SOM1-01: MAJESTIC-12 překlad tajného dokumentu (4. díl)

4252x 03. 06. 2018 1 čtenář

Jedná se o dokument Majestic-12 s nejvyšším stupněm utajení, který obsahuje rozčleněné informace, nezbytné pro národní bezpečnost Spojených států.

Identifikační kritéria

Obecně

Pokud se zpráva o UFO setkává do značné míry s kritérii, stanovenými v části I a následným šetřením jevu, pak by se badatel měl ptát, jaký fyzický objekt nebo předměty by mohly sloužit jako podnět ke zprávě. Slovo „objekt“ zde zahrnuje i optické jevy, jako jsou odrazy od mraků, halo apod. Často budou v povaze zprávy naznačena jedno nebo možná dvě řešení.

Slovo „řešení“ však nemůže být použito ve vědeckém smyslu. ‚Řešení‘ v práci o UFO znamená, že se dospělo k hypotéze, u které se zdá, že má největší pravděpodobnost, a že dala vzniknout dané zprávě. Následuje skupina hypotéz nebo příkladů, které by měly pomoci při hledání řešení. Mělo by být zkontrolováno, kolik položek z těchto kritérií zpráva obsahuje a kolik z nich chybí. Je třeba vynaložit veškeré úsilí na získání chybějících položek co nejdříve. Každá typická hypotéza bude na závěr uvedena v samostatném odstavci.

Letadla

A. Tvar: Od konvenčních typů po kruhové nebo eliptické objekty.

B. Velikost: Podle aktuálního pozorování

C. Barva: Stříbrná až jasně žlutá (v noci – černá nebo má barevná světla).

D. Rychlost: Obecně lze pozorovat pouze úhlové rychlosti. Závisí to na vzdálenosti, malé objekty, které překročí větší část oblohy za méně než minutu, mohou být vyloučeny. Letadla nebudou procházet hlavní část oblohy za méně než minutu, zatímco meteority jistě ano.

E. Formace: Dva až dvacet objektů. Při větším počtu než 20, to budou pravděpodobně ptáci.

F. Stopy na nebi: Mohou, ale nemusí existovat (emise plynů).

G. Zvuk: Žádný až hlasitý, náhlý nebo slabý, v závislosti na nadmořské výšce.

H. Dráha letu: Stabilní, rovná nebo lehce zakřivená (není nepravidelná, ale může se taková stát, když se blíží k nadhlavníku). Změny směru v pravém úhlu a náhlé obraty nebo změna nadmořské výšky letadla vylučuje.

Poznámka: Ačkoli zpráva může naznačovat, že se jedná o nepravidelný průběh letu, pokud  zkontrolujeme ostatní položky, sledování by mělo pokračovat na základě tendencí k vzrušeným psychickým stavům lidí, a k přehánění při pozorování změn kurzu.

I. Délka pozorování: Více než 15 sekund, obecně v řádu minuty nebo dvou.

J. Podmínky osvětlení: Noc nebo den.

K. Radar: Měl by zobrazovat normální vzhled letadla.

Balóny

A. Tvar: Kulatý, doutníkový nebo různý.

B. Velikost: Balóny dosahují velikosti až sto stop, se zpravidla objeví ve velikosti hrášku, drženého na délku paže.

C. Barva: Stříbrná, bílá nebo mnoha odstínů. Může se stát, že se zdá být tmavá, jako kdyby se zobrazovala proti mrakům.

D. Rychlost: Velký rozsah různých rychlostí je vyloučen. Obecně platí, že se pomalu vznáší, konstantní rychlostí.

E. Formace: Jeden nebo skupina.

F. Stopy na obloze: Žádné.

G. Zvuk: Žádný.

H. Dráha letu: Přímá, s možným postupným stoupáním nebo klesáním.

I. Čas pozorování: Obecně dlouhý. Poznámka: Balónky mohou náhle prasknout a zmizet.

J. Podmínky osvětlení: Noc nebo den, zejména však při západu Slunce.

K. Radar: Bez odrazu, s výjimkou nesené sondy.

Meteory

A. Tvar: obvykle podlouhlý.

B. Velikost: Určete podle velikosti Měsíce.

C. Barva: Odstíny žluté s červenou, zelenou nebo modrou barvou.

D. Rychlost: Přeletí velkou část oblohy za pár vteřin, s výjimkou případů, kdy se objeví nad hlavou.

E. Formace: Obecně se jedná o jeden objekt, který se může na konci trajektorie rozpadnout do spršky částic. Občas (vzácně) se vyskytuje v malé skupině.

F. Stopa na obloze: V noci téměř vždy světelný ohon, který může trvat až půlhodinu (zřídka). Meteory ve dne jsou pozorovány mnohem méně. Během dne zanechávají bělavou až tmavou stopu dýmu.

G. Zvuk: Žádný, ačkoli je příležitostně hlášen hukot (psychologický dojem).

H. Dráha letu: Obecně směřující dolů, ale ne nutně ostře dolů. Při vzácných příležitostech může dojít k pozorování mírnému vzestupu.

I. Čas pozorování: Nejdelší je hlášeno asi 30 sekund, obecně méně než 10.

J. Podmínky osvětlení: Den nebo noc. Převážně noc.

K. Radar: Sledování meteoritu je velice nepravděpodobné, ale stopa, kterou meteor zanechal je dobrým odrazovým prvkem pro radar.

L. Jiný vzhled: Výjimečně jasný meteor vypadá jako ohnivá koule. Jedná se o vzácné, ale mimořádně velkolepé jevy. Příležitostně bylo oznámeno, že osvětlují okolí jasně, jako denní světlo.

Hvězdy nebo planety

Planety Venuše, Mars, Jupiter a Saturn jsou obecně jasnější než jakákoliv hvězda, ale mohou mnohem zářit méně, pokud jsou blízko horizontu. Hvězdy hodně blikají, v blízkosti horizontu mohou vzbuzovat dojem blikajícího světla v mnoha barvách.

A. Tvar: Bodové světlo.

B. Velikost. Nikdy nelze poznat.

C. Barva: Obvykle žlutá s variacemi všech barev duhy.

D. Rychlost: Hvězdy se neznatelně pohybují v průběhu noci z východu na západ, ale často jsou hlášeny nepravidelné pohyby. Tento efekt je psychologický, většina lidí není schopna považovat bod za stacionární objekt. Občasné turbulence v horní atmosféře mohou způsobit, že hvězda vypadá jako by poskočila (vzácně), ale nějakým způsobem takový záblesk vzbuzuje u mnoha lidí dojem pohybu.

Poznámka: Jen proto, že zpráva říká, že světlo se pohybovalo, tak to nevylučuje možnost, že se jedná o hvězdu, pokud nejde o pohyb z jedné části oblohy na jinou, za poměrně krátkou dobu.

E. Formace: Neexistují žádné skupiny velmi jasných hvězd, ale slabé hvězdy jsou seskupeny do obecně známých souhvězdí.

Poznámka: Zpráva se 4 nebo 5 jasnými světly ve skupině hvězdy vylučuje.

F. Stopa na obloze: Žádná.

G. Zvuk: Žádný.

H. Dráha letu: Hvězda vždy opisuje 24 hodinový kruh kolem pólu oblohy, pohybuje se z východu na západ.

I. Doba pozorování: Když je jasno, hvězdy jsou viditelné vždy. Většina hvězd stoupá nad obzor nebo v průběhu noci zůstává na obloze. Hvězdy na západním obzoru klesají, hvězdy na východě vždycky stoupají vzhůru.

J. Podmínky osvětlení: Viditelnost v noci nebo za soumraku.

K. Radar: Žádný odraz.

Optické jevy

Za nimi se může skrývat mnoho věcí. Prvotní průzkum jevu by měl být proveden s cílem zjistit, zda je pravděpodobněji popisován hmotný objekt nebo optický jev. Optické jevy, které byly zaznamenány jako UFO, vycházejí z odrazů na mraky a vrstvy ledových krystalků (halo), jako mnoho druhů jevů. Žádnou skupinu optických jevů nelze určit jako reprezentativní pro celou třídu jevů.

Neexistuje žádné omezení rychlosti optických jevů, které mohou putovat neuvěřitelnou rychlosti, jako v případě stopy vyhledávacího majáku na vysokých mracích, až po stacionární jevy. Tyto případy, pokud budou dobře hlášeny, budou téměř vždy vyžadovat následné kroky. Jejich rozmanitost a spojení s podmínkami ve vysoké atmosféře, činí tato pozorování zvláště vědecky cennými.

A. Tvar: Obecně jsou kruhové, ale mohou být eliptické nebo lineární.

B. Velikost: Jako hvězda velké světelné záře.

C. Barva: Obvykle žlutá.

D. Rychlost: Od stacionární po fantastickou.

E. Formace: Žádné.

F. Stopa na obloze: Žádná.

G. Zvuk: Žádný.

H. Let: Žádný.

I. Doba pozorování: Krátká.

J. Podmínky osvětlení: Den i noc.

K. Radar: Bez odezvy. Ve zvláštních případech bude občas radarová odezva spojena neobvyklými mraky a meteorologickými jevy, popsanými v Minnaertově knize „Světlo a barva v přírodě“.

L. Jiné charakteristiky: Slunce s jedním až čtyřmi odrazy Slunce umístěné podél kruhu halo v intervalech 90 stupňů. Jiné zprávy se často týkají jasné planety nebo dokonce i Měsíce, zářících přes lehký opar. Fata morgana se vyskytuje častěji tam, kde dochází v atmosféře ke změnám teploty. Je-li podezření na optický jev, měla by být provedena rutinní kontrola meteorologických záznamů, aby se zjistilo, zda takové inverze existují.

Závěr SOM1-01 Majestic-12

Tento manuál SOM1-01 je zpracován podle fotografií, které zhotovila neznámá osoba z originálního výtisku. Negativy byly zaslány poštou, dne 7. března 1994 panu Donu Berlinerovi. Don poskytl kopie snímků GAO. Brzy vyvinul iniciativu, aby zjistil jejich pravost. V  listopadu 1998, i když nebyl schopen přezkoumat všechny argumenty, měl spíše tendenci nepovažovat SOM 1-01 za pravdivý dokument.

Kopie prvotních snímků se staly základem pro tuto repliku. Je velmi přesná a zahrnuje věrnou kopii několika chyb, které byly v předloze. Stránka 21 se objevila ve filmu, ale strany 22 – 25 z příručky UFO byly nalezeny v nezveřejněném dokumentu FOIA, který byl poskytnut panu Brianovi Parksovi z Maxwell Air Force Base, s odkazem na předání takového materiálu v neevidovaném dopise, datovaném 14. ledna 1955.

Tento manuál SOM 1-01 je nyní zveřejněn a byl celý přetištěn v knize „TOP SECRET/MAJIC“ od pana Stantona T. Friedmana. Tato verze je však neúplná, obsahuje tiskové chyby a nepoužívá replikaci formátu 6 x 9 palců, který byl použit v originále.

Bylo navrženo několik argumentů k problému pravosti. Obecný názor těch, kteří se manuálem zabývali je, že vůbec není pochyb o tom, že je to pravá příručka, používaná pro účely, které jsou v ní uvedeny.

SOM1-01 MAJESTIC-12

Další díly ze seriálu

Napsat komentář