SOM1-01: MAJESTIC-12 překlad tajného dokumentu (1. díl)

4594x 31. 05. 2018 1 čtenář

Jedná se o dokument Majestic-12 s nejvyšším stupněm utajení, který obsahuje rozčleněné informace, nezbytné pro národní bezpečnost Spojených států.

KAPITOLA 1 – OPERACE MAJESTIC-12

Část I. ÚČEL A CÍLE PROJEKTU

Rámec projektu

Tato příručka byla připravena zejména pro jednotky Majestic-12. Jejím cílem je prezentovat všechny aspekty Majestic-12 tak, aby autorizovaní pracovníci lépe porozuměli cílům skupiny, byli schopni se lépe zabývat neidentifikovanými létajícími objekty, mimozemskými technologiemi a subjekty, a zvýšit tak efektivitu budoucích operací.

Obecné informace

MJ-12 bere záležitost UFO velmi vážně, mimozemské technologie a mimozemské biologické entity, a považuje celý předmět zájmu za záležitost nejvyšší národní bezpečnosti. Z tohoto důvodu bylo vše, co se týká tohoto tématu, přiřazeno k nejvyššímu bezpečnostnímu stupni. V této části budou obsaženy tři hlavní body: A) Obecné aspekty MJ-12 k zamezení jakýchkoli mylných představ, které by někdo mohl mít. B) Význam operací. C) Potřeba absolutního utajení ve všech fázích zkoumání.

Klasifikace zabezpečení

Veškeré informace týkající se UFO byly MJ-12 klasifikovány MAJIC EYES ONLY (Pouze ke čtení) a mají bezpečnostní úroveň, která je o 2 body výše nad úrovní důvěrných sdělení. Má to co do činění s důsledky, které mohou nastat nejen z vlivu informací na veřejnost, pokud by se existence takových jevů stala všeobecně známa, ale také pro nebezpečí, že by takové pokročilé technologie mohly být využity leteckými silami, kdyby spadly do rukou cizích nepřátelských mocností. Veřejný tisk nezveřejní žádné informace, a oficiální vládní stanovisko spočívá v tom, že neexistuje žádná zvláštní skupina, jako je MJ-12.

Historie skupiny

Majestic-12 byla založena dne 24. září 1947 na základě doporučení ministra obrany Jamese V. Forrestala a Dr. Vannevara Bushe, předsedy Společného výboru pro výzkum a vývoj. Operace jsou prováděny v rámci nejtajnější skupiny pro výzkum a vývoj = zpravodajská skupina, která je přímo odpovědná pouze prezidentovi USA.

Cíle skupiny

 • Obnova vědeckého studia všech materiálů a zařízení cizí nebo mimozemské výroby, které mohou být k dispozici. Takový materiál a zařízení budou renovovány všemi způsoby, které skupina považuje za nezbytné.
 • Obnova vědeckého studia všech subjektů a jejich pozůstatků, které nejsou pozemského původu a které mohou být dostupné prostřednictvím nezávislých akcí těchto subjektů nebo havárií a vojenských akcí.
 • Zřízení a správa zvláštních týmů k dosažení výše uvedených cílů operací.
 • Zřízení a správa zvláštních zabezpečených zařízení, umístěných na tajných místech v rámci kontinentálních hranic USA, pro příjem, zpracování, analýzu a vědecké studium všech materiálů a subjektů, které jsou klasifikovány jako mimozemského původu, skupinou Zvláštních týmů.
 • Vytvoření a správa tajných operací prováděných ve shodě s Ústřední zpravodajskou službou, s cílem uskutečnit obnovu mimozemské technologie a zachránit entity, které se mohly dostat na území USA nebo spadat do vlastnictví mimozemských mocností.
 • Zřízení a zachování absolutního nejvyššího utajení, týkajícího se všech výše uvedených operací.

Současná situace

Zdá se, pokud jde o současnou situaci, tak existuje jen málo náznaků, že tyto objekty a jejich tvůrci představují přímou hrozbu pro bezpečnost Spojených států, a to navzdory nejistotě, pokud jde o konečné motivy jejich příchodu. Technologie vlastněná těmito bytostmi, daleko překračuje všechno, co je známo moderní vědě, přesto je jejich přítomnost zdánlivě neškodná a zdá se, že se vyhýbají kontaktu s naším lidským druhem, přinejmenším v současnosti.

Několik mrtvých subjektů bylo nalezeno společně s velkým množstvím trosek a zařízení z havarovaných lodí, které jsou nyní studovány na různých místech. Žádný mimozemský subjekt se nepokusil kontaktovat úřady, ani požadovat své mrtvé společníky nebo sestřelené plavidlo, ačkoli jedna z havárií byla výsledkem přímého vojenského zásahu.

Největší hrozba v tomto okamžiku vzniká ze získání a studia těchto pokročilých technologií zahraničními mocnostmi, které jsou nepřátelé Spojených států. Právě z tohoto důvodu je pro USA renovace a studium tohoto druhu materiálu tak vysokou prioritou.

KAPITOLA 2

Rámcové informace

Rozsah

 • Tento manuál je publikován pro informovanost a řízení všech zúčastněných stran. Obsahuje informace o určování, dokumentaci, shromažďování a likvidaci havárií, zařízení lodí a posádkách těchto lodí, které jsou zjištěny jako mimozemské technologie nebo mimozemské biologické entity – EBE, viz oddíl II. této kapitoly.
 • Příloha I – Ia. obsahuje seznam současných odkazů, včetně technických příruček a dalších dostupných publikací, které se týkají těchto operací.
 • Příloha II. obsahuje seznam personálu, který tvoří skupinu Majestic-12.

(Přílohy nejsou obsaženy v tomto překladu.)

Formuláře a záznamy

Formuláře určené pro hlášení operací jsou uvedeny v příloze I.

Formulář MAJESTIC-12

Definice a data – obecně

Mimozemská technika je definována následovně:

 • Stroje identifikované jako nevyráběné ve Spojených státech nebo jakékoli jiné pozemské mocnosti, včetně experimentálních vojenských nebo civilních letadel. Stroje v této kategorii jsou obecně známy jako neidentifikované létající objekty neboli UFO. Takové letadlo může mít různé tvary a konfigurace a vykazuje mimořádné letové vlastnosti.
 • Objekty a zařízení neznámého původu nebo funkce, vyrobené procesy nebo z materiálů neodpovídajících současným technologiím nebo vědeckým poznatkům.
 • Havárie všech letadel, které se považují za mimozemské produkty nebo nepocházejí ze Země. Takové havárie mohou být důsledkem nehod nebo vojenských akcí.
 • Materiály, které vykazují neobvyklé nebo mimořádné vlastnosti, které nejsou v souladu se současnými technologiemi nebo vědeckými poznatky.

Mimozemské biologické entity (EBE) jsou popsány jako:

Stvoření humanoidního typu nebo jiná, u nichž evoluční procesy zodpovědné za jejich vývoj jsou prokazatelně odlišné od těch, které se předpokládají nebo jsou pozorovány u druhu „homo sapiens“.

Popis mimozemských lodí

Zdokumentované mimozemské plavidlo (UFO) je zařazeno do jedné ze čtyř kategorií, podle jejich tvaru:

1) Eliptický tvar nebo tvar disku. Tento typ plavidla má kovovou konstrukci vzhledu matného, barevného hliníku. Mají tvar dvou spojených talířů nebo mělkých nádob, které jsou spojeny širší částí a mohou mít nahoře nebo dole vyvýšenou kopuli. Na povrchu nejsou vidět švy ani spoje, což vytváří dojem jednolité konstrukce.

Disky jsou odhadovány o průměru 50 – 300 stop a jejich tloušťka je přibližně 15% průměru bez kopule, která je velká okolo 30% průměru disku a klene se o dalších 4 až 6 stop nad hlavním tělesem disku, které může nebo nemusí obsahovat okna nebo dvéře a v některých případech jsou přítomny vstupy kolem spodního okraje disku.

Většina diskovitých plavidel je vybavena světly na horním a spodním okraji a také kolem obruby. Tato světla nejsou viditelná, když je plavidlo v klidu nebo je vadné. Obvykle zde není žádná viditelná anténa nebo výstupky. Podvozek sestává ze tří roztažných nohou, které končí v kruhových přistávacích blocích. Po úplném vysunutí tohoto podvozku, tento podepírá hlavní těleso asi 2 metry nad povrchem, v jeho nejnižší části. Obdélníkový poklop vstupu se nachází podél střední části nebo na spodní ploše disku.

2) Trup lodi je tvaru doutníku. Zdokumentované zprávy tohoto druhu plavidel jsou velmi vzácné. Radarová hlášení leteckých sil naznačují, že tyto lodě jsou přibližně 2 000 stop dlouhé a 95 stop v průměru a zdá se, že se nevyskytují ve spodní části atmosféry. Je jen velmi málo informací o výkonech těchto lodí, ale radarové zprávy naznačily rychlost přesahující 7000 mil za hodinu. Nezdá se, že by se zapojovaly do prudkých a nepravidelných manévrů, typických pro menší typy lodí.

3) Vejcovité nebo kulovité lodě. Tento typ plavidla je popsán jako kopeček zmrzliny, který je zaoblený na silnějším konci a zužuje se blízko druhého konce. Jsou přibližně 30 – 40 stop dlouhé a maximální průměr je přibližně 20% jejich délky. Na špičatém konci je extrémně jasné světlo a toto plavidlo obvykle letí směrem dolů. Mohou mít jakýkoli tvar od kulovitého po válcový, v závislosti na úhlu pozorování. Často pozorovaná plavidla tohoto typu jsou eliptická plavidla, viděná ve sklonu nebo na hraně.

4) Tvar křídla nebo trojúhelníku. Tyto lodě jsou považováno za novou technologii, kvůli jejich vzácnosti a aktuálnosti pozorování. Radar u nich zjišťuje profil rovnoramenného trojúhelníku, přičemž nejdelší strana má délku téměř 300 stop. Kvůli vzácnosti kvalitního pozorování, je známo jen málo o výkonech těchto lodí, ale věří se, že jsou schopny vysokých rychlostí a náhlých manévrů, podobných nebo překračujících výkony přiřazené typům „A“ a „C“.

Popis mimozemských biologických subjektů (EBE)

Zkoumání pozůstatků získaných z vraků UFO naznačuje, že mimozemské biologické entity mohou být rozděleny do dvou odlišných kategorií takto:

1) EBE typ I: Tyto entity jsou humanoidní a mohou být zaměněny za lidské bytosti orientální rasy, pokud jsou vidět z dálky. Jsou to dvounožci, 5 až 5 stop a 4 palce na výšku a váží kolem  80 – 100 liber. Proporcionálně jsou podobni lidem, i když jejich lebka je poněkud větší a více zaoblená.

Kůže má bledou, křídově žlutou barvu, je silnější a mírně zrnitého vzhledu. Oči jsou široké, mandlového tvaru, s hnědožlutou duhovkou s velkými zornicemi. Bělmo není podobné lidem, má světle šedou barvu. Uši jsou malé a tenké. Nos je úzký a dlouhý, ústa jsou širší než u lidí a téměř bez rtů. Nemají žádné viditelné vlasy a velmi málo chloupků na těle, které jsou velmi jemné a omezují se na podpaží a oblast pohlaví. Tělo je hubené, bez zřejmého tělesného tuku, ale svaly jsou dobře vyvinuty. Dlaně jsou malé, se čtyřmi dlouhými prsty, ale bez protilehlého palce. Vnější část dlaně je tvarována tak, aby prsty byly téměř proti sobě a mezi prsty není žádné spojení, jako u lidí. Nohy jsou lehce, ale zřetelně ohnuté,  chodidla jsou poněkud šikmá a poměrně velká.

EBE I. – ilustrační obrázek

2) EBE typ II: Tyto bytosti jsou sice humanoidní, ale v mnoha ohledech se liší od typu I. Jsou to menší dvounožci, 3 stopy 5 palců až 4 stopy a 2 palce na výšku a váží 25 – 50 liber.

Proporcionálně je hlava mnohem větší než lidská, nebo u typu EBE I, lebka je mnohem větší a prodloužená. Oči jsou velmi velké, skloněné a téměř se dotýkají boku hlavy. Jsou černé, aniž by bylo vidět bělmo. Nemají žádný výraz obličeje a lebka má neznatelný vrchol, který přesahuje temeno. Nos sestává ze dvou malých štěrbin, které sedí vysoko nad ústy, podobnými štěrbině. Nemají žádné vnější ušní boltce.

Kůže má bledou modrošedou barvu, která je na zadní straně bytosti poněkud tmavší, je velmi hladká a jemného vzhledu. Na obličeji nebo na těle nejsou žádné vlasy, tyto bytosti nejsou pravděpodobně savci. Paže jsou dlouhé v poměru k nohám a ruce mají tři dlouhé, zužující se prsty a protilehlý palec, který je téměř tak dlouhý jako prsty. Druhý prst je silnější, než ostatní, ale není tak dlouhý jako ukazováček. Nohy jsou malé a slabé a čtyři prsty chodidla jsou spojeny blánami.

Rozhodně není známo, kde vznikl tento druh, ale zdá se být jisté, že se na Zemi nevyvíjel. Dále je zřejmé, i když ne zcela jisté, že EBE se vyvinuli na různých planetách.

Popis mimozemské technologie

Následující informace pocházejí z předběžných zpráv o troskách lodí shromážděných z havárií mimozemských plavidel z let 1947-1953, z nichž jsou přesně citovány informace ohledně charakteristik materiálu, který by se mohl využívat při budoucích operacích.

 • Počáteční analýza pozůstatků z místa havárie naznačuje, že trosky pocházejí z mimozemské lodě, která explodovala zevnitř a přišla do styku s povrchem Země s velkou energií, která plavidlo zcela zničila. Objem zbytků naznačuje, že plavidlo mělo velikost přibližně letadla střední velikosti, ačkoli hmotnost trosek ukazuje, že plavidlo bylo extrémně lehké, vzhledem k jeho velikosti.
 • Hutní analýza většiny získaných zbytků naznačuje, že nejsou složeny z materiálů, které dnes zná pozemská věda.
 • Testovaný materiál má vysokou pevnost a odolnost vůči teplu, v poměru k jeho hmotnosti a velikosti je daleko odolnější, než jakýkoli materiál používaný v současnosti ve vojenských nebo civilních letadlech.
 • Většina materiálu, který má vzhled hliníkové fólie nebo fólie z hliníku a hořčíku, nevykazuje žádnou z vlastností kovu, připomíná místo toho nějaký neznámý plast.
 • Pevná struktura a hlavní nosníky, které mají zřetelnou podobnost vzhledu s velmi tvrdým dřevem bez vláken, jsou velmi lehké a mají pevnost v tahu a tlaku, která se nedá získat žádným způsobem, známým v moderním průmyslu.
 • Žádný z testovaných materiálů neměl měřitelné magnetické vlastnosti nebo zbytkovou radiaci.
 • Několik vzorků bylo označeno reliéfními znaky a vzory. Tyto znaky nebyly lehce rozpoznatelné a snahy o rozluštění jejich významu byly do značné míry neúspěšné.
 • Zkoumání několika zdánlivě mechanických zařízení z výbavy lodí apod., odhalilo jen málo nebo vůbec nic z jejich funkce nebo způsobu výroby.

SOM1-01 MAJESTIC-12

Další díly ze seriálu

Napsat komentář