsou zpracovány formou povídky.

Jsou to vůbec lidé?

Doposud vyšlo 8 dílů.
wp-content/uploads/2018/01/einstein-2062443_640-300x200.jpg

Pro vědu z pohledu jak ji dnes známe, jsou nevysvětlitelné jevy v jakékoliv oblasti nežádoucí. Vždyť popírá racionální chápání světa, přesto, jaký to paradox, tyto neracionální vědy potřebuje jako podnět. Pro mnohé vědce tak nastává velké dilema: „Buď tyto excesy popřu a má kariéra bude mít stoupající tendenci, anebo je nebudu bagatelizovat a popírat, budu je zkoumat – a pak má pověst, renomé, potažmo kariéra je v ohrožení…“

Já naštěstí nejsem vědec, má kariéra se ubírá jiným směrem, a tak si můžu dovolit polemizovat s vědeckými axiomy, snažit se prorazit někdy až aroganci badatelů se čtyřmi tituly před jménem a za jménem. Jenže i tady platí přísloví. Titul nectí člověka, ale lidé ctí tituly.

Vždyť už v 19. století byli přední vědci přesvědčeni, že v podstatě vše, co bylo možno vyzkoumat, už je vyzkoumáno. Lidská touha po objevování by se prý měla odpoutat o přírodovědeckých disciplín a věnovat se krásným uměním a filozofii. A ty otevřené nejasnosti jako je gravitace nebo způsob fungování mozku měli být brzo odstraněny.

No a protože s tím výše napsaným hluboce nesouhlasím, pokusím se v mém novém seriálu poukázat na bytosti, které obrovsky přečnívají těch 99,9999% populace. A hlavně popírají ustálené vědecké poučky. A bohužel, či bohudík (jak pro koho) otevírají před námi stále velké množství otazníků a otevírají prostor pro přemýšlení nad těmito fantastickými cestami našeho myšlení.

Nemám patent na rozum, pokouším se jen o jediné. Poukázat na to, že ani slovutné badatelé a jejich vědecké poučky nemusí být vždy pravdivé.

1 2 3 4