Sfinga z Balochistánu: Výtvor člověka nebo přírody?

10061x 04. 01. 2019 1 čtenář

Ukrytý v pusté skalní krajině na pobřeží Makran v jižním Balochistánu v Pákistánu, je architektonický klenot, který byl po staletí neobjeven a neprozkoumán. „Balochistánská sfinga„, jak je populárně nazývána, se ve veřejném oku objevila až po otevření pobřežní dálnice v Makranu v roce 2004, spojující Karachi s přístavním městem Gwadar na Makranském pobřeží. Čtyřhodinová, 240 km dlouhá jízda po klikatících se horských cestách a vyprahlých údolích přináší cestující z Karachi do Národního parku Hindol. Právě tam se nachází Balochistánská sfinga.

Balochistánská sfinga

Balochistánská sfinga je běžně opomíjena novináři jakožto přirozená formace, i když na místě zřejmě neproběhl žádný archeologický průzkum. Pokud budeme zkoumat charakteristiku této struktury i jejího okolního komplexu, je obtížné přijmout často opakovaný předpoklad, že byla vytvarována přírodními silami. Místo toho místo vypadá jako gigantický architektonický komplex, vytesaný ze skály. Stručný pohled na impozantní sochu ukazuje, že Sfinga má dobře definovanou bradu a jasně rozeznatelné rysy obličeje, jako jsou oči, nos a ústa, které jsou umístěny ve zdánlivě perfektním poměru.

Zdá se, že sfinga je ozdobena šaty, které se velmi podobají šatům Nemeses, které nosil egyptský faraon. Nemes je pruhovaná pokrývka hlavy, která zakrývá korunu a část hlavy. Má dvě velké, nápadné klopy, které visí za ušima a před rameny. Na balochistánské sfingě lze nalézt i úchytky, stejně jako některé pruhy. Sfinga má horizontální drážku přes čelo, což odpovídá faraónovské čelence, která drží Nemes na místě.

Můžeme snadno vidět obrysy opřených dolních končetin Sfingy, které končí ve velmi dobře definovaných tlapách. Je obtížné pochopit jak by příroda mohla vytesat sochu, která se podobá velmi známému mytickému zvířeti s tak úžasnou přesností.

Balochistánská sfinga připomíná egyptské sfingy v mnoha ohledech

Chrám Sfingy

V těsné blízkosti Sfingy z Balochistánu je další důležitá struktura. Z dálky vypadá trochu jako hinduistický chrám (podobně jako v jižní Indii), s Mandapou (vstupní halou) a Vimanou (chrámovou věží). Zdá se, že horní část Vimany chybí. Sfinga stojí před chrámem a působí jako ochránce posvátného místa.

Balochistánská Sfinga leží před chrámovou strukturou

Ve staré, posvátné architektuře sfinga vykonávala ochrannou funkci a byla obecně umisťována v páru na obou stranách vstupů do chrámu, hrobů a posvátných památek. Ve starověkém Egyptě měla sfinga tělo lva, ale jeho hlava mohla být lidská (Androsphix), beraní (Criosphinx) nebo sokolí (Hierocosphinx). Například Velká sfinga v Gíze působí jako strážce komplexu pyramid.

V Řecku měla sfinga hlavu ženy, křídla orla, tělo lvice a podle některých, ocas hada. Kolosální socha Sfingy Naxos stojí na iontovém sloupci u posvátné Oracle of Delphi, působící jako ochránce místa.

V indickém umění a sochařství je sfinga známá jako purusha-mriga („šelma člověka“ v sanskrtu) a její primární poloha byla v blízkosti chrámové brány, kde působila jako strážce svatyně. Nicméně, sfingy byly vytesány po celých prostorách chrámu včetně vchodových bran (gopuram), chodeb (mandapa) a poblíž centrální svatyně (garba–griha).

Raja Deekshithar identifikoval 3 základní formy indiánské sfingy:

A) Křehká sfinga s lidskou tváří, ale s určitými charakteristikami lva, jako je hříva a prodloužené uši.

B) Kráčející anebo skákající sfinga s plně lidskou tváří

C) Do půlky anebo úplně vzpřímená sfinga, někdy s knírem a dlouhými vousy, často v úkonu uctívání Shiva-linga. 6

Sfingy jsou také součástí buddhistické architektury jihovýchodní Asie. V Myanmaru se jim říká Manusiha (ze Sanskritu manu-simha, což znamená muž-lev). Jsou vykresleny v pozici krčící se kočky v rozích Budhistických stup. Mají na hlavě zužující se korunu a ozdobné ušní klapky na předních končetinách mají připevněná křídla.

Takže v celém starověkém světě sfinga působila jako ochránce posvátných míst. Možná ne náhodou se Sfinga z Balochistánu také jeví, že chrání strukturu chrámu, se kterou sousedí. To naznačuje, že tato struktura byla postavena v souladu se zásadami posvátné architektury.

Bližší pohled na chrám Balochistánské sfingy odhaluje jasné důkazy pilířů vyřezaných na hraniční zeď. Vstup do chrámu je viditelný za velkou hromadou sedimentů nebo termitů. Vyvýšenou, tvarovanou strukturou nalevo od vchodu by mohla být vedlejší svatyně. Celkově nelze pochybovat o tom, že je to masivní, uměle vytvořený památník ze starověku.

Chrám Balochistánské sfingy ukazuje jasné známky toho, že je člověkem vytesaný ze skály

Monumentální sochy

Zajímavé je, že na fasádě chrámu se objevují dvě monumentální sochy na obou stranách přímo nad vchodem. Výřezy jsou silně erodovány, což ztěžuje jejich identifikaci; ale vypadá to, že postava vlevo by mohla být Kartikeya (Skanda/Murugan), držící svůj oštěp (vel); a postava vlevo by mohla být kráčející Ganesha. Mimochodem, jak Kartikeya, tak Ganesha jsou synové Shivy, což znamená, že chrámový komplex mohl být věnován Shivovi.

Zatímco identifikace v tomto stavu je spekulativní, přítomnost vyřezávaných postav na fasádě dává větší váhu teorii, že se jedná o strukturu postavenou člověkem.

Výřezy na chrámu Balochistánské sfingy by mohly být Kartikeya a Ganesha

Struktura chrámu Sfingy naznačuje, že to může být Gopuram, tj. vstupní věž chrámu. Stejně jako chrám jsou Gopuramy obecně ploché. Gopuramy mají řadu okrasných kalasams (kamenných nebo kovových pokrývek) uspořádaných nahoře. Z pečlivého studia plochého vrcholku chrámu lze rozlišit nahoře řadu „špiček“, což může být řada kalašamů pokrytých sedimenty nebo kopci termitů. Gopuramy jsou připojeny k hraniční zdi chrámu, a chrám se zdá být sousedící s vnější hranicí.

Strážci dveří

Gopurams také představují obří vyřezávané postavy dvarapalas, tj. Strážci dveří; a jak jsme si všimli, zdá se, že Sfingovský chrám má na fasádě vyobrazené dvě monumentální postavy, těsně nad vchodem, které slouží jako dvarapalas.

Chrám Balochistánské sfingy by mohl být gopuram, tj. vstupní věž chrámu

Vyšší konstrukce vlevo od chrámu Sfingy by mohla být dalším gopuramem. Z toho vyplývá, že v kardinálních směrech by mohly být čtyři gopuramy, které vedly k centrálnímu nádvoří, kde byla postavena hlavní svatyně chrámového komplexu (což není na fotografii vidět). Tento druh chrámové architektury je v jižních indických chrámech poměrně běžný.

Chrám Arunachaleshwar v Tamil Nadu, Indie, má čtyři gopuramy, tj. Vstupní věže, v hlavních směrech. Chrámový komplex střeší mnoho svatyní. (© Adam Jones CC BY-SA 3.0)

Platforma chrámu Sfingy

Vyvýšená plošina, na které se nachází Sfinga a chrám, je zjevně vytesána pomocí pilířů, výklenků a symetrického vzoru, který se rozprostírá přes celou horní část plošiny. Některé z výklenků mohou klidně být dveřmi, které vedou do komor a sálů pod chrámem Sfingy. Mnoho lidí se domnívá, včetně mainstream egtyptologů jako je Mark Lehner, že komory a průchody mohou být také pod Velkou sfingou v Gíze. Je také zajímavé poznamenat, že se Sfinga z Balochistánu a chrám nacházejí na vyvýšené plošině, stejně jako Sfinga a pyramidy v Egyptě jsou postaveny na náhorní plošině Gíza s výhledem na město Káhira.

Dalším nápadným rysem tohoto místa je řada schodů vedoucích ke zvednuté plošině. Schody se zdají být rovnoměrně rozmístěné a stejně vysoké. Celé místo vytváří dojem velkého skalního architektonického komplexu, který byl erodován živly a pokryt vrstvy sedimentu, které maskují více komplikované detaily soch.

Chrámová plošina Balochistánské sfingy může být vyrobena z vyřezaných schodů, pilířů, výklenků a symetrického vzoru.

Sedimentace místa

Co mohlo na tomto místě položit tolik usazenin? Makranské pobřeží Balochistánu je seismicky aktivní zónou, která často vytváří obrovské tsunami, které ničí celé vesnice. Bylo hlášeno, že zemětřesení z 28. listopadu 1945 s jeho epicentrem u pobřeží Makranu způsobilo tsunami s vlnami dosahujícími v některých místech až 13 metrů.

Navíc je na pobřeží Makranu rozprostřeno množství bahenních sopek, z nichž některé jsou umístěny v národním parku Hingol, poblíž delty Hingolu. Intenzivní zemětřesné působení spouští erupce sopek, z nichž vypukne ohromující množství bahna a utopí okolní krajinu. Někdy se bahenní sopečné ostrovy objevují u pobřeží Makranu v Arabském moři, které jsou během jednoho roku rozptýleny působením vln. Společné působení tsunami, bahenních sopek a termitů proto mohou být zodpovědné za vznik usazenin na tomto místě.

Historický kontext

Propracovaný indický chrámový komplex na Makranském pobřeží by neměl být překvapením, protože Makran byl vždy považován arabskými kronikáři za „hranici al-Hind.“ A-Biruni napsal, že „pobřeží al-Hind začíná Tizem, hlavním městem Makranu, a odtud se rozprostírá do jihovýchodním směru … “

Ačkoli se absolutní moc střídala mezi indiánskými a preskými králi už od počátku, zachovala si po celou dobu „indickou entitu“. Během desetiletí předcházejících muslimské nájezdy, Makran byl pod vládou dynastie hinduistických králů, kteří měli hlavní město Alor v Sindu.

Termín „Makran“ je někdy považován za deformaci perského Maki-Khora, což znamená „jedlíci ryb“. Je však také možné, že jméno pochází z dravidské „Makara“. Když v 7. století n.l. navštívil čínský poutník Hiuen Tsang Makran, všiml si, že rukopis, který byl v Makranu používán byl „velmi podobný tomu v Indii“, ale jazyk „se od indického odlišoval“.

Historik Andre Wink píše:

Stejné náčelnictví armády Hiuen Tsang označující se jako ‘O-tien-p’o-chi-lo’, se nachází u silnice vedoucí přes Makran. Také jej popisuje jako převážně budhistické, řídce obývané, nemělo méně než 80 budhistických klášterů s asi 5 000 mnichy. Ve skutečnosti, 18 kilometrů severozápadně od Las Bela v Gandakaharu, poblíž starobylého města, jsou jeskyně Gondrani a jejich stavby ukazují, že tyto jeskyně byly nepochybně buddhistické. Cestou přes údolí Kij dále na západ (pak pod perskou vládou) viděl Hiuen Tsang zhruba 100 buddhistických klášterů a 6000 kněží. V této části Makranu také viděl několik stovek Deva chrámů a ve městě Su-nu li-chi-shi-fa-lo – což je pravděpodobně Qasrqand – spatřil chrám Maheshvary Deva, bohatě zdobený a vytvarovaný. Existuje tedy velmi široké rozprostření indických kulturních forem v Makranu v 7. století, a to dokonce i v době, kdy spadala pod perskou moc. Pro srovnání, v poslední době bylo posledním místem hinduistické pouti v Makranu Hinglaj, 256 km západně od dnešního Karáčí, v Las Bela.

Buddhistické kláštery

Podle seznamů Hiuena Tsanga bylo Makranské pobřeží, dokonce i v 7. století, obsazeno stovkami buddhistických klášterů a jeskyní, stejně jako několik set hinduistických chrámů včetně bohatě vyřezaného chrámu lorda Šivy.

Co se stalo s těmito jeskyněmi, chrámy a kláštery Makranského pobřeží? Proč nebyly obnoveny a ukázány široké veřejnosti? Mají stejný osud jako komplex chrámů sfingy? Pravděpodobně ano. Tyto starodávné památky, které byly pokryty sedimentem, byly buď zcela zapomenuty, anebo přehlíženy jakožto přírodní útvary.

Ve skutečnosti blízko balochistánské sfingy, na vrcholu vyvýšené plošiny, jsou pozůstatky toho, co vypadá jako další starobylý hinduistický chrám, doplněný Mandapou, Šikharou (Vimana), pilíři a výklenky.

Jak staré jsou tyto chrámy?

Civilizace Indus Valley, rozřířená podél Makranského pobřeží a jeho nejzápadnějsí archeologické území je známé jako Sutkagen Dor, nachází se poblíž iránských hranic. Některé chrámy a skalní sochy tohoto regionu, včetně chrámového komplexu sfingy, mohly být proto postaveny před tisící lety, během indického období (kolem 3000 BCE), nebo dříve. Je možné, že lokalita byla postavena v různých fázích a že některé struktury jsou velmi staré a jiné poměrně nedávno postavené.

Datování památek vytesaných ve skále je však obtížné kvůli absenci nápisů. Pokud místo obsahuje čitelné nápisy, které lze interpretovat (další ošemetné tvrzení, jelikož rukopis Indus nevydal svá tajemství). Teprve poté může být možné uvést datum některé z památek. Při absenci nápisů se vědci budou muset spoléhat na datovatelné artefakty/ lidské pozůstatky, architektonické styly, geologické erozní vrzorce a další stopy.

Jedním z přetrvávajících tajemství indické civilizace je hojnost skvostných skalních chrámů a památek, které byly staveny již od 3. století př. nl. Kde se vzaly dovednosti a techniky stavění těchto posvátných míst bohoslužby bez odpovídajícího období evolučního vývoje? Skalní útvary na Makranském pobřeží mohou poskytnout potřebnou kontinuitu mezi architektonickými formami a technikami z indického období a pozdější indické civilizace. Mohlo to být v horách Makranského pobřeží, kde indičtí řemeslníci zdokonalili své dovednosti, a ty byly později transportovány do indické civilizace.

Indus Valley Civilization zahrnovala lokality nacházející se podél pobřeží Makranu

 

Těmto památkám se vyplatí věnovat pozornost

Nepochybně existuje virtuální poklad archeologických zázraků, které čekají na objevení na Makranském pobřeží Balochistánu. Naneštěstí tyto nádherné památky, jejichž počátky sahají až k neznámé starověku, zůstávají v izolaci v důsledku otřesné úrovně apatie vůči nim. Zdá se, že pokus o jejich uznání a obnovení byl velmi malý a novináři je běžně přehlížejí jako „přirozené formace“. Situaci lze zachránit pouze tehdy, pokud se těmto strukturám bude věnovat mezinárodní pozornost a týmy archeologů (i nezávislých nadšenců) z celého světa navštíví tyto tajemné památky, aby je mohli zkoumat, obnovovat a propagovat.

Význam těchto starobylých památek na Makranském pobřeží může být sotva nadhodnocen. Mohly by být velice starodávné a mohly by nám poskytnout důležité stopy, které by odhalily tajemnou minulost lidstva.

Podobné články

Napsat komentář