Skrytá geometrie Velké pyramidy

1317421x 29. 07. 2013 1 čtenář
Aktualizováno: 06.08.2013, 19:02

Stavitelé pyramid nám zjevně zanechali mnohá poselství. K jejich interpretaci je ale zapotřebí určitá úroveň znalostí, bez kterých nelze některé souvislosti dát dohromady.

V roce 1799 během Napoleonova tažení, tým francouzských archeologů prováděl rozsáhlá mapování a měření na Gízské plošině. Zejména přímo ve Velké pyramidě. Díky tomu máme již z té doby několik velmi zajímavých matematických a geografických poznatků:

 1. Prodloužením obou diagonál pyramidové základny, byla přesně ohraničena Nilská delta.
 2. Meridián probíhající špičkou pyramidy dělí Nilskou deltu na dvě naprosto stejné poloviny.
 3. Když vydělíme kruh opsaný základně pyramidy dvojnásobkem původní výšky pyramidy (149 metrů), dostaneme 3,1416 – tedy známe Ludolfovo číslo.
 4. 30° zeměpisné šířky, který prochází přesně středem pyramidy, odděluje největší část pevnin naší planety od největší části jejích moří.
 5. Měrná jednotka používaná staviteli pyramid odpovídá přesně jedné desetimiliontině délky polární osy. Těchto 365,242 měrných jednotek zase odpovídá obvodu základy pyramidy a také počtu tropických dnů slunečního roku na planetě Zemi.
 6. Pokud vezmeme původní výšku pyramidy, 149 metrů, a vynásobíme jí jednou miliardou, dostaneme vzdálenost Země od Slunce.
 7. Rozměry tzv. královniny a královské komory odpovídají principům zlatého řezu.
 8. Takzvané ventilační šachty v královské komoře jsou koncipovány tak, že vytvářejí zvukové vlnění o délce 0,5 až 9 Hz, takže v této komoře zní neustále akord F.
 9. Vezměte dvojnásobek délky základny pyramidy a odečtěte její původní výšku. Dostanete 314,26, což odpovídá stonásobku π s přesností na dvě desetinná čísla. Pokud by jeden nebo druhý rozměr byl jiný, pak to nebude fungovat.
 10. Pokud odečteme od obvodu kruhu opsaného základně obvod kruhu vepsaného základně, dostaneme rychlost světla na dvě desetinná místa: 299,79 Mm/s

Těch matematických a geologických souvztažností bylo od dob Napoleona objeveno mnohem více. Zabývá se tím oblast bádání, která si říká pyramidologie.

Už jen z výše uvedeného výčtu je patrné, že muselo jít o komplexní záměr architekta, neboť dosáhnout těchto efektů jen tak mimochodem je statisticky jen velmi málo pravděpodobné. Navíc Velká pyramida není v těchto výpočtech a souvztažnostech osamocena. Tyto principy lze nalézt i v dalších stavbách po celém Egyptě a dokonce nejen v Egyptě ale i po celém světě – u všech megalitických staveb.

Podobné články

13 komentářů k "Skrytá geometrie Velké pyramidy"

 • Sueneé napsal:

  Znovu si pouštím https://www.youtube.com/watch?v=T5DNvYMtkyk v case 57:40 ukazuje presné rozmery tzv. královské komory. Rozmery v sobe skryvaji zlatý rez.

 • Sueneé napsal:

  Byl tu dohlad ohledně přesného umístění pyramidy. Našel jsem v jednom dokumentu, že se nachází na pozici 30°N a blíže k 31°E. Stavby starého Egypta se pohybují v koridoru 31°E až 30°E. Když se podíváš do google maps, tak to vcelku sedí.

 • Martin Martin napsal:

  Ano ten dokument o Pyramidách je jedinečný tady ještě ofic. stránka http://revelationofthepyramids.com/

 • Martin Martin napsal:

  V pyramidě se objevuje číslo 1,618 tedy číslo pro tzv. zlatý řez, jemuž je připisován estetický význam ve výtvarném umění . .
  Nevím jak je to u královské komory jelikož jsem tam ještě nebyl, ale stačila by jedna návštěva a bylo by jasno.
  Seriál vetřelci dávnověku je pěkný a dávají ho už na Prima Zoom.

  Ale co mě nadchlo !!! je jedinečný dokument o pyramidách zde: http://www.csfd.cz/film/302234-tajemstvi-pyramid/ The Revelation Of The Pyramid /cz- Tajemství pyramid / mám ho s titulkama, tam je popsán i znázorněn zlatý řez přesně a absolutně všechna číselná spojení u Velké Pramidy a např. i sochy Ramesse II jsou zlatým řezem atd.
  Pánové doporučuji vám se na to podívat, to stojí za to, hlavně jsou tam 100% fakta která nelze absol. vyvrátit.

 • Martin Martin napsal:

  Čísla i ty všechny souvislosti která se dají odvodit z Velké Pyramidy nejsou určitě náhody, takové náhody neexistují.

  I když by se to asi hodilo do jiného článku, tak mě zaráží jedna skutečnost.
  V rozmezí roku 2009-2010 zkoumá tzv. Team Robot Djedi tzv. šachty ve velké pyramidě info např zde : http://emhotep.net/2012/03/07/locations/lower-egypt/giza-plateau-lower-egypt/the-djedi-project-the-next-generation-in-robotic-archaeology/ české info zde : http://www.kaduceus.cz/online/poznani/295/co-objevil-robot-dzedi-v-tajne-komurce-velke-pyramidy.aspx
  a i když je to zarážející, tak nalezené značky v šachtě nevyvolají skoro žádný údiv. Poté jako náhodou je v Egyptě revoluce, která stále pokračuje a nedávno Dr.Zahi Hawass vykřikuje do světa, že ve Velké Pyramidě je ukryto tajemství.
  Je to vše postavené na hlavu a kdo tu tahá za nitky?

  • S. napsal:

   Ad čísla a vztahy:
   Řada ze těch vztahů jistě náhodná není. Otázkou spíše je, které vztahy jsou skutečně zamýšlené a které jen odvozené nebo vzniklé jako nečekaný výsledek podobnosti některých hodnot.

   Typickým příkladem budiž sklon pyramidy: V článku se píše o souvislosti s Ludolfovým číslem.

   Jenže stejně dobře to může být vztah se zlatým řezem. Odmocnina ze zlatého řezu se jen nepatrně liší od hodnoty 4/pi. Sklon pyramidy může proto určen zlatým řezem, a nemusí mít s kruhem nic společného (rozdíl mezi oběma čísly na velikosti pyramidy činí jen necelé dva decimetry – při dnešním stavu stavby prakticky nerozlišitelné).

   Co se týče zpráv o výzkumu: Viděl bych to na marketing.

   A ještě drobnost: V článku se píše: „Rozměry tzv. královniny a královské komory odpovídají principům zlatého řezu.“

   Dohledal jsem si rozměry královské komory (10,47×5,23×5,97 m), ale žádný z obdélníků nemá strany v poměru zlatého řezu (zlatý řez dává poměr přibližně 1:1,618 nebo 1:0,618). Co má v té komoře zmíněný poměr zlatého řezu? Víte to někdo? Na celé pyramidě má tenhle poměr s vysokou přesností výška pyramidy ku nejkratší spojnici vrcholu pyramidy se spodním okrajem její stěny. Ale na rozměrech komor jsem ten poměr nenašel, ač o něm článek hovoří.

 • Sueneé napsal:

  Psal jsem to už někomu na facebooku. Pokud chceš pracovat s přesnými údaji, najdi si „pyramidologie“ nebo „matematika velké pyramidy“. Tento výčet info. jsem převzal z knihy Světlo faraónů. Vzhledem k tomu, že jediná kniha, odkud jsem o podobných matematických hrátkách slyšel a četl, tak do detailů neřeším. Jde o princip a ten se nezmění. Tj. je to jako vzoreček, do kterého se musí ale dosadit správná čísla, pokud chci správný výsledek.
  Takže abych to uzavřel: Pokud tento článek způsobil rozruch a přitáhl pozornost, pak je to fajn. Více lidí začně přemýšlet nad tím, že to není tak úplně nahodilé, jak se někteří snaží namluvit. Přesné informace si lze dohledat a nebo o nich někdy napíši další článek. Nebo ho můžeš napsat ty a já ho zveřejním. ;)

  • S napsal:

   Některá zpřesnění jsem uvedl:
   – Pyramida neleží na 30°, jak tvrdí článek, ale asi 3 km na jih od této rovnoběžky.
   – Poměr, uváděný v bodu 5 je ve skutečnosti 4x menší.

   To je neúspěšnost 2 z 8 tvrzení – hned u nejsnáze ověřitelných bodů.
   Vypadá to, že autor se neobtěžoval ověřit si fakta. Ostatní předložené body je proto dobré si také důkladně prověřit.

   O článku pouvažuji.

 • S. napsal:

  1. jak přesně? Nilská delta má nerovné hranice (a navíc je tu i otázka, co to vlastně jsou hranice delty), těžko je tedy může PŘESNĚ ohraničovat dvojice polopřímek.
  2. Jak velké (a v jakých jednotkách) jsou ty poloviny? Čím přesně jsou ohraničeny? Pokud by se jednalo jen o rozvedení bodu jedna, tak tvrzení o polovinách jen říká, že pravý úhel má dvě poloviny 45°.
  3. Stejně tak to nemusí o velikosti čísla pí říkat vůbec nic. Pokud přesnost naší znalosti o výšce Velké pyramidy je menší než dva decimetry, tak může její sklon stejně dobře vycházet například z poměru zlatého řezu a s číslem pí nemít nic společného. Odpovídalo by to i tvrzení bodu 7.
  4. 30° zeměpisné šířky NEPROCHÁZÍ přesně středem pyramidy. Střed pyramidy je od té rovnoběžky vzdálen několik kilometrů na jih.
  5. Pokud si dám tvrzení z tohoto bodu dohromady, vychází 4x menší pyramida.
  Neměla by tam být jen délka strany? Pak by to s 1% přesností souhlasilo.
  6. Tenhle bod je důsledkem bodů 5,3 a poměrem mezi velikostí a drahou naší planety.
  7. Vizte bod 3. Pokud si Egypťané rádi hráli s poměrem zlatého řezu. mohli jej použít i při konstrukci sklonu stěn pyramidy – bez znalosti přesné hodnoty pí.
  8. Ve kterém ladění je ten akord F? Vzhledem k pythagorejskému komatu a vzhledem k různým definicím základního tónu je údaj o konkrétním akordu velmi přibližný a málo říkající. Je ten akord durový nebo jiný?

Napsat komentář