Steve Basset: Odhalí Vladimir Putin přítomnost mimozemšťanů?

111933x 09. 11. 2017 1 čtenář

Aneb „Opravdový důvod“, proč to Donald Trump nechce učinit.

EXKLUZIVNĚ: Donald Trump a jeho předchůdci nepředložili Světu šokující informaci, že mimozemšťané existují a jsou zde na planetě Zemi, protože by toto tvrzení „porušilo ústavu Spojených Států“ a riskovalo „kolaps globální ekonomiky“.

Steve Basset, vykonný ředitel „Paradigm Research Group“ (volně přeloženo jako „Skupina výzkumu paradigmat“ dále v textu uváděná jako PRG) je jediným registrovaným lobbistou ve Spojených Státech ve věci mimozemšťanů a odtajnění UFO.Mimozemšťané spolupracují s US a dalšími světovými vládami nejméně od roku 1947, kdy došlo k neslavné havárii Roswellského UFO v Novém Mexiku, tvrdí konspirační teoretikové.

On spolu s mnoha dalšími je přesvědčen o skutečnosti, že vláda Spojených Států tajně kooperuje s mimozemskými návštěvníky od roku 1947 na vývoji nových technologií, kde tato spolupráce je kryta celosvětovým „embargem pravdy“.

Věří, že je to kvůli strachu z dopadu na náboženství, právní ustanovení států a ekonomiky fosilních paliv.

Pan Bassett se domnívá, že žádný americký úředník nikdy nepřizná pravdu o zavedení embarga, protože by odhalilo „ústavní porušení“. To se však děje již léta.

Proto nasměroval tažení své mise do Ruska, kde doufá, že Vladimir Putin poruší embargo a konečně přizná, že mimozemšťané jsou tu.

Panu Bassetovi byl dán prostor v hlavním vysílacím čase televize Ren TV, jedné z nejsledovanějších sítí v Rusku s diváckou základnou 120 milionů jedinců, poté, co byl zveřejněn rozsáhlý květnový rozhovor z Moskvy.

Rozhovor, který byl vysílán stanicí Ren TV, byl veden novinářkou jménem Natalia Pryguina.

Vyňatek z tohoto rozhovoru, dabován v ruštině, byl nyní odvysílán v programu „Nejvíce šokující hypotézy“ (самые шокирующие), jednoho z dokumentární řady o paranormálních jevech a alternativách, hostovaný ruskou celebritou Igorem Prokopenkem.

Mluvčí PRG se vyjádřil, že skupina doufá, že rozhovor a další práce, které pan Bassett provádí s ruskými aktivisty, by mohly přimět prezidenta Putina, aby ve světových zprávách oznámil pravdu o mimozemšťanech.

Mluvčí řekl: „ Basset pokryl širokou škálu témat zahrnující různé úvahy, které by mohly vyzvat ruského prezidenta Vladimira Putina, aby učinil jako hlava státu první formální potvrzení o přítomnosti mimozemšťanů a roli zapojení lidské rasy“.

„PRG  se domnívá, že je to poprvé, kdy někdo položil takovýto argument v ruských médiích, uvnitř i vně Ruska.““

Zatímco v Moskvě se pan Bassett setkal s řadou skupin zabývajících se otázkami mimozemských jevů v Rusku.

Mluvčí sdělil: „Tyto skupiny zahrnují i mnohé bývalé důstojníky Sovětské a Ruské armády, úředníky agentur.“

„V Rusku a Sovětském svazu vykazovala veřejnost a vláda vždy značnou otevřenost a angažovanost ve věci mimozemských jevů.“ dodal.

V exkluzivním rozhovoru pro Express.co.uk z počátku tohoto roku, pan Basset řekl, že on i mnoho dalších věří, že mimozemšťané sdíleli „antigravitační technologii létání“ s vládou Spojených Států a kdyby se tato skutečnost uveřejnila, znamenalo by to konec ekonomiky fosilních paliv.

Některé programy byly vyňaty z jurisdikce Bílého domu a Kongresu a je na nich pracováno velmi, velmi hluboko „černým způsobem“.

Ve Spojených Státech jsou nejvíce utajované operace nazývány „Unacknowledged Special Access Projects“ (USAP – „volně přeloženo jako „projekty nepotvrzeného speciálního přístupu“) a sdělil nám, že pod tímto názvem jsou prováděny ony spolupráce s mimozemšťany.

Řekl: „Oni dokonce ani nepotvrzují existenci těchto projektů, ani prezident, Bílý dům či Kongres, možná nevědí, že tento projekt pokračuje. Jde ale o závažné ústavní porušení, a připustit to nyní by znamenalo odhalení skutečnosti, že k tomuto porušování dochází už roky.

Pan Basset věří, že toto je důvodem, proč je tak náročné získat oznámení o mimozemšťanech ze strany Spojených Států. Proto se obrátil na pana Putina.

V ruském dokumentu pan Prokopenko řekl: „Výzkumníci tvrdí, že znají důvody, proč americké úřady skrývají informace o UFO. Pokud budou zveřejněny důkazy o UFO, celosvětová ekonomika se zhroutí.

Basset s námi sdílel výsledky jeho bádání v exkluzivním rozhovoru.

Jeho hlavními tématy jsou:

„Amerika již disponuje mimozemskými technologiemi.“ a „Technologie jsou skryty. Nejsou přístupné veřejnosti a lidské rase neb spadají pod „embargo pravdy“.“

Pan Basset do kamery též prohlásil: „Tato plavidla, která se objevila v roce 1947, o nichž bývá zpravidla hovořeno jako o létajících talířích, nepoužívají ropu, benzín nebo plyn či uhlí.“

„Mají jiný energetický systém. Bez pochyb o mnoho více komplikovaný a hlubší je systém antigravitační.“

„Některé programy byly vyňaty z jurisdikce Bílého domu a Kongresu a je na nich pracováno velmi, velmi hluboko „černým způsobem“.“

„Vědí o tom pouze lidé zahrnutí do této záležitosti. Jde však o přímé porušení ústavy.“

„Mohu vás ujistit, že když hlava státu konečně formálně přizná tuto skutečnost a předloží důkazy, lidé se budou obávat, budou se chtít dozvědět více.“

„Ovšem zároveň i náboženství bude pokračovat ve své existenci. A ekonomika, i kdyby se zastavila ve vývoji, bude nakonec mít zpřístupněné nové příležitosti pokračovat. “

„Všechno s tím bude v pořádku. Lidé a státy budou existovat.“

Dosud neexistují žádné potvrzené důkazy, že inteligentní mimozemšťané existují a jsou na Zemi, nebo že UFO jsou mimozemská plavidla.

Nicméně pan Basset a mnoho dalších tvrdí, že důkazy jsou „absolutně ohromující“ a jsou přesvědčeni, že se tak děje již řadu let.

Jak uvádí PRG, více jak 50% lidí ve Spojených Státech se domnívá, že tomu tak je.

Podobné články

Jeden komentář k "Steve Basset: Odhalí Vladimir Putin přítomnost mimozemšťanů?"

Napsat komentář