«« »»

Spolek devíti kontroluje vědu

„Spolek devíti“, skládající se z utajených členů a založený v dávných dobách, dohlíží na vývoj vědy a brání některým objevům. 

Podle legendy má Spolek vždy devět členů, jejichž jména jsou neznámá, a pocházejí z řad vědců a politiků (vládců).

Díky Spolku devíti byla elektřina oficiálně objevena až v 19. století. Oblasti magie a paranormálních schopností nejsou doposud uznávané a vědecky zkoumané, určité zdroje volné energie nejsou používány a často o nich veřejnost ani neví. Obecně panuje mínění, že Země je jediná obydlená planeta, magie a telepatie jsou nesmysly a benzín a turbínové motory jsou nejefektivnější. Přičemž „zadržování“ vědomostí neuchránilo lidstvo před válkami, katastrofami a lidstvo se nestalo lepším.

Členové tajemné organizace údajně kontrolují průběh vědecké činnosti, a pokud to považují za nutné, odstraňují nežádoucí osoby, které se opováží překročit hranice a vstoupit do zapovězených oblastí. Záhadný „Spolek devíti“ je považován za výmysl, nicméně celkem nedávno objevili odborníci neobvyklá fakta, která potvrzují, že podobná organizace existuje.

Předpokládá se, že byla založena ve 3. století př.n.l. v době, kdy indický král Ašóka ukončil válečné tažení proti svým nepřátelům a zhrozil se nad tím, nakolik celý boj postrádal smyslu (pozn. překl. dobytí Kalingy). Vzápětí založil společně s mudrci společenství, které mělo vykonávat dozor nad všemi objevy, trestat odpadlíky od víry a šířit buddhismus. Byli vybráni filozofové, mágové, vědci a astrologové.

Spolek devíti a jeho úkol

„Spolek“ měl také za úkol pronikat do dalších zemí a nacházet spojence mezi vlivnými osobami. Byl podřízen pouze indickým vůdcům a nikdo o ní neměl informace, dokud v 19. století Louis Jacolliot, francouzský diplomat, spisovatel a indolog, neobjevil tajné dokumenty ohledně této organizace.

Byl konzulem v Kalkatě a upozorňoval na to, že Spolek devíti nejenom dohlíží na vývoj vědy, ale věnuje se i sám bádání.

Každý z členů má na starosti určitý obor, za který odpovídá. V jejich knihách jsou popsány neuvěřitelné technologie, které v 19. století neexistovaly, například psychologické zbraně, které byly nacisty použity v průběhu 2. světové války.

Louis tvrdil (1860), že v průběhu posledních 22 staletí probíhaly na území, kontrolovaném Spolkem devíti (celý civilizovaný svět), utajené průzkumy, které byly zaznamenány v devíti knihách.

Tato neobvyklá organizace odstraňovala vědce, kteří se vydali na „křivolakou“ cestu a snažili se o vývoj zbraní hromadného ničení, nebo něco podobně nebezpečného. Tvrdí se, že členy tohoto společenství byly takové osobnosti, jako Paracelsus, Francis Bacon nebo Leonardo da Vinci.

Jednalo se opravdu o chvályhodný záměr?

Existují domněnky, že Spolek devíti zabránil používání elektřiny v Sumeru i ve starém Egyptu. Ti, kteří se zabývali jemnými energiemi a předáváním energie, umírali a jejich průzkumy se také ztratily.

Ne všechny „zmizelé“ práce se zabývaly zbraněmi a ničením. Jednalo se i například o elektřinu, nebo o vědomosti ohledně telepatie a dalších schopností člověka. Pravdou je, že všechno lze použít jako zbraň, nicméně některé znalosti mohly být pro lidstvo přínosem.

Bylo opravdu potřeba vstupovat do dějů a zasahovat do oblastí vědy, aby se zabránilo „Armagedonu? Možná ne, ale spousta pozbytých vědomostí mohla lidstvu přinést velký užitek, ovšem na druhou stranu existují okruhy znalostí, které mohou způsobit katastrofu. Nicméně dnes jsou již z nějakého důvodu takové vědomosti, i když ve velmi malé míře, dostupné. A znalosti, potřebné pro postup člověka na další úroveň, jsou prozatím nedostupné. Jedná se o skutečný účel a cíl Rady devíti?

Devět posvátných knih (Devět knih vědomostí)

Legenda praví, že existuje devět utajených knih, ve kterých jsou zapsány vědomosti lidstva včetně znalostí předchozích civilizací. Každá z nich se zaobírá určitým vědeckým oborem, jsou pečlivě ukryty a stráženy Spolkem devíti.

Veřejnost se o existenci těchto devíti knih dozvěděla v roce 1927, kdy Talbot Mundy (který sloužil 25 let v Indii) vydal knihu – částečně román částečně dokument o průzkumu. V ní Talbot tvrdí, že „Spolek devíti“skutečně existuje a že každý z členů je ochráncem jedné z knih, která se věnuje určité oblasti znalostí. Tyto knihy jsou průběžně doplňovány a ukrývají v sobě nejrozsáhlejší sbírku vědeckých pojednání celého lidstva. Spolek měl tyto vědomosti používat a díky jim i dosáhnout značného vlivu.

Kniha první

Tato kniha pojednává o psychologii mas a manipulaci s nimi, je považována za nejnebezpečnější, protože ukrývá znalosti, které dovolují kontrolovat celý náš svět.

Kniha druhá

Kniha druhá se zabývá nervovou soustavou, jsou tam obsaženy informace o různých způsobech jak zabít člověka. Je tam podrobný popis jak kontrolovat v těle tok energií, jak zabíjet a oživovat pouhým dotekem.

Výsledkem úniku informací z této knihy jsou východní bojová umění. „Jednou se vrátil jeden z tibetských mnichů z cest do vzdálených krajin a předvedl mnichům ze svého kláštera 15 neuvěřitelných chvatů.“

Kniha třetí

Zde jsou shromážděny vědomosti o mikro- a makrobiologii.

Kniha čtvrtá

Tato kniha obsahuje znalosti, které obsahují znalosti z oblasti chemie a transmutaci kovových prvků.

Kniha pátá

Popisuje způsoby komunikace, jak na Zemi, tak i ve Vesmíru.

Kniha šestá

Tato kniha se zaobírá gravitací. Před několika lety objevili v Tibetu (Lhase) dokumenty v sanskritu, které byly odeslané k překladu na univerzitu v Čandígarhu , a bylo zjištěno, že tyto dokumenty obsahují návod ohledně konstrukce mezihvězdných plavidel – na základě antigravitace.

Kniha sedmá

Kniha je o světle – ať již slunečním nebo jiném.

Kniha osmá

Zde jsou uchovávány informace o kosmologii a zákonech a o vývoji Vesmíru.

Kniha devátá

Tato kniha se zabývá sociologií a evolucí lidstva. Umožňuje předvídat a analyzovat – co se bude dít a určovat stadia vývoje a možnosti jeho utlumení.

Tato organizace by rozhodně mohla mít velmi mnoho vědomostí a stejně tak by  zásadním způsobem mohla ovlivňovat i náš život.

Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, překladatele v další práci a nastavte trvalý příkaz na transparentní účet: 2900794933/2010. Platby ze zahraničí IBAN: CZ8920100000002900794933, SWITFT: FIOBCZPP. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím "DAR" a název článku nebo vyplňte VS: 16779 a SS: 100.

Napsat komentář