Starověký podmořský objev z Marmarského moře

3672x 07. 09. 2016 1 čtenář

Amatérský potápěč vyfotografoval starověké podmořské město 20-25 kilometrů daleko od pobřeží severozápadní provincie Çanakkale v oblasti Biga – blízko starověkým místům Priapos a Parion.  Fatih Kayrak, také amatérský potápěč a rybář, našel před několika měsíci na stejném místě amforu a trosky plavidla. Předpokládá se, že plavidlo pochází z období starověku.  Když prozkoumával trosky plavidla, zaznamenal také 8-10 metrů pod vodní hladinou v zátoce Fırıncık dosud neznámé objevy, které zahrnovaly například i mohutné sloupy a sarkofágy.

Objevy mohly být součástí chrámu, blízko pozůstatkům starověkých měst Priapos a Parion. Historikové tvrdí, že Parion byl pobřežním městem Římské říše.

„Domníváme se, že v období Římské říše byl v této oblasti velmi intenzivní námořní obchod. Tyto objevy z poslední doby nám potvrzují naši domněnku,“ řekl profesor Vedat Keleş, vedoucí vykopávek ve starověkém městě Parion.

Keleş řekl, že sloupy a sarkofágy mohly být převáženy plavidlem obchodujícím na Marmarském ostrově.

„Mohlo by se zde jednat o dosud neznámé starověké město. Můžeme to zjistit pouze tím, že budeme prozkoumávat viditelné detaily. Objasní se nám to poté, co místo prozkoumají podvodní archeologové,“ dodává.

V posledních letech se oblast obklopující místo stala tématem debat ohledně projektů stavby tepelné elektrárny. Oblast, ve které byly objevy učiněny, byla označena jako oblast pro stavbu přístavu.

Souřadnice pozůstatků byly nyní odeslány do Bodrumského Podvodního Archeologického Muzea s žádostí, aby tato oblast byla přijata pod ochranu, jelikož pozůstatky jinak mohou být zcela zakryty při stavbě přístavu.

Podobné články

Napsat komentář