Stephen Hawking: Poslední vědecký příspěvek před smrtí

14066x 15. 04. 2019 1 čtenář

Stephen Hawking prováděl pouhé dva týdny před svou smrtí poslední revize příspěvku, který stvořil spolu s Thomasem Hertogem.

Stephen Hawking a vědecká studie

Vědecká studie, jejímiž autory jsou Stephen Hawking a Thomas Hertog, nese název „A Smooth exist from ethernal inflation“. Byla připravena k otištění v odborném časopise pouhé dva týdny před Hawkingovou smrtí. Studie se týká paralelních světů (multiverza), a dokonce navrhuje způsob, jak existenci paralelních světů potvrdit či vyvrátit.

Stejně jako valná část Hawkingových prací má i popisovaná studie teoretický charakter. Hawking s Hertogen se v ní snaží objasnit, jak by záření pozadí (background radiation), zanechané Velkým třeskem či počátkem času, mohlo zodpovědět mnoho otázek, souvisejících s paralelními světy. Hawking se v předkládané studii domnívá, že lze se správnými senzory v hlubokém vesmíru přesně změřit radiaci pozadí a že lze nalézt paralelní
univerza (která vlastně proto, že je jich mnoho, nejsou univerzy, nýbrž právě multiverzy).

Časová osa

Časová osa metrické expanze prostoru, v níž je prostor (zahrnující hypotetickou nepozorovatelnou část vesmíru) v každém časovém bodě představován kruhovým průřezem:

©ibt, Wikimedia

Původní studie vznikla v červenci 2017, nicméně k její finální revizi došlo teprve letos v březnu. Abstrakt studie lze najít na webu Cornell University. Vědecká komunita s napětím očekává, kdy Hertog studii vydá. Mohl by za ní získat třeba i Nobelovu cenu. Vlastně jen on, poněvadž mrtvým se neuděluje. O konceptu existence multiverza se ve vědeckých kruzích stále vedou čilé debaty. Jeho existence je nezbytná třeba pro dokázání určitých konceptů strunové teorie aj.

Podobné články

Napsat komentář