Síla talismanů

11329x 21. 03. 2018 1 čtenář

Talisman chrání před nepříjemnostmi, je životním průvodcem a pomáhá při rozhodování, dokonce rozvíjí nadání a duchovní schopnosti svého nositele. Talisman má každý člověk, pro někoho to může být plyšový medvídek nebo skleněná kulička, diamantový přívěsek třeba i skleněný, žraločí zub nebo stará mince. Talismanem může být i obyčejná svorka, pokud je s ní spojené něco pozitivního.

Ve všech dobách byly, a jsou, u národů našeho světa velice populární předměty, ve kterých spočívá magická síla, přinášející člověku štěstí, zdraví a úspěch. Tyto předměty se nazývají různě, ale nejznámější jsou amulety, talismany a škapulíře, případně „oberegy“.

Talismany se objevily v dávné minulosti, společně s prvními znalostmi a náboženstvími lidí. Víra v to, že tesák, zavěšený na šňůrce, může zachránit lovce před smrtí a kámen s otvorem ochraňuje ohniště, existuje již po staletí, možná i tisíciletí. Takové amulety se staly ozdobami a šperky, nosili je na šíji, zápěstích a prstech. Samo slovo talisman pochází z arabštiny.

U starých Řeků byly podobné předměty s určitými zobrazeními nazývány telezmata,  filaktérion a stoíchima, u Římanů amulet (z latinského amuletum, nádoba smíření a osvícení Aemula). Vynález talismanu je připisován jednomu z obrů, žijícímu před potopou, který uměl „měnit dráhu souhvězdí“:

Existují zmínky o tom, že první egyptský faraón Narmer nechal zhotovit dvě kamenné desky s různými vyobrazeními, jejichž magická síla zadržovala lupiče, kteří se nemohli pohnout z místa. Arabský kronikář Abenef píše, že Chám, Noemův syn, používání talismanů zavedl a rozšířil mezi lidi.

Stromy životaV dnešní době se slovem talisman označují magicky nabité předměty, se schopností přitahovat do života úspěch a štěstí. Talismanem může být libovolný předmět přírodního nebo umělého původu, který byl při svém zhotovení nebo „nastavení“ vybaven souborem vlastností, pomáhajících jeho majiteli dosáhnout svého cíle.

Na rozdíl od talismanu, je amulet věc, která svého nositele chrání před negativními vlivy. A „obereg“, prastarý slovanský výraz, je ochránce. Ve výkladovém slovníku Vladimira Dala se píše, že oberegy jsou „zaříkadla, zaklínadla, slova a obřady, chránící před nanesením újmy tím, že ruší, případně nedovolí, aby byla negativní kouzla provedena“.

Talismany mohou být speciálně vyrobeny, mohou to být ale také předměty, které se jimi stanou nebo vzniknou za určitých okolností.

Bývají přírodního i umělého původu. Na přírodní talismany se obyčejně používají minerály a rostliny různých druhů a také svitky papíru s magickými texty. Výroba umělého talismanu však není vůbec jednoduchá.

Existuje spousta různých energoinformačních programů, které se do talismanu vkládají.

Může být určen pro určitého konkrétního člověka, pro členy jedné rodiny nebo pro kohokoliv, kdo bude jeho majitelem. Program, vložený do talismanu může chránit před nemocemi, uhranutím, zraněním, neplodností nebo i před bankrotem.

Talisman vstřebává negativní vlivy z okolí svého majitele, a tím minimalizuje riziko jejich škodlivých dopadů. Má se za to, že talisman je účinnější, pokud je úzce zaměřen na konkrétní úkol, například obrana před nanesením újmy

Přírodní amulety a talismany jsou často obyčejné nebo drahé kameny, přičemž se každému druhu připisuje určitá síla. Některé z nich jsou velmi rozšířené. Magická síla libovolného talismanu v mnohém závisí na sladění s jeho nositelem. Aby se toto pouto nenarušilo, nemají se talismany a amulety půjčovat někomu jinému, ani blízkému člověku, protože tím ztrácí svou sílu.

Jedním z nejjednodušších a nejstarších talismanů byly uzlíky. Norové a Finové věří, že s jejich pomocí je možné ovládat vítr.  Nemalé vážnosti se těší i v Německu a Rakousku. Jedinečnými mistry v jejich vázání jsou Číňané. Na složité vazby z červených nití, provázané zdobnými uzlíky, věší speciální zvonečky (hudba větru), lampičky, pagody a další amulety. Věří, že červená nit, opatřená uzly, zvyšuje sílu působení zavěšeného předmětu.

Na staré Rusi používali zvláštní uzly „nauzy“, které předávaly kouzelnou moc, ochraňovaly před neštěstím a léčily Uzlynemocné. Nad nimi se zaříkávalo a do nich zaplétali léčivé byliny, svitečky se zaklínadly a různé jiné předměty.

Nosili je na hrudi, zavěšené na provázcích a šňůrkách, případně na řetízcích. A právě z těchto uzlů vznikly později „ladanky“ (váčky), do kterých pak, již v křesťanské době, vkládali chrámové kadidlo. Ladanky byly talismany pro štěstí a chránily před uhranutím a působením zbraní.

Zvláštní sílu a energetiku mají minerály, které vstřebávají energii z hlubin země a živlů – ohně, vody, vzduchu a země. Kameny vyzařují vlny různých frekvencí a předávají sílu, kterou hromadily po staletí. Probíhá nepřetržitá výměna energií mezi kamenem a okolím, včetně člověka, který ho drží v ruce nebo nosí na těle. Síla minerálu léčí tělo a posiluje ducha, pomáhá řešit situace a očišťuje úmysly.

Kameny jsou nejúčinnějšími talismany. Existují celé encyklopedie, ve kterých jsou popsané charakter a vlastnosti každého minerálu. Mnohé z nich mají vliv na duchovní stránku člověka, jiné pomáhají dosáhnout cíle. Jaspis zajišťuje vítězství, dodává nám houževnatost a nenechá nás ustrnout na místě při dostižení cíle. Egypťané považovali jaspis za kámen bohyně Isis, Číňané za symbol tajemství bytí.

Safír je talismanem moudrých, obdarovává je rozvážností a smyslem pro spravedlnost, chrání před závistí a zradou. Chryzopras je určen pro podnikavé, přináší úspěch a vytrvalost, přitahuje bohatství. Granát dává moc nad lidmi, pomáhá najít správnou cestu a proto je talismanem poutníků.

Hodně kamenů nosí lidé proto, aby si mohli do svého života přitáhnout úspěch a štěstí. Rubín je kamenem radosti a zahání smutek. Indové věří, že přináší lásku, „dává sílu lva a moudrost hada, chrání před zlem, léčí srdce i mozek a zbavuje děsivých snů“.

Drahé kamenyAle „nejšťastnějším“ kamenem je tyrkys. Je obzvláště ceněn v Asii a Americe, kde ho považují za nejsilnější amulet. Indiáni si v obydlích zavěšují lapače snů, pavoučí síť s tyrkysem uprostřed a ptačími pery po stranách, které zadržují špatné sny a propouští dobré.

Ve všech dobách byl nejdrahocennějším kamenem diamant, jediný z minerálů, který dokáže rozložit světlo na jednotlivé barvy spektra. A tato jeho schopnost natolik ohromila naše prapředky, že ho začali považovat za ochranu proti všemu. Jantar je kámen slunce, jehož si „staří“ také velmi vážili. Zdobil korunu faraona Tutanchamona, Římané ho používali na posílení spirituality a fyzických schopností. V Číně a v Japonsku věří, že jantar jsou ztuhlé krůpěje dračí krve, a doposud ho považují za posvátný kámen císařů.

Smaragd byl oblíbený ve starověkém Řecku, kde byl zasvěcen Venuši. V arabských zemích se domnívají, že může chránit před zlými duchy, epidemiemi a uštknutím hadem. A pro Slovany byl kamenem naděje.

Pomocí kamenů je možné ochránit se před negativními magickými vlivy, ale i naopak je stvořit, stejně tak jako stát se mágem a vidět do budoucnosti. Nejlepším pomocníkem pro předpovědi je horský křišťál, který používali čarodějové a věštci.

Obyčejné smrtelníky zbavuje halucinací a melancholie. Indové ho považují za kámen draka, který způsobuje zatmění Slunce a Měsíce. V Japonsku vítězí nad silami zla černý achát. A Evropané se domnívají, že tento kámen dává sílu a neohroženost.

Morion, černý křemen, se používá při komunikaci s dušemi předků. Kouřový topaz je kamenem čarodějnic, který zesiluje jejich magické schopnosti. Před tím nás může ochránit pouze karneol. Karneol potlačuje a přemáhá černou magii a pomáhá chránit tajemství. Zároveň je i talismanem věrnosti a lásky.

Řekové ho používali ke zhotovení kamejí s vyobrazeními Eróse a Psyché. Kámen pomáhá ke sblížení „duší“, kromě toho také k rozpoznání pravé lásky od zamilování – když se budete dívat na milovanou osobu s karneolem v ruce, a pokud je láska opravdová, kámen začne zářit.

Co se týká charakteru a morálky, jsou tady perly. U člověka se špatnými sklony a úmysly se stává perla matnou a dobrému pomáhá vyplnit toužebná přání. Číňané věří, že každý drak má svoji perlu, kterou miluje a chrání ji jako oko v hlavě. V ruské tradici je zvykem nosit více perel, pak nesou úspěch, a jednotlivé perly vyvolávají smutek a slzy.

Velmi ceněny byly úplně obyčejné oblázky, které měly otvor, vzniklý přirozeným způsobem. V Evropě se „děravé“ Síla talismanuoblázky považují za magické a pomáhají proti čarodějnicím. Pro Kelty to byly silné amulety. V Rusku jsou kameny s otvory nazývány „kuřecím bohem“, protože byly dříve zavěšovány v kurnících jako ochrana před čarodějnicemi.

Neméně silným amuletem je i klíč. Tradice používat klíč jako amulet k nám přišla od Etrusků. Zavěšený klíč na šíji je klíčem k osudu člověka, talisman, který nám ukazuje správnou cestu a pomáhá uskutečnit naše předurčení. Nejsilnějším talismanem je starožitný klíč od truhlice nebo komody.

Podkova je talisman, prověřený staletími, symbol úspěchu a ochranný prostředek. Podkova přináší úspěch, protože patřila koni – starodávnému magickému zvířeti, napojeného na Slunce a bohy. Je důležité, aby byla podkova nalezena náhodou. Pak, podle pravidel, je potřeba podkovu přibít na vnitřní stranu dveří domu.

Od těch dob, kdy se objevily peníze, jsou mince jedním z nejsilnějších ochranných prostředků. První, kdo se jimi začali zdobit, byli cikáni. Cinkání mincí zahání nečisté síly. V naší době jsou ale mince symbolem bohatství. Obzvláště populární jsou čínské mince se čtvercovým otvorem. Zavěšují se na červenou nit, zajišťují se uzlíky, a nosí se na zápěstí nebo v náprsní tašce.

Zvonky a bubínky různých druhů chrání před čarodějnicemi, protože ty se bojí hluku. U Etrusků, starých Řeků a Římanů nosily děti na krku řetízky, na kterých byly malinké nůžtičky, schodiště, pily, sekerky nebo kleště. V Sierra Leone měly děti, na ochranu před uhranutím, bubínky na nákotnících. V Číně je vyšívali na dětské oblečení.

Na východě existuje umění feng-šuej, což je filosofie talismanu, převedená do životního principu. Mnohá pravidla tohoto starého vědění jsou postavena na používání vyobrazení magických zvířat nebo předmětů.

V Egyptě se doposud používají amulety z dob faraonů a také starobylé koptské symboly. Lotos sebou nese dlouhověkost a zdraví, skarabeus úspěch na cestách.  „Uzel Isidy“ je amulet pro ženy, který udržuje štěstí v manželství. „Dlaň Fatimy“ chrání před uhranutím a újmou.

TalismanyNejpopulárnějším arabským talismanem je okrouhlé zobrazení oka. Tento amulet je proti uřknutí. Vzhledem k tomu, že obyvatelé Blízkého východu jsou převážně hnědoocí, považují modré oko za nedobré, stejně tak jako se Rusové obávají černých očí.

Ať je už talisman jakýkoliv, je potřeba abyste mu věřili, tehdy vám dá vše, co od něj očekáváte – štěstí, zdraví, bohatství a dlouhověkost. Nesprávně vybraný nebo ukradený talisman však může vytvářet pravý opak a komplikovat váš život.12

Podobné články

Napsat komentář