Steven Greer na konferenci Exopolitika v Barceloně 2009

334155x 08. 07. 2013 1 čtenář

Dobrý den, dámy a pánové, dobrá, mnoho lidí by rádo vědělo, proč se zajímám o energii a nové energetické systémy, které se snažím předložit nové civilizaci na této planetě. Spousta lidí nerozumí propojení mezi projektem „Mimozemské Inteligence“, který je součástí našeho projektu a projektu orion.org. Chtěl bych tedy pohovořit o tomto propojení. Myslím, že je velice důležité, aby lidé pochopili, že tu máme 3 projekty, které řídím a jsou opravdu součástí jedné strategie. Víte, že problematika ohledně UFO byla držena v tajnosti po dobu více jak 60 let. Uvedu pár důvodů, proč tomu tak je. Za prvé: V raných dnech nevěděli, s čím mají tu čest. Za druhé: Bylo to z teologických a náboženských důvodů. Pro jisté lidi v tajné vládě jsou některé z nich stále aktuální. Uvedu například jednoho vědce v důchodu, který pracoval v laboratoři. Přímo mi sdělil, že na Marsu existují prastaré struktury a civilizace, která byla napojena na ranou civilizaci Země. Tohle mi potvrdil a dodal, že to je důvodem, proč NASA nechce odhalit tuto informaci, která by zapříčinila pád všech ortodoxních náboženství a systémů víry na naší Zemi. Je to právě klíčový problém některých oblastí naší společnosti.

Vezměme si například Ameriku, kde si 25 % obyvatel doslova myslí, že svět je jen 6 000 let starý. Jeden ze čtyř Američanů se domnívají, že jsme jezdili na osedlaných dinosaurech. Máme tu v Kentucky muzeum za 26 milionů dolarů určené k tomu, aby nám ukazovalo, jak malé děti jezdily na dinosaurech před 6 tisíci lety. Jeden z těch problémů je, že lidé nechtějí slyšet pravdu o mnoha skutečnostech. Vím, že to zní šíleně pro vzdělané lidi v Evropě nebo Španělsku, ale jeden ze čtyř amerických občanů tomu věří. Jsou to malá děcka. No jo, idioti…Ha, ha, například Sarah Pallin a lidé jí podobní. Nicméně mám tu další důvod. Pokud dokázali udržet tyto UFO záležitosti v tajnosti, mohou pouze zveřejnit určité množství informací a kontrolovat jejich způsob uvolňování, který bude zastrašující. Touto strategií krmení populace strachem po dobu pár dekád doufají vytvořit nového nepřítele a kontrolovat svět armádou. Strach je zabiják mysli a duše. Nejraději by nás tzv. primitivní lidi chtěli vyprovokovat, abychom mezi sebou bojovali jako útoční pavouci a reagovali pouze jako oni. Což by mělo za následek odvracení se od naší mysli, srdce nebo vyššího duchovního stavu a připoutání se k „překrásnému novému světu“, kde by se udržoval konflikt s „oněmi“ bytostmi. O tomto dlouhodobém plánu vytvořit podvod o „hrozbě“ z okolního vesmíru pojednává rozsáhlý materiál, který byl zhotoven mluvčím Wernera Von Browna, známého vyrobením atomové bomby pro Hitlera. Tedy jeden další rozsáhlý program. Tím, že udržují tento program v utajení, mohou postupným propouštěním určitých informací kontrolovat a vytvářet operaci dlouhodobého psychologicky válečného konfliktu. Mám tu CIA dokument z roku 1953, ve kterém je popsán do detailu způsob tohoto konfliktu. Takže to byl další důvod.

Nyní se zaměřme na nejhlavnější důvod, rok 2009. Řekněme od 60-tých let do dnešního dne. Kdybychom řekli světu, že tu jsou tyhle věci, které létají kolem nebo se vznášejí na jednom místě, které dokáží vyvinout okamžitě rychlost 20 000 km/h, mohou dělat pravotočivé otočky nebo zmizí a poté se objeví na druhém místě. Jakýkoliv vědec s IQ větším než bláto či špína by se zeptal: Jak mohou tyto věci tohle všechno dělat? A pokud by byla taková otázka podána, měla by se zodpovědět! Když bude tato otázka zodpovězena, znamená to, že technologie energie, poměru a dopravy budou známé. Nemůžeme tu hovořit o odhalení, odkud se tyhle věci objevily, že se k nám dostaly z dimenzionálního vesmíru několikanásobnou rychlostí světla, aniž bychom si položili otázku: Jakou technologii používají? Pokud bychom studovali tento předmět od 60. let nebo i dříve, dostali bychom souběžnou odpověď odkud k nám přiletěly a jakou technologii používají. Pokud by se toto dostalo ven, víte, k čemu by došlo? Byla by to úžasná zpráva pro lidstvo. Předpokládám, že 99,99 % lidí na této planetě nevlastní ropné nebo společnost s energií či elektrárnu. Mimochodem, zkuste si zapamatovat jedno malé číslo. Máme tu neuvěřitelných zhruba 400 triliónů Euro derivátech, s kterými se obchoduje. Jedná se o přírodní suroviny obsažené v ropě, uhlí a zemním plynu. Je to hodně drobných peněz, které vzbuzují tolik zájmu. Tyhle peníze Vám kupují spousty vlivu a korupce.

Mám tu ještě jednu zajímavou věc. Peníze nejsou důležité, i dokonce v tomto měřítku ne. Víte, peníze pro mne nebo Vás něco představují. Mám dceru, která studuje na univerzitě v Yale a druhá ve Standfordu. Musím uživit při této šílené práci mou rodinu, což není vůbec jednoduché. Zásadní otázka pro tyhle lidi, kteří mají neomezené zdroje příjmu. To jsou ti lidé, co tisknou peníze, centrální bankéři, finančníci, energetičtí ropní kartelé. Zajímají se o udržování celosvětové moci. Co by se ale stalo, kdybyste Ty, Ty nebo Ty měli generátor o velikosti tohoto stolu, který by kompletně odevzdával energii Vašemu domu bezu poplatků inkasa či znečištění? Když byste ho jednou koupili, nestál by více jak radiátor nebo klimatizace. Měli byste energii pro Váš dům po dobu životnosti generátorů, což by klidně mohlo být 50 – 100 let. Úžasné, viďte. Ne pro tyhle lidi. Je to úžasné pro lidstvo, Gaiu – Zem. Omlouvám se, ale mám tu další otázku, která bude trochu nepohodlná. Máme tu v systému velké procento rasismu, protože pouze 600 miliónů lidí z Ameriky a Evropy zkonzumuje většinu zemských surovin vůči celkové populaci o 7 miliardách obyvatel. Dopřáváme si úžasné klimatizace a auta na benzín. Představte si, že by třeba Indie nebo Čína s 2,5 miliardami lidí chtěli takhle žít? Stejně tak Afrika a celá Asie a ostrovy. Proč by tak neměly? Proč by ne lidé z nejchudších oblastí Střední a Jižní Ameriky? Tak trochu zakopaný pes. Představte si, kdyby všichni tihle lidé žili jako já a Vy používajíc náš energetický model systému nedlouho před tím, než bychom zničili biosféru, bychom žili v Dómu hromů jako ze Šíleného Maxe, bojujíc mezi sebou o poslední barel benzínu. Ekonomický systém je záměrně vytvořen tak, aby 80 % zbytku světa žilo v chudobě. Není to pouze zločin proti Zemi, kterou zabíjíme, ale také zločin proti lidskosti. Je potřeba aktivní soucitnosti a uveřejnit tyto technologie a vědy ruku v ruce s odhalením, že tu nejsme sami, což je náplní organizace cseti.org. Tato organizace zprostředkovává diplomatické kontakty s mimozemskými návštěvníky a snaží se vytvořit platformu pro univerzální mír, ne jenom ten světový. To jsou ty tři projekty, které společně spolupracují (odhalení, cseti.org, orion,org).

Chtěl bych se teď na chvíli zaměřit na otázku energie. Co by se stalo, kdyby každá vesnice v Indii nebo Africe, měla přístroje, které jsem před chvilku zmiňoval. Viděl jsem je v plném provozu a nemusíme se zabývat otázkou, jestli opravdu existují. Rádi bychom jeden přístroj dostali ven, pokud budeme moci. Snažíme se. Jestli tu někdo jeden máte, dejte mi vědět. Kdo je natolik statečný, aby to začal dělat? Ujdeme s Vámi stejnou vzdálenost, pokud půjdete s námi. Promiňte, jsem tupej doktor ze záchranky, no, víte, Američan. Dalším bodem je, pokud by všechny vesnice v Africe a Indii měly tyhle energetické systémy, co by to vlastně znamenalo? Odkud se bere všechna geopolitická síla? Nevychází z počtu obyvatel Vaší země. To by potom Čína a Indie byly nejmocnější země na světě. Ne Amerika nebo Evropa. Geopolitická moc je odvozena od ekonomické a technologické vyspělosti. Až zpřístupníme tyto technologie celému světu, budeme muset dát křeslo lidem z Afriky, Indie, Číny, Jihovýchodní Asie, Střední Ameriky, lidem z celého světa u geopolitického stolu. Jsou tu lidé, kteří nechtějí sdílet tuto moc. Rádi si ji nechávají jen pro sebe. To je přesně otázka o těchto lidech. Je to velice zásadní problém. Kdybychom tyto systémy zveřejnili, mohl být celý systém přeměněn během jedné generace, 20 let. Měli bychom makro-ekonomický systém. Pracovní doba by se zkrátila na 15 – 20 hodin za týden. Vážně, výroba by se stala velice levná. To by byla vlna, která by vyzvedla naše lodě. Ale díky systému centralizované moci, který tu máme. Mají supertankery, které dovážejí ropu. Superelektrárny, které spalují uhlí nebo atomovou el., cokoliv. Tento systém je centralizovaný, ale stejně tak je metaforou pro jádro systému geopolitické moci. Tohle všechno by se mohlo změnit, převrátit. Byla by to největší změna v lidské historii. Ukončilo by to všechno, co se vymýšlelo od poloviny 18. století do dnešního dne: Microsoft, počítače, lasery, motory, rakety, letadla. Odhalením těchto nových energetických technologií a jejich použitím by se odstavily staré energetické systémy dohromady. Bere to dech.

Když takhle sedím s lidmi, kteří jsou velmi mocní, říkají mi: No jasně! Řeknu Vám, co říkal jeden admirál, který je bosem CONUS. Říkal: Ano. Máš absolutní pravdu. Mělo by se s tím jít ven a nemělo by se to nikdy držet v tajnosti. Mimo to, má práce spočívala v udržování věcí tak, jak jsou na poli dodávek ropy a energie. On to opravdu dělá. Nechci dělat zrovna takové velké změny. Chci jít do důchodu a rybařit na mé farmičce ve Wyomingu. To jsou lidé, kteří si oblékají kalhoty tak, že nejdříve navléknou jednu nohavici a pak druhou. Spousta z nich se nechtějí zabývat tímto problémem. Když s tím souhlasí, jsou vystrašeni. Rád bych Vám povyprávěl, cos e přihodilo bývalému šéfovi CIA, který dlouho věřil, že se nám podařilo dosáhnout našeho cíle, pravdy. Pravdy, která je logem našeho semináře. Byl to úžasný individualista, pohodář, který se najednou zjevil. Víte, věřím, že nemůžeme lidi jen odsuzovat. Říkat o nich, že jsou to démoni žijící na Zemi nebo kdekoliv jinde. Všichni lidé se dají vhodně vyučit. Možná jsem optimista, ale každý z nás máme jiskřičku dobra a můžeme dělat dobré skutky. Protože jsme měli hodně práce, byla naše skupina ve spojení s mnoha úředníky tohoto grandiózního tělesa. Jedním členem tohoto tělesa byl bývalý šéf CIA, který se jmenoval Bill Coby. Bill Coby byl starý a léta se tam dostával. Byl tedy členem této skupiny a došel k názoru, že je na čase nám pomoci. Domluvil se s plukovníkem, který byl jeho dobrý přítel, a ten ho spojil s naší skupinou. Řekl, že chce se mnou komunikovat a souhlasil, že prostrčí jeden z těchto plně funkčních přístrojů s podporou kolem 50 000 000 dolarů, které budou tvořit základ pro financování této činnosti. Tím by to celé bylo nejprve stabilizováno a zabezpečeno a poté se dostalo ven k veřejnosti. Řekl jsem si, dobře… Týden na to, kdy se chtěl pan Coby s námi setkat, byl nalezen mrtvý, plaval v řece Potomac. Byl zavražděn. Ano, absolutně… to bylo jen toto všechno, co paní Cobiová řekla CNN o tomto incidentu. Nikdo se nikdy nedozvěděl, proč byl tak náhle bývalý šéf CIA zavražděn. Událost nebyla nikdy vyšetřována jako vražda, ale uzavřena jako náhodné utonutí. Byla to rána do zad pro ty z jejich skupiny, kteří chtěli přeběhnout k nám. Mnohé z nich to pěkně vystrašilo, včetně prezidenta Clintona. Nebyl zrovna statečný, ale ani hloupý. Byl bych raději s někým, kdo je inteligentní a má odvahu. Začali jsme analyzovat dynamiku celého případu poté, co se tohle všechno odehrálo. Bylo nám jasné, že se musíme začít zaměřovat víc na infrastrukturu naší práce. Nejenom vyjít ven s informacemi, ale také s těmito novými technologiemi, které nám zajistí vývoj nové civilizace, Země i nové meziplanetární společnosti. Samozřejmě tu máme naši analýzu: Za prvé jsme si řekli, že uděláme první kontakt. Je to úžasné, jak jste mohli slyšet včera, celá věc se vyvíjí za posledních 6 měsíců exponenciálně. Dále musíme zprostředkovat ODHALENÍ, které už ale proběhlo! Lidé se mě ptají, kdy už konečně dojde k odhalení? Říkám jim, že 80 % lidí už dávno ví, že je to skutečné. Nyní je to jen věc oficiální vlády, aby to konečně přiklepla. Věřte mi, oficiální vláda se vždy loudá za námi lidmi. Představují zaostávající indikátor, ne vedoucí směr. My v této místnosti jsme vedoucí toho projektu. My všichni!!! Pak jsem mu řekl, že musíme položit základy pro uvedení těchto nových technologií. Mnoho lidí si chybně myslí… Děkuji za pomoc při přeložení mých úvodních poznámek… Vaše vřelá slova. Musíme si něco ujasnit.

Mnoho lidí si myslí, že naše nové technologie byly objeveny studiem UFO, která byly sestřelena, nebo něco podobného. Není to pravda. Tyto technologie jsou studiem inženýrství, které zkoumá, jak tyhle technologie pracují. Znám muže a ženy, kteří pracují v těchto programech. Pamatujte! Vesmírné zákony jsou hezky náhodné – jsou UNIVERZÁLNÍ. Takže, jestli mohou být naše technologie vyvinuty v Alfě Centauri, Plejádách nebo kdekoliv jinde ve vesmíru, mohou také výt vyrobeny u nás. Hádejte co? Toto vědění se začalo rozšiřovat prostřednictvím lidí na konci 18. století, např. Nikoly Tesly. Thomas Townsend Brown, který v letech 1920 začal vytvářet vysokonapěťový magnetickogravitační efekt, jehož pomocí dokázal zvedat předměty, které se vznášely. Což rozvinul v efektu společně s prof. Princetonem, který pracoval s Einsteinem a Paulem A. Biefeldem známým pod jménem Biefeld – Brown efekt. Tyhle věci nebyly provedeny studiem mimozemských lodí. Nicméně jsme jich pár nakonec tragicky sestřelili elektromagnetickými zbraňovými systémy a později dělali jejich studium. Začínajíc případem Roswell a možná i dříve. Studium popohnalo a vytvořilo nové debaty okolo tamní vědy, která se zrovna studovala. Jak vidíte, je to mnohem více komplexnější, než jak to bylo prezentováno jinými lidmi. Snažím se Vám to tu trochu osvětlit, abyste tomu více porozuměli. Nakonec se v říjnu roku 1954 rozhodlo o těchto technologiích, které byly uveřejněny v Aerospace magazínu. Můžete si ji zpětně s jistotou dohledat z pozdních 40. a raných 50. let. V pohodě je tam najdete. Jsou tam. V říjnu 1954 tajná vláda, ona kabala, vytrhla celou tuhle myšlenku z rukou prezidenta a dalších světových vlád. Vznikla z nich samostatná entita, která na to položila poklici a rozhodla, že o tom nebude nikdo nikde mluvit, žádný tisk, Top Secret – zamítnuto! To byl říjen roku 1954. Chodil jsem ještě po houbách, když se to celé pokazilo. Říkám lidem: Před tím, než jsem se narodil, a to už je ze mě děda, že celá tragédie spočívá v tom, že bychom bývali nepotřebovali ropu, plyn, uhlí nebo tryskové motory, rakety či dokonce pozemní silnice mezi městy. Vezměte si, kolik stovek miliard dolarů stojí tyhle superdálnice, které ničí životní prostředí. Nepotřebovali bychom je už za doby Eisenhowera, od doby zavádění jeho systému mezistátních dálnic v Americe. Nyní je tu máme křížem krážem po celém kontinentu. Představte si, co si o nás asi myslí jiné hvězdné civilizace, které vidí takovéto galaktické šílenství? Ojoj, skutečně,to je ten problém, který se snažíme napravit. 50 – 60 let zkorumpovaného vedení, které se začíná vykopávat. Dělat v této době nápravu je mnohem těžší, než by bývalo bylo v roce 1902.

Běžte se podívat na web www.theorionproject.org, odvozený od souhvězdí Orionu. Uvidíte zde obrázek Nikoly Tesly s inženýrem Stubblefieldem, za nimiž stojí hlavní budova Spojených Států. Snímek byl pořízen poté, co ukázali členům Kongresu generátor, byl to typ zemní baterie – nějaké kůly trčící ze země, využívající vlastní pole, které uvádělo generátor do provozu. Člověk by jím mohl provozovat třeba statek již v roce 1 9 0 2. Pojďme se podívat zpět. Do roku 1902 jsme vůbec nepotřebovali ropu nebo plyn, atomová energie neexistovala. Diskutujete tu o zločinu proti lidskosti a Zemi. Tohle je ten největší zločin! Je to celé o korupci a moci. Je tedy načase pro všechny z nás se k tomu postavit a učinit přítrž této šílenosti. Jsme přece lepší a chytřejší. Pojďme se sjednotit ve společném záměru uvedení těchto nových věd. Kdyby to bylo lehké, bylo by to bývalo hotovo v roce 1902. Nikolovi Teslovi byly jeho technologie odepřeny zejména Westing housem, J. P. Organem, rodinou Rockefellerů. Nechtěli, aby se o tom vědělo, protože by to pošpinilo jejich výjimečnost (noblesu), jak v roce 1902, tak i nyní. Chcete něco vědět? V roce 1902 byly na světě méně jak 2 miliardy lidí, kde jich jen zlomek měl elektřinu, ropu a plyn. V této chvíli je na světě 7 miliard lidí, kteří používají více než miliardu motorových vozidel! Stáváme se více a více závislí, čímž napomáháme tvorbě systému, který ničí naši planetu. Tohle je potřeba ukončit, dostat se za to a nechat to za námi. Cokoliv budou lidé namítat. Mohli bychom být dost destruktivní vůči ekonomii. Kam by se poděl dolar získaný z ropy. Co třeba nezaměstnanost v energetickém sektoru? No, budou tu k dispozici nové pracovní příležitosti. Je to jako říkat, že nám nejsou auta zapotřebí, jen abychom dali lidem práci při výrobě potahů pro koně, kteří by jinak přišli o práci. To je přeci směšné! Elita zvolila tuto falešnou výmluvu, aby udržovala lid v tomto starém modelu společnosti, který si zajišťuje kontrolu moci. Musíme se sejít a hledat společné východisko s našimi vůdci. Říci těm, kteří jsou inženýři, vědci. Vedoucí, kteří se angažují v nových energetických hnutích. Veřejnosti, která se zajímá o životní prostředí a energii. V neposlední řadě těm, kteří mají finanční prostředky. Ne každý člověk může dělat všechno.

Řeknu Vám o sobě malé tajemství. Nedokáži zapojit DVD. Má žena to musí za mě dělat. Jsem tak tupej. Ještě zvládnu zapojit srdeční defibrilátor nebo respirátor plic. Zapomeňte na to, jsem naprostý nemehlo v obsluze přístrojů. Nechtějte po mně, abych vyráběl tyhle přístroje – neumím zapojit ani DVD. Žena to musí dělat. Prostě jsem v tomhle hroznej. Je potřeba propojit úsilí a síly. Až to uděláme, budeme muset dát dohromady strategické vedení a rozběhnout celý projekt. Je to velký tah na branku, dostat to rychle na veřejnost. Kdykoliv se dostávají tyto technologie na povrch, a byly jich spousty. Steinmayerovo auto na vodu. Zemřel náhle. Před tím, než zemřel, bylo na jeho práci uvaleno národně bezpečnostní právo. Jeho rodina má tento patent zavřený ve skladu a neví co s tím dál. Celá záležitost je velice složitá. Chtěli jsme jim pomoci to znovu oživit, ale je to prostě složité. Možná se to nepovede dostat ven. Stejná technologie může být dělána třeba tímto pánem, nebo támhle ten, tamtou paní, proč by ne? Nemám pro to buňky, ale někdo z Vás by mohl mít. Kdyby někdo měl tyhle schopnosti a chtěl se mnou diskutovat, uzavřu důvěrnou smlouvu pro komerční případy. Během týdnů či měsíců se pokusíme postavit celý náš strategický tým za celý projekt. Uspořádáme největší tiskovou konferenci v celé historii tak, aby se to dozvěděl co největší počet lidí. Dostaneme tam naše lidi, kteří budou mít vědecké podklady a důkazy o testování těchto systémů a provedeme rapidní Odhalení dlouho před tím, než to bude připraveno k prodeji. Proč? Protože když na něčem podobném sedíte, mohla by nastat jedna ze tří věcí. Za prvé: by se k tomu mohl někdo nachomýtnout a nabídnout skupině takový balík, který nemá ani samotný bůh. Vykoupit ji. Vím o lidech, kteří prodali. Za druhé: pokud to nebudou chtít prodat, bude jim nařízeno, aby to uchovali v tajnosti pod rouškou vyhrožování na všechny způsoby. V USA je neuvěřitelných více než 4 000 patentů uloženo na patentovém úřadě. Jeden člověk o tom podal svědectví, co tam pracoval v kanceláři. Je tam více jak 4 000 těchto nových technologií, které spadají do listiny národního utajení. Máme tu patentový zákon, listinu 35, odstavec 180 a 185, která umožňuje tyto technologie zadržovat pod právem národní bezpečnosti. Bylo to zneužito mocným vedením tak, aby nikdo nemohl dostat svůj patent, když se pokouší dostat svou technologii ven. To je celý problém. Nebo tu jsou lidé, kteří jsou přímo zavražděni.

Měl jsem spousty výhrůžek určené na mou adresu. To nevadí… Jak jsem včera řekl, nikdo mě nesestřelí. Pokud mám být stažen po nohou do rakve, odevzdám se Bohu. To je všechno. A pokud na sebe nechcete vzít tuto zodpovědnost, nelezte na jeviště, protože vím, co tam na Vás čeká. Co zdvořile nazývám vražedný odchod. Vražda, která číhá na každém rohu a ti, co vyhrožují, udělají všechno proto, abyste s žádnými informacemi nevycházeli ven. Znamená to tedy, že to musí být dobře vymyšlená strategie, kde bychom měli zde na pódiu prototyp tohoto generátoru, který by dokazoval princip vytváření energie nulového bodu nebo toku kvantového pole. Nechci znít tak technicky. Jsem jen doktor z Virgínie, který si hraje na obvodního lékaře. Vím o nich dost, abych se dostal do problémů. Dokáži popsat jejich funkčnost. Jednoduše řečeno, když se zaměříme na způsob fungování těchto systémů, můžeme je velice rychle představovat jako prototypy. Samozřejmě výroba a distribuce zabere více času, ale s jistotou bychom je mohli dostat velice rychle ven. Proč? Protože je to poselství ohromné naděje. Představme si, co by lidé ve světě řekli, kdyby si uvědomili, že nepotřebujeme zničit planetu, abychom mohli žít. Nemusíme se vracet k době kamenné. Nemusíme páchat, co já nazývám planetovraždu. Zabíjet naši planetu stálým používáním světla, klimatizace či ježděním v autě. Tento projekt by se stal nesmírně nadějným pro celé lidstvo. A pro naši mladou generaci. Děti ve věku mých dětí, svých dvaceti. Dalo by jim to světlo, protože když se dívají do budoucnosti, vidí jen katastrofu. Byla by to úžasná událost pro celé lidstvo, ale než to začneme dělat, potřebujeme velký počet přátel, kteří jsou příslušníky mocné elity a chtějí nám pomoci. Kryjí nám záda. Mám takovou skupinu přátel, která mi kryje záda, jinak bych tu už dávno nebyl. Není snadné o tom hovořit, ale takhle to funguje. Určitě ne všichni chtějí podporovat mou práci, ale dost jich pomoci chce. Až posuneme tyto informace kupředu, řeknou si – super, pojďme to dělat s Tebou. V této chvíli máme více než 160 těchto mocných lidé z celého světa, kteří by to nezačali dělat, ale rychle by vytvořili podpůrné linie za námi. Tento systém tvořím už 19 let, který má 39 plných stran strategického plánu. Každý list má jeden řádek, který představuje strategický bod. Tohle všechno je připraveno ke startu, pokud se nám povede prosadit něco, co funguje. Viděli jsme ve světě více podvodů a nesmyslů, než byste si dokázali představit. Viděli jsme také pár pravých. Problém spočívá v tom, že ti, kdo měli tyhle technologie, říkali, že to bylo nebezpečné. Už měli mnoho výhrůžek a nechtěli to dělat. Znám jednoho muže, který má plnou laborku těchto úžasných věcí, který mi říká: Nevadí mi mít trochu pletky s touhle skupinou kabalistů, ale nechci být jejich hlavním problémem, protože po mně půjdou a už mi i vyhrožovali. Potřebujeme tedy najít lidi, kteří rozumějí obojímu, jak vědce, tak vynálezce, kteří ujdou vzdálenost beze strachu a budou mít dostatek odvahy to dělat. Je to velice těžké. Rád bych Vám sdělil, co se přihodilo za posledních 8 měsíců. Až to uslyšíte, budete omráčeni a možná budete jako já brečet.

Byl tu jeden člověk. Musím být opatrný, kolik informací Vám o něm sdělím. Byl přiřazen k jednomu tajnému projektu. Byl to civilista, úžasný vynálezce, který věděl více nežli Einstein, Tesla nebo někdo další z těchto vynálezců. Vyřešil matematické rovnice mezidimenzionálních vlastností. Uvedu krátký seznam. Teleportace, dematerializace, elektromagnetická i magnetická antigravitace, energie vakua a tak dále. A to jsem ještě nezačal. Tento chlapík je neuvěřitelný. Byl jsem v jeho laborce. Vysvětlím Vám, jak to funguje. Někdo jemu podobný měl společnost. Přišla za ním Inteligence, která mu to všechno zabavila, dala na to razítko nejvyššího utajení a šoupla to do trezoru. Poté byl vtáhnut jako dodavatel speciálních projektů pro tajné operace. Během posledních pěti let jsme je přesvědčili, aby ho osvobodili a mohl s námi pracovat na těchto technologiích. Bylo tam pět Pastýřů. To je slovo, které používá komunita Inteligence. Byli jeho pastýři, kteří měli na starosti utajení nebo taktiku. Souhlasili, že je na čase, aby se uvolnila první úroveň toho, co mohl tento pán udělat. Nikdy byste se nemuseli dotknout kapky ropy a mít nějaké inkaso. Měl ho! Viděli jsme ty generátory! Bylo to jasně zakázáno a později přehodnoceno nejvíce utajovanou laboratoří poblíž Washingtonu D.C. Bez jeho vědomí byly sebrány jeho informace, design a technické údaje o tomto systému, který posléze přesně replikovali. Fungovalo to! Když se jim to povedlo vyrobit, přišla za nimi další skupina lidí, kteří jim řekli, aby to nechali být. Hoďte to do trezoru a nikdy to za žádnou cenu nevytahujte! Znám šéfa té laboratoře, který je mým dobrým kamarádem. Je to technologie, která je vyrobena, otestována, nezávisle vyprodukována, čekajíc v regálech na vyexpedování. V listopadu minulého roku 2008 jsme s Dr. Bravem, Lutherem, vědeckým poradcem a naším vedením pozvali tohoto vědce do mého domu ve Virgínii. Žiji v rodinném domku Thomase Jeffersona poblíž Montichella. Přišel a sešli jsme se na několik dní, kde souhlasil během tří měsíců vyrobit jeden z těchto systémů tak, aby se uvedl na trh již na jaře a byl k dispozici vám, lidem. Dobrým lidem ze Země. Jeho pastýři z inteligenčního tomu dali zelenou. Všichni s tím souhlasili, byl jsem u toho, Během tří dnů při návratu do jeho Skifu, termín označující supertajnou laboratoř umístěnou v podzemí, která je frekvenčně nepropustná, byl převelen jako náhradní technik do krysí díry v Iráku. Stalo se to jednomu z nejlepších vědců na světě vůbec. Stále mi volá a říká mi: Doktore Greere, buďte hrozně opatrný, opatrný, opatrný. Někdo ho sakra dost vystrašil. Myslel si, že má zelenou, protože tam byli dobře umístění lidé ze zpravodajských služeb. Někdo jiný mimo dosah zpravodajců však vstoupil a jasně řekl, že to dělat nebude.

Pojďme si říci, co jsem předhodil prezidentovi Obamovi o tomto problému. Prezident Obama ode mne obdržel speciální instruktáž. Kdybychom měli čas, tak bychom si ji celou přečetli. Jo, drsné. Je tam jedna pasáž, která pojednává o těchto technologiích v návaznosti na to, co jsem představoval včera a CIA nazývá WSFM (divná věda a šílená magie). V tomto originálu, který byl předán Obamově administrativě a novému řediteli CIA, sděluji, že tento muž mi řekl, že by to chtěl začít dělat, a jeho Pastýři z Inteligence chtějí, aby to dělal. A dostal tuto první úroveň vědy ven. Ne antigravitační systémy, které v sobě mají problém obrany, ale jen generátor energie sám o sobě. Potřebujeme vládní příkaz prezidenta USA, aby byl specielně tento muž přemístěn zpět do země nebo někam mimo válečnou zónu a pomohl nám s projektem Manhattan Bílého Světla pro zahájení využívání nové, volné (bezplatné) energie na naší planetě. Žádáme si to! Místo toho, abyste byli pasivní a namlouvali si, co pro to můžete udělat, bojíc se těch figur bych raději chtěl, abyste nám všichni, jak tu jste, pomohli. Jděte na web www.theorionproject.com a nechte o sobě vědět panu Obamovi. Sdělete mu, že tohle všechno víte. Doktor Greer má adresu, telefon, životopis tohoto vědce, kterého zná velice dobře. Tohle by mohlo vytvořit novou ekonomii energetiky, kterou nám Barack Obama sliboval. Na tomto webu máme zřízen automatický faxovací systém, kde můžete poslat dopis přímo do Bílého domu. Všichni, jak tu jste, a jsou Vás stovky, by měli odeslat fax ještě dnes večer. Řekněte o tom také Vašim přátelům, rodině, spolupracovníkům a zaplavte e-mail a fax Bílého domu touto žádostí. Prosím, udělejte to pro nás. Žijeme ve velice vzrušující době. Toto dobrodružství je docela horská dráha pro mě, ženu a mou rodinu a pro všechny, s kterými pracuji. Neuvěřitelná práce byla odvedena v tomto poli, kde jsme dodnes docílili Odhalení, zprostředkovali kontakt a nyní se snažíme dostat tyto nové technologie ven do světa. Což může být docíleno s Vaší pomocí. Vím, že máte kapacitu, aby se nám to povedlo. Je tu jeden uznávaný fyzik z tohoto oboru, který tvrdí, že skupina, která bude mít šanci, bude ta, která je sestavena Dr. Greerem pro její strategii a speciální vedení. Vím, že na to máme, ale nemůžeme to dělat sami. Zkuste si tipnout, jak vypadá první úroveň ochrany. Ano, já mám ochranu. Ano, máme lidi v tajné vládě, kteří nám kryjou záda. Ano, máme tu mimozemské strážné lodě, které nás sledují. A za nimi andělské. Víte, co je nejdůležitější? Jsi to TY, každý z vás. Důvodem toho, že jsme s tím šli na veřejnost, jak jsme jen mohli,… dneska opravdu přesahuji limit mojí řeči na této konferenci…. je ten, že vy jste informováni a můžete se o tyto zkušenosti podělit s milióny dalších lidí z celého světa. A víte, co by se stalo? Milióny reflektorů by svítily na náš projekt. Tihle vrazi nechtějí nic dělat, když se na ně svítí velkým reflektorem. Jsou jako švábi. Vylézají ven, jen když jsou světla vypnutá. Lakukaracha! Bleeee! Světlo pravdy, Odhalení a všichni, kteří o tom všem vědí, je naším základním druhem ochrany.

Proto děkuji Vám, Pepanovi a těm, kdo zorganizovali tuhle tiskovku. Vidíte, je to vzájemné. Musím pracovat za oponou, za což jsem kritizován, a lidé se diví, jak mohu s těmahle ďáblama pracovat? Protože také mohou být transformováni silou uvědomění, silou modlitby, silou dobroty… Představte si, že 70 % z této skupiny Kabalistů by rádo vidělo naše nové technologie hotové. Zbylých 30 % je naprosto bezcitných, kteří nemají špetku svědomí. Ti, co zabili šéfa CIA pana Cobiho, který se nám snažil pomoci. Zásadní věcí je, že jsem nahraditelný. Poté, co jsem měl rozhovor se šéfem CIA pro prezidenta Clintona. Jeho nejlepší přítel mě navštívil a řekl mi, že kdybych chtěl po prezidentu Clintonovi, aby dělal co já, okamžitě by se připojil k prezidentu Kennedymu! Hustý. On je prezident. Já ne. Jsem jen doktor, toho času provozujíc rušné oddělení záchranné služby ve Virgínii. Řekl: Bill Clinton to nemůže dělat, a Ty bys mohl. Co tím myslíš, že já? Jsem snad nějaký nádeník, nic neznamenám? V podstatě řekl: Jo, jsi… Jsem nikdo, nejsem důležitý a nahraditelný, jsme běžní lidé a můžeme to provádět, ale oni ne. Je to ironie. Jsme volní, ale oni ne! Bože, pomoz nám, abychom vstoupili do této moci a vytvořili konečně změnu.

Zdroj: K.n.o.b.

 

 

Podobné články

3 komentářů k "Steven Greer na konferenci Exopolitika v Barceloně 2009"

Napsat komentář