Skupinové bubnování snižuje úzkost a depresi

7917x 16. 05. 2019 1 čtenář

Nová studie, publikovaná neziskovou organizací PLoS, nyní vědecky potvrdila to, co na vlastní kůži zažilo již mnoho účastníků skupinového bubnování.  Že skupinové bubnování způsobuje velké změny v osobní pohodě, včetně pozitivního vlivu na depresi, úzkost a sociální začleňování.

Světová zdravotnická organizace označuje depresi globálně jako hlavní příčinu neschopnosti a psychofarmaka přitom mají závažné vedlejší účinky včetně trvalého blokování tělesných samoléčebných mechanismů.  Alternativa léčiv je v současné době velmi potřebná. Mohlo by ji přinést skupinové bubnování?

Skupinové bubnování – studie

Studie britských vědců, nazvaná“ Účinky skupinového bubnování na úzkost, depresi, sociální adaptabilitu a zánětlivé imunitní reakce pacientů psychiatrických klinik“ sledovala skupinu asi třiceti dospělých pacientů, kteří již podstupovali léčbu duševního zdraví, ale nebrali antidepresiva.  Část pacientů se zúčastnila desetitýdenního programu skupinového bubnování, druhá, kontrolní skupina patnácti pacientů byla léčena klasicky. V obou skupinách byli zastoupeni pacienti shodného věku, pohlaví, etnického původu a profesí. Členové kontrolní skupiny byli informování o tom, že se účastní studie o vlivu hudby na duševní zdraví, avšak neměli přístup na bubnová cvičení.

Členové cílové skupiny, která měla 15 – 20 účastníků, bubnovali jednou týdně 90 minut po dobu deseti týdnů. Každý dostal k dispozici tradiční africký bubínek djembe a byl posazen do kruhu. Dvacet procent času bylo věnováno teorii a osmdesát procent pak vlastnímu hraní na bubínek.  Pacienti v kontrolní skupině byli rekrutování z kolektivů dle společenských aktivit (např. kvízové ​​noci, ženská setkání a knižní kluby). U obou skupin byly za účelem sledování biologických i psychologických změn, spojených s intervencí, monitorovány biomarkery související se stavem imunitního systému a zánětem, např. kortizol a různé cytokiny.

Výsledky studie byly pozoruhodné:

„U bubnující skupiny byla, na rozdíl od kontrolní skupiny, zjištěna významná zlepšení: do 6. týdne došlo ke snížení deprese a zvýšení sociální odolnosti a tyto se do 10. týdne nadále zlepšovaly, spolu s významným vylepšením v oblastech úzkosti a duševní pohody. Všechny významné změny přetrvaly po další 3 měsíce sledování. Je již známo, že mnoho problémů duševního zdraví je charakterizováno základními zánětlivými imunitními reakcemi. Proto účastníci v bubnující skupině poskytli také vzorky slin k testování kortizolu a cytokinů interleukinu (IL) 4, IL6, IL17, faktoru nádorové nekrózy α (TNF α) a bílkovin chemoatraktantu monocytů (MCP) 1.  Za dobu 10 týdnů se tyto faktory posunuly od prozánětlivého k protizánětlivému imunitnímu profilu. Studie tímto demonstruje psychologické přínosy i biologické účinky skupinového bubnování a také jeho terapeutický potenciál pro duševní zdraví člověka.“

Souhrnně řečeno, do 6 týdnů bubnující skupina zaznamenala pokles deprese a zvýšení sociální odolnosti; do 10 týdnů následovalo další zlepšení deprese, spolu s výraznými benefity u úzkosti a duševní pohody. Tyto změny přetrvávaly po dobu 3 měsíců dalšího sledování. Skupina, účastnící se bubnování, také zaznamenala změnu imunitního profilu z prozánětlivé k protizánětlivé reakci organismu.

Tento pozoruhodný výzkum přináší naději, že skupinové bubnování může vyvolat pozitivní psychospirituální změny nad rámec pouhého potlačení symptomů, na rozdíl od konvenční léčby psychofarmaky (např. Prozac) navíc bez vedlejších účinků. Zjištění této výzkumné studie jsou ještě slibnějšími, pokud vezmeme v potaz, že přínosy spojené s konvenční farmaceutickou léčbou deprese mohou skutečně vyplývat ne z psychofarmak samotných, ale z placebo efektu. Antidepresiva mohou navíc způsobovat závažné nežádoucí účinky, včetně sebevražedných myšlenek.

Snížení zánětlivých faktorů

Dalším důležitým objevem studie je snížení zánětlivých faktorů v imunitním profilu účastníků bubnující skupiny. Může být dysregulace zánětu hlavní příčinou širokého spektra psychiatrických poruch, a protizánětlivé intervence jejich řešením? To je přesně teze, kterou podrobně zkoumala Dr. Kelly Brogan ve své nové knize „Vaše vlastní mysl: Pravda o depresi a jak mohou ženy uzdravovat svá těla, aby si vzkřísily své životy“. V knize se zabývá klíčovou fyziologickou rolí zánětu v podmínkách, jako je deprese, bipolární porucha a úzkost. Spojení zánět-deprese, vysvětluje zejména, jak jsou prostředky jako kurkuma klinicky účinnější, než běžné antidepresivní léky (např. Prozac), s to pravděpodobně díky širokému spektru účinků kurkumy a jejím systémovým protizánětlivým vlastnostem.

Bubnování jako prastará metoda léčby mysli, těla a duše

V předchozím článku s názvem „6 způsobů bubnování léčí tělo, mysl a duši“ jsem hodnotil publikovanou vědeckou literaturu o terapeutickém potenciálu bubnování a zkoumal některé z možných evolučních původů této staré metody. Je fascinující uvědomit si, že i hmyz bubnuje a že i sama lidská řeč může pocházet z této prapůvodní gestikulace, která je přítomna téměř všude v živočišné říši. Zvukové vlny (perkuse) mohou navíc nést biologicky významnou energii a informace s epigenetickým významem. Bubnování by tedy mohlo být považováno za formu „informační medicíny“.

Zatímco vědecké poznatky o terapeutické hodnotě bubnování stále narůstají a jsou čím dál přesvědčivější, nemusí být vůbec potřebné. Nejdůležitější věc, kterou je třeba si uvědomit, je, že bubnování je něco, co člověk musí přímo zažít, aby to plně ocenil a pochopil. V celé zemi existují stovky komunitních bubnovacích kruhů. Přitahují lidi všech věkových kategorií, společenských vrstev, životních zkušeností a jsou otevřeny nově příchozím. Ti, kteří je důvěrně znají, vědí, že jedinou potřebnou věcí zde je rytmus lidského srdce, protože rytmus bubnu a tento starodávný rytmus ve vaší hrudi je v zásadě jeden a tentýž.

Prohlášení: Tento článek není určen k poskytování lékařského poradenství, diagnostiky nebo léčby. Názory zde uvedené nemusí nutně odrážet názory společnosti GreenMedInfo nebo jejích zaměstnanců.

Inspirující citáty o bubnování

„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše.“ – Plato

„Hudba vytváří z chaosu pořádek: rytmus přináší jednomyslnost do rozdílnosti, melodie zase kontinuitu do nesouvislosti, a harmonie vnáší kompatibilitu do nesourodosti“ – Yehudi Menuhin

Tam, odkud pocházím, se říká, že rytmus je duší života, protože celý vesmír se otáčí kolem rytmu, a ztratíme-li rytmus, dostaneme se do problémů. “- Babatunde Olatunji

„Rytmus je tep srdce. Je to první buben, zvukový příběh, který odhaluje naši představivost a oslavuje naši moc. Rytmus je multikulturní společná základna lidské rodiny. “- Tony Vacca

Společné bubnování – Spontánní bubnování

Chcete si společně zabubnovat? Přijďte mezi nás na Spontánní bubnování – každý druhý čtvrtek v čajovně Šamanka na I.P. Pavlova.

Eshop Sueneé Universe

Pokud si chcete zabubnovat v klidu domova nebo s přáteli v přírodě, můžete si zakoupit svůj vlastní bubínek Djembe na eshopu Sueneé Universe:

Djembe velké zdobené

 

Podobné články

Napsat komentář