Stanislav Grof: Kosmická hra

13512x 19. 03. 2018 1 čtenář

Kniha Kosmická hra od Stanislava Grofa se zabývá některými základními existenčními otázkami, které si lidé kladou od nepaměti.

Tato Grofova kniha se zabývá některými základními existenčními otázkami, které si lidé kladou od nepaměti. Jak vznikl náš vesmír? Je svět, ve kterém žijeme, pouhým produktem mechanických procesů probíhajících v neživé, nehybné a reaktivní hmotě? Je nutno usuzovat na existenci nadřazené kosmické inteligence, jež řídila stvoření a evoluci vesmíru? Lze vysvětlit hmotnou skutečnost pouze pomocí přírodních zákonů, nebo zahrnuje síly a principy vymykající se takovému popisu?

Jak se máme vyrovnat s matoucími a děsivými dilematy, jako jsou konečnost času a prostoru proti věčnosti a nekonečnosti? Co je zdrojem řádu, formy a smyslu ve vesmíru? Jaký je vztah mezi životem a hmotou, vědomím a mozkem? Jak si máme vysvětlit zjevný konflikt dobra a zla, záhadu karmy a převtělování i otázku smyslu lidského života? Mnohé otázky, které autor v této knize zkoumá, mají velký význam pro běžný život.

Tyto otázky se vynořovaly při autorově psychiatrické práci zcela spontánně a s neobyčejnou naléhavostí v myslích mnoha lidí, s nimiž spolupracoval. Příčinou je neobvyklá oblast studia, jež byla hlavním těžištěm Grofova zájmu po dobu čtyřiceti let jeho profesionálního života – totiž zkoumání mimořádných stavů vědomí.

Autor Stanislav Grof je americký psychiatr českého původu, jeden ze zakladatelů transpersonální psychologie. Je zároveň objevitelem holotropního dýchání. věnuje se psaní knih, jeho knihy se pohybují na pomezí medicíny, psychologie, mystiky, kulturologie a filosofie.

Úryvek z knihy Kosmická hra:

„V našem běžném životě je všechno, co se děje, složitý řetězec příčin a následků. Přísná lineární kauzalita je nezbytným předpokladem tradiční západní vědy. Další základní charakteristikou hmotné reality je, že se všechny procesy v našem světě řídí zákonem zachování energie. Energii nelze vytvořit ani zničit, lze ji pouze přeměňovat v jiné druhy energie. Zdá se, že takový způsob myšlení vyhovuje pro většinu události v makrosvětě, ale zcela se zhroutí, jakmile se pustíme do pátrání po zřetězení příčin a následků až k počátkům vesmíru. Aplikujeme-li jej na proces vzniku kosmu, octneme se tváří v tvář ohromnému problému. Je-li všechno příčinně určeno (kauzálně determinováno), co je prvotním impulsem, příčinou příčin, prvotním hybatelem? Pokud musí být energie zachována, odkud na počátku vzešla? A což vznik hmoty, prostoru a času?“

Tuto fascinující knihu Kosmická hra nyní najdete v našem Eshopu Sueneé Universe.

KOUPIT KNIHU

Podobné články

Napsat komentář