«« »»

Sexuální život starých Slovanů a antických Řeků

„Kdybys byla stála za něco, byli by tě muži milovali a ty bys byla jistě si vybrala někoho, kdo by tě zbavil panenství.“ Tak láteří slovanský ženich, když při svatební noci zjistí, že je jeho novomanželka panna, a neváhá jí okamžitě zapudit.

Toto jedno z mála svědectví, o sexuálních zvycích starých Slovanů v předkřesťanském období zaznamenal na svých cestách slavný arabský cestovatel a historik Abú al-Hasan Alí ibn al-Husajn ibn Alí al-Mas’údí (896 – 956). Kromě toho, že nepřikládali panenství větší váhu, žili naší předci i další Slované před tím než definitivně zvítězila křesťanská morálka nevázaným sexuálním životem. Dalším arabským cestovatelem, který podává zevrubné svědectví o životě Slovanů ve východní Evropě je Ahmad ibn Fadlán ibn al-Abbás ibn Rašid ibn Hammád (10. století), který se v roce 921 účastnil jako člen pětitisícového poselstva bagdádského chalífy Al-Muqtadira (895 – 932) k vládci Volžského Bulharska. Risale (Zápisky), které na základě této cesty sepsal, jsou nejoriginálnějším arabským zdrojem informací o východní Evropě v 10. století. Popisuje v nich například chování ruských kupců i cizích obchodníků na ruském území, kteří „souložili bez ostychu veřejně na trzích, před očima jiných.“ Zmiňuje se také o družinách, které pořádají sexuální zábavy.

Ženino lůno nesmí ležet ladem

Promiskuitní chování je mezi Slovany běžné u obou pohlaví a ani manželské lože pro ně nepředstavovalo žádnou překážkou. Například mezi Slovany na Volze nebo v Polesí (oblast severozápadní Ukrajiny a jižního Běloruska v povodí Dněpru) se mohla manželka vojáka chovat, jak se jí zlíbilo a mohla mít kolik milenců chtěla, aniž by jí manžel něco vyčítal nebo jí dokonce hrozil nějaký trest. Mezi Poláky zase mohla být žena manželovi v jeho nepřítomnosti nevěrná se souhlasem jejích rodičů. Podobně jako neobdělávané pole může zorat cizí člověk, bylo i neužívané svatební lože k dispozici manželce, protože ani žena ani pole nesmějí zůstat ladem.

Křesťanství proti starým zvykům bojuje

Po nástupu křesťanství se však začíná prosazovat požadavek mužů na neposkvrněnost nevěsty a na manželskou věrnost. Saský biskup a kronikář Thietmar Merseburský (976–1018), který zachytil mnohé důležité informace o Čechách a Polsku, například píše, že „ženě, která cizoložila, obřezali labia (malé stydké pysky), uříznutou kůži pověsili na dveře domu, v němž bydlela, na postrach vstupujícím“. Zvyk je však železná košile a všechny změny v myšlení lidí se prosazují jen velice zvolna. Čechy 10. století byly v jádru ještě hluboce pohanské a pokud lidé přestupovali na křesťanství, tak jen na oko. A tak si i svatý Vojtěch (okolo 957–997), druhý pražský biskup, hořce stěžuje na poměry mezi Čechy. Ve svých kázáních horlivě brojí kromě obchodu s otroky a alkoholismu i proti mnohoženství, rozlučitelnosti manželství a sňatkům mezi blízkými příbuznými. S mnohoženstvím ostatně zatočil až kníže Břetislav I. (mezi 1002 až 1005 – 1055). V roce 1039 vyhlásil první český zákoník tzv. Břetislavská dekreta, který měl vykořenit všechny pohanské zvyky uchovávané z předkřesťanských dob.

Ženy oslavují slunovrat sexem v přírodě

Všechny zvyky se však vykořenit nedaří. Ještě hluboko v křesťanských dobách české, ruské a polské ženy odchází v dny slunovratu a rovnodennosti večer z domu, aby v rituálech s medovinou, omamnými látkami a především volným sexem za doprovodu hudby oslavily přírodu. A nic na tom nezmění ani to, že církev považuje tyto rituály za ďábelské a jejich účastníky křesťanští kazatelé zahrnují výtkami a slibují jim zatracení.

Sex v antickém Řecku

– Muži v antickém Řecku pohlíželi na manželky jako na prostoduché a nezajímavé bytosti a manželské povinnosti plnily pouze se sebezapřením. Zdá se, že se o ně zajímaly méně než o posledního otroka. K jejich nezájmu je však vedla spíše lhostejnost než opovržení.

– Žena byla považována za manželův majetek a cizoložství, tak bylo považováno za krádež a manžel mohl přistiženého milence zabít nebo mu uříznout pohlavní úd i s varlaty. Od muže se věrnost neočekávala. Byl pánem nad svými otroky a bylo jeho privilegiem souložit se svými otrokyněmi Nebylo to považováno za nevěru, protože otroci nebyli považování za plnohodnotné lidi. Pokud však byla žena přistižena při souloži s otrokem, čekala jí smrt.

– Muži vyšší společnosti dávali před manželkami přednost spíše soužití s hetérami (společnicemi), o kterých se traduje, že muže neokouzlovaly pouze svou krásou, ale i duchem, nebo mužskými společníky eféby. Méně zámožní mohli využívat jak ženských prostitutek, tak i mužských prostitutů a lásku k chlapcům vnímali Řekové jako něco přirozeného.

Zdroj: Knihy-a.cz

4 Responses to Sexuální život starých Slovanů a antických Řeků

 1. Sueneé napsal:

  Celkové vnímání sexuality bylo v minulosti zjevně odlišné, viz. http://www.suenee.cz/recenze-knihy-ukaz-mi-to/

 2. Vesna napsal:

  Tento článok vyznieva skôr ako prianie aby to tak bolo. Veľmi pochybujem, že sa naši slovanskí predkovia chovali ako sa popisuje. Už aj vzhľadom na skutočnosť, že zdrojom týchto informácií sú Abú al-Hasan Alí ibn al-Husajn ibn Alí al-Mas’údí alebo Ahmad ibn Fadlán ibn al-Abbás ibn Rašid ibn Hammád. Možno popísali ako sa oni chovali na našom slovanskom území, čo by oveľa viac zodpovedalo ich zvykom a náture. Ja ostanem radšej pri zdroji slovansko-árijských véd o tom, kto boli a ako žili naši predkovnia a o čom sa v škole neučí.

 3. w napsal:

  blud za bludom celý tento článoček.
  skúste upriamiť svoju pozornosť na vedy.sk, vedy.in a tam spomínané starobylé zdroje a potom by sa patrilo ospravedlniť 🙂

 4. Spajdy napsal:

  Větší kravinu už jsem dlouho nečetl 🙂 pobavilo.

Napsat komentář

Líbí se vám naše stránky?

Podpořte prosím autory a překladatele trvalým příkazem na transparentní účet: 2900794933/2010
nebo pomozte s překlady.