Spřízněné duše se vždy potkají

7868x 03. 10. 2018 1 čtenář

Kdybychom jen věděli o všech těch spřízněných duších, které přišly na Zem za účelem být tu společně s námi, nikdy bychom se v tomto fyzickém či spirituálním světě necítili sami. A proč? Protože spojení srdce a duše k těmto blízkým by nám bylo neustálým sdělením, že jsme součástí větší skupiny či duševní rodiny. Tito jsou našimi duševními přáteli, kteří se zde inkarnovali s námi a s kterými často sdílíme spousty dalších životních cest, a to jak minulých, tak budoucích.

Spřízněné duše a okolnosti

Často jsou tyto skutečnosti potlačení fyzickou realitou v té podobě, jak ji známe. Potlačeni a zavřeni za dveřmi prchavého intuitivního dojmu, který tu a tam na nás promluví a dá nám vědět, že není vše, jak se zdá. Některá spojení mohou být uzavřena na celý životní cyklus, jiná trvají jen chvilku. Někdy však okolnosti nedávají prostor k tomuto spojení, přesto, že bychom si ho už přáli nalézt.

Každá duše sem přichází s očekáváním toho, jaká důležitá blízká setkání zažije. Často čeká s touhou v srdci na toto setkání, občas i v úplné samotě a netrpělivosti, kdy ta chvíle nastane. Ovšem vždy musí nastat ten správný čas, setkání přijde v tu chvíli, kdy jsou obě duše připravené a vědomé vlastní existence.

Ochota otevřít oči a srdce za záměrem zbavit se omezení, se kterými na naše vztahy nahlížíme, otevírá dveře mnohem hlubšímu porozumění. S otevřenými oči a srdci jsme schopni vidět skrze vnější obal každodennosti našeho vztahu. Občas tak můžeme zažít krátký pocit hlubšího spojení s naším duševním bratrem či sestrou. Toto jsou vzácné chvilky. Když se objeví, mohou nám otevřít bránu nových možností a navést nás na cestu shledání se s blízkým nebo naopak rozdělení našich cest.

Rezonance na energetické úrovni

Když se potkají dvě duše, které se znají z minulých životů, nastane zde moment jakési rezonance na energetické úrovni. Toto spojení je jakýmsi impulzem nebo-li vibrující energií. Srdce vždy pozná, že se děje něco silného. Takovéto setkání ovšem automaticky neznamená, že na to musíme reagovat určitým způsobem. Osud všech našich setkáních a vztahů se musí nechat řídit vlastními zákonitostmi. A to jak ve spojení na duševní úrovni, tak i na úrovni každodennosti našeho života. Nicméně, vědomí toho, že jsme se setkali s někým, kdo pochází ze „stejného místa“, je velice hlubokým prožitkem – takový, který často lidé mívají, ale neuvědomují si odkud tento pocit vlastně přichází.

Takové sjednocení je v mnoha ohledech tak přirozené, jako dech samotný. Naše osudy jsou navždy spletené dohromady, i přesto, že jsme zrovna fyzicky sami a cítíme se osamělí. Jsme totiž s těmito jedinci, propojeni na energetické úrovni. A takové setkání je vskutku důvod k radosti, jelikož je to krásnou ilustrací komplexity duchovního vesmíru, který s neuvěřitelným detailem zpracuje místo a načasování setkání dvou duší či skupiny spřátelených duší pro jejich nejlepší dobro.

Nezáleží, kde se v životě nacházíme či jak rozdílní od našeho okolí se cítíme. Tyto duše, se kterými máme být, alespoň po nějaký čas, jsou vždy s námi. Někdy právě toto fyzické odloučení se všemi svými omezeními a limitacemi slouží jako katalyzátor. Může nás to přivést na nový směr a mnohem dále na naší cestě za sebeobjevením.

Budoucnost

Budoucnost vztahů založených na duchovním porozumění je jedna z cest většího životního povědomí o tom, kdo jsme. Může se například stát, že dítě si bude jisté, že se svým rodičem mělo v minulosti i jiný vztah než jen dítě-rodič. Například bratr-sestra. Dříve mohly být tyto informace velmi matoucí. Nyní jsme na začátku cesty, kde je takové povědomí spíše obohacující.

Buďme šťastni za tento čas, kdy se probouzí naše kolektivní povědomí o tomto novém světě. Přejme si ať všechny bytosti rozpoznají svou pravou tvář a otevřou se této nové realitě, kde jsme všichni vzájemně propojeni a nikdo není sám.

Podobné články

Napsat komentář