Snowden: Monitorování skrytých operací CIA a špionáž NSA

5896x 27. 11. 2017 1 čtenář

Film Snowden, za nímž stojí režisér Oliver Stone, představuje mistrovský kousek, kde je popsána snaha NSA (National Security Agency – Národní bezpečnostní agentura – dále v textu NSA, pozn. překl.) o komplexní shromažďování elektronické komunikace mezi lidmi i organizacemi ve Spojených Státech, po celém Světě.

Stone korektně zobrazuje rutinní porušení ústavních práv Spojených států, jež tyto praktiky vyžadují, a také proč byl Edward Snowden motivován stát se informátorem a zveřejnit státní tajemství novinářům, k odhalení skutečnosti, co se doopravdy dělo.

Film ztvárňuje hlavní problém, který též uvádí Snowden, že osobní soukromí je právem chráněným ústavou USA, s výjimkou případů, kdy soudy udělují výjimky kvůli trestné činnosti nebo kvůli podezření z ohrožení národní bezpečnosti. V případě NSA se FISA (Foreign Intelligence Surveillance Court – soud pro dohled nad zahraničními zpravodajskými službami, dále v textu FISA, pozn. překl.) stala „soudním razítkem“ pro špehování NSA. Snowden však odhalil, že osobní soukromí je běžně narušováno i bez soudních rozhodnutí FISA a bez průhlednosti a odpovědnosti v procesu, jež užívá NSA či zpravodajská komunita obecně.

Následně novináři jako Glenn Greenwaldová a Laura Poitrasová spatřili růst svých kariér v důsledku reportáže o Snowdenově uveřejnění faktů a též potřebě omezit porušování osobního soukromí, jinak penalizované státem, na základě falešných důvodů  narušování národní bezpečnosti. Stručně řečeno, NSA a zpravodajská komunita by neměla mít možnost špehovat občany bez jasného právního odůvodnění.

To vyvolává otázku, proč NSA a zpravodajská komunita špehuje občany a porušuje tak ústavní normy Spojených států? Co naznačuje film Snowden, jde o „válku proti terorismu“ (Válka proti terorismu je obecný termín pro řadu vojenských, politických, právních a náboženských akcí započatých vládou Spojených států amerických jako odpověď na teroristické útoky z 11. září 2001. zdroj Wikipedie, datum zahájení: 7. října 2001 pozn. překl), která slouží k ospravedlňování individuálního dohledu. Je však o pouhou zástěrku (autor užil termínu „fíkový list“ pozn. překl.) pro dlouhodobější kybernetické hrozby představované Čínou a Ruskem a potřeba poskytnout americkým korporacím konkurenční výhodu nad mezinárodními rivaly.

Právě zde, kde Snowden a novináři zaštiťující jeho odhalení postrádají schopnost vidět, co se vlastně vynořuje za hluboké síly ve hře špehování NSA a soukromých občanů. Za prvé, musíme oddělit vojenskou zpravodajskou komunitu zahrnující NSA, DIA (DIA – Defense Intelligence Agency- Agentura obranné zpravodajské služby, dále v textu DIA, pozn. překl.) atd. od civilně řízených organizací, jako je například CIA (CIA – Central Intelligence Agency – Centrální zpravodajská agentura, dále v textu CIA, pozn. překl.)

Zatímco hlavním účelem NSA, DIA a dalších vojenských zpravodajských organizací je provádět zpravodajské a kontrašpionážní operace, CIA je jednoznačně pověřena kongresem Spojených států k provádění tajných operací. Právě tam CIA pošle své činitele do zemí a organizací nejen proto, aby shromažďovali informace či prováděli kontrašpionáž, ale také pro provádění tajných operací včetně sabotáže, vydírání, převratů, falešných operací, vražd apod.

Dále je třeba uvažovat o tom, že CIA od svého založení v roce 1947 pod vedením prezidenta Harryho Trumana uskutečnila tajné operace bez skutečného dohledu nebo průhlednosti. V rámci americké byrokracie neexistuje doslova žádný mechanismus, který by umožňoval pochopit natož pak dohledat tajné operace prováděné CIA. To vedlo k tomu, že Truman slavně lituje svého rozhodnutí umožnit CIA jít nad rámec pouhého shromažďování „lidské inteligence“. 22. prosince 1963 proto řekl: „Myslím, že je nutné znovu se podívat na účel a činnost naší CIA. Nějakou dobu jsem byl znepokojen tím, že se CIA odklonila od původního zadání. Stala se operačním a někdy dokonce politickým orgánem vlády. To vedlo k potížím a mohlo to též způsobit potíže v několika výbušných oblastech… Vyrostli jsme jako národ respektovaný svými svobodnými institucemi a schopností udržovat svobodnou a otevřenou společnost. Je zde něco o způsobu, jakým CIA funguje. A tento vrhá stín na naše historické postavení, a já mám pocit, že to musíme napravit.“

Jeden měsíc po atentátu na prezidenta Kennedyho, Truman zlověstně narážel na odkaz CIA a na národní tragédii.

Na rozdíl od CIA jsou vojenské zpravodajské operace prováděny v souladu s Jednotným kodexem vojenské spravedlnosti a řízeny podle přísného řádu. V podstatě na vrcholu NSA a dalších vojenských zpravodajských organizací mohou být úředníci těchto agentur odpovědní za jejich jednání.

Dalším problémem jsou tajné operace CIA – pro koho vlastně CIA pracuje? Na povrchu pro Kongres Spojených států a výkonnou pobočku vlády včetně prezidenta USA. To je do značné míry správné, pokud jde o analytické oddělení CIA, což Truman naznačoval jako „původní úkol“, ale co jeho oddělení tajných operací, které bylo známo v průběhu let pod několika jmény, načež současným je “ Národní Clandestinská služba „?

Existuje mnoho důkazů, že tajné operace CIA jsou řízeny „stínovou vládou“, která má svůj vlastní program, zcela oddělený od „reprezentativní vlády“, která je pravidelně volena. Tato „stínová vláda“ zahrnuje elitní skupiny a jiné „tajemné síly“, které nejsou v současnosti komukoliv odpovědné a tento stav si pochopitelně chtějí zachovat.

Zesnulý americký senátor Daniel Inouye skvěle řekl: Existuje stínová vláda se svými vlastními leteckými silami, vlastním námořnictvem a s vlastním mechanismem získávání finančních prostředků a schopností prosazovat své vlastní představy o národním zájmu, bez kontrol, rovnováhy a bez zákona.

Když se prezident John F. Kennedy pokusil získat přístup k nejtajnějším datům CIA o UFO, byl zavražděn ve skryté akci pod vedením šéfa zpravodajské jednotky CIA Jamese Angletona. Moje kniha (Dr. Michael Salla), Kennedyův poslední vzdor, dokumentuje, jak Angleton plní řadu směrnic, které mu byly vydány tajemnou kontrolní skupinou známou jako Majestic 12. Tento akt byl odpovědí na Kennedyho snahu, a vlastně i snahu jakéhokoli budoucího prezidenta, o kontrolu nad tématem UFO.

Proto pokud jde o odpověd na otázku, „proč NSA špehuje soukromé občany?“, odpověď je složitější než, že NSA prostě chce vědět o soukromých záležitostech občanů, aby lépe řešila globální terorismus. NSA a vojenská zpravodajská komunita se více zajímají o to, aby se případně dozvěděli o tajných aktivitách CIA a jejich vlivu na národní bezpečnost Spojených států.

Tím se do filmu se tak přidává nová vrstva složitosti. Předtím, než se stal agentem NSA, byl Snowden analytikem CIA, který se údajně rozčiloval nad skrytými operacemi agentury, a rezignoval. Poté, co začal znovu spolupracovat s CIA, byl Snowden převeden na havajskou pobočku Booz Allen Hamilton, údajného dodavatele NSA pro zdravější pracovní podmínky. To vyvolává otázky – byl Snowden špión CIA, jehož úkolem bylo vystavit NSA špionáži nebo alternativně spolupracoval s CIA, aby nakonec odhalil pravdu o operacích shromažďování údajů NSA coby informátor?

Skutečným cílem CIA tajných operací nebylo odhalit špionážní aktivity NSA, které chránily americké občanské svobody, nýbrž omezení účinnosti shromažďování informací NSA o tajných operacích CIA. To bylo provedeno, aby skryli nejen úředníky CIA, ale i  mocipány stojící za operacemi CIA, jejichž síla a vliv se rozšiřuje i na nynější prezidenty USA. To byla lekce, na kterou prezident Kennedy těžce doplatil, a prezident Trump se již učí s tajnými operacemi CIA, aby podkopal svou příchozí státní správu. V tomto ohledu bývalý zaměstnanec NSA a vyšetřující reportér Wayne Madsen řekl: Snaha CIA upřít prezidentský post Trumpovi je podporována kavalkádou důstojníků CIA včetně bývalého ředitele Michaela Haydena, bývalého zástupce ředitele Michaela Morella a bývalého důstojníka tajných služeb Roberta Baera. Tito i jiní bývalí úředníci CIA by neměli útočit na Trumpovo pověření, aby sloužil jako prezident bez mrknutí a kývnutí od současného ředitele CIA Johna Brennana.

Pokud je výše uvedená analýza správná, znamená to, že Snowden je v neposlední řadě nevědomě napálený a zmanipulovaný CIA nebo v nejhorším špión CIA, jehož skutečné poslání bylo ovlivnit operace o shromažďování informací NSA, které představují hrozbu pro tajné operace CIA.

Je pochopitelné, že pokud by vojenská zpravodajská komunita USA věděla o plném rozsahu operací CIA zahrnující sabotáž, vydírání, falešné události a vraždění v USA a ve světě, pak by některé z těchto operací byly neutralizovány. To je zvláště důležité, pokud je inaugurační ceremoniál prezidenta Trumpa za dveřmi. (Originál článku vyšel 15.01.2017. Pozn. red.)

Ve stejný den a čas, kdy má být inaugurace Trumpa, se objevily zprávy o tom, že generální armáda, která velí Národní Gardě D.C, má být zbavena povinnosti ve 12:01, tedy uprostřed inauguračního ceremoniálu. Generální tajemník Spojených států, který je vedoucím Národní gardy D.C. a je nedílnou součástí dohledu nad inaugurací, řekl, že byl z příkazu vyloučen v pátek,  20. ledna, 12:01, tedy v době, kdy Donald Trump přísahal jako prezident. Generál Majora Errola R. Schwartz, který strávil měsíce pomáháním s plánováním celé akce, odchází uprostřed prezidentského obřadu z důvodu klasifikovaného jako národní bezpečnostní událost na národní úrovni, zatímco jeho tisíce vojáků jsou nasazeni na ochranu metropole při inauguraci.

Washington Post udělal rozhovor se Schwartzem v pátek 13. ledna a zveřejnil jeho odpovědi na jeho záhadné odvolání příkazem z neznámého zdroje Pentagonu: „Načasování je extrémně neobvyklé,“ uvedl Schwartz v rozhovoru v pátek ráno, potvrzující poznámku oznamující jeho odchod, o němž získal informace Washington Post. Během inaugurace by Schwartz velel nejenom členům gardy D.C., ale i dalším 5 000 neozbrojeným vojákům vyslaných z celé země k pomoci. Dále bude dohlížet na vojenskou leteckou podporu, která chrání metropoli národa při inauguraci. „Moji vojáci budou na ulici,“ řekl Schwartz, který v říjnu oslaví 65 let. „Uvidím je, ale nebudu schopen je přivítat zpátky ve zbrojnici.“ Řekl také, že „nikdy neplánuje opustit misi uprostřed bitvy.“

Zmatek, který již byl způsoben tímto záhadným příkazem, který Schwartz obdržel, je známým příznakem utajených operací CIA.

Zatímco Snowden, Greenwald a Poitras mají být pochváleni za jejich silné obhajování občanských svobod a za nezodpovědné zásahy státní bezpečnosti na tyto svobody, nezohledňují ale hlubší vrstvy globálního kontrolního systému, kde stínová vláda nakonec stejně řídí ony tajné operace CIA.

Skryté operace CIA jsou již dávno ničemným prvkem v národním bezpečnostním systému USA, který se vojenská zpravodajská komunita pokoušela sledovat a omezit, je-li záhodno. Toto je obzvláště důležité s příchodem Trumpovy vlády a již probíhajících tajných akcí CIA proti tomu.

Podobné články

Napsat komentář