Stovky tajemných kamenných objektů na Sahaře

110692x 07. 02. 2019 1 čtenář

Dosud jsme neprozkoumali celou naši planetu, proto nás mohou každý den fascinovat nové a nové objevy. Výzkumníci nyní objevili stovky kamenných objektů na západní Sahaře – tato oblast totiž není dosud plně prozkoumána.

Tajemné objekty na Sahaře

Západní Sahara je ovládána dvěma různými státy – Marokem a Saharskou arabskou demokratickou republikou. Maroko vlastní přibližně 75% západní Sahary, včetně pobřeží. Zbytek vlastní Saharská arabská demokratická republika. Před rokem 1991 byly tyto dva státy ve válečném konfliktu.

Co víme o západní Sahaře?

Západní Sahara (arabsky الصحراء الغربية, berbersky Taneẓṛuft Tutrimt, španělsky Sáhara Occidental) je sporné území v Africe. Na severu sousedí s marockou provincií Tarfaya, na severovýchodě s Alžírskem a na jihu a jihovýchodě s Mauritánií. Atlantický oceán omývá západní pobřeží, od něhož ve vzdálenosti 100 km leží ostrov Fuerteventura, součást souostroví Kanárské ostrovy.

Mapa západní Sahary (©Kmusser)

Země je z větší části spravována Marokem, které ji považuje za integrální součást svého území. Zhruba 20 % rozlohy země je pod kontrolou osvobozeneckého hnutí Polisario, které celé území Západní Sahary považuje za Saharskou arabskou demokratickou republiku. OSN uvádí území jako nesamosprávné a neuznává nad ním ani marockou suverenitu, ani suverenitu Saharské arabské demokratické republiky.

Léta ozbrojeného konfliktu (1976-1991)

Den po stažení Španělska Polisario vyhlásilo Saharskou arabskou demokratickou republiku, která ovšem neměla reálnou moc. Tentýž rok rovněž Polisario zahájilo guerillovou válku proti Maroku a Mauritánii. V letech 1975 a 76 desetitisíce Sahařanů uprchly před válkou do utečeneckých táborů zřízených frontou Polisario u Tindúfu v Alžírsku. V r. 1976 proběhla na území Západní Sahary bitva u Amalgy mezi marockou a alžírskou armádou, čímž se prokázala vojenská angažovanost Alžírska v tomto konfliktu. V r. 1978 byl svržen mauritánský prezident Uld Daddah a Polisario vyhlásilo jednostranné příměří s novou vládou. Příměří bylo schváleno OSN a bylo následováno mírovou smlouvou z 10.8.1979, ve které Mauritánie přenechala svoji část Západní Sahary frontě Polisario. Čtyři dny nato Maroko oznámilo, že toto území anektuje.

V osmdesátých letech zbudovalo Maroko v několika etapách obranný val, který oddělil území na oblast plně ovládanou Marokem od území, na kterém operuje Polisario. Válka byla ukončena příměřím v r. 1991 na nátlak OSN.

Uzavření příměří

Součástí příměří byl plán urovnání konfliktu, který byl upřesněn Houstonskou dohodou (1997) a který závisel na svolení Maroka uspořádat referendum o sebeurčení. OSN vyslalo v r. 1991 do oblasti misi MINURSO, aby dohlížela na příměří a připravila referendum, které mělo proběhnout v r. 1992. Referendum neproběhlo kvůli sporu o tom, kdo se ho může zúčastnit. Dalším pokusem byl mírový plán Jamese Bakera z r. 2000, který nebyl zveřejněn a který Polisario přijalo, ale Maroko ho prohlásilo zbytečným (2003).

Následně si Polisario s odvoláním na marockou nečinnost vyhradilo právo obnovit ozbrojený boj, to však pozorovatelé označují za nepravděpodobné bez podpory hnutí z Alžírska. V dubnu 2007 Marocká vláda navrhla určitý stupeň autonomie nicméně nepočítá s referendem. Proto není podporován hnutím Polisario ani Alžírskem. V roce 2010 propukly nepokoje v uprchlických táborech.

Kamenné objekty

Kamenné objekty se liší velikostí a tvarem. Vzhledem k jejich odlišnostem se odborníci stále nemohou shodnout na tom, proč byly vytvořeny a k čemu přesně sloužily.

Joanne Clark, přednášející na University of East Angia vysvětluje:

,,S ohledem na dřívější válečné konflikty byl podrobný archeologický výzkum v této oblasti nemožný, nyní se snad situace zlepší, je stále co objevovat. Acheologická mapa západní Sahary totiž zůstává doslova téměř prázdná, obzvláště dále od pobřeží Atlantiku.“

Lidé žijící v oblasti o kamenných objektech ví, na podrobnější výzkum si ale musíme počkat.

Kamenné objekty mají různé tvary, od tvaru půlměsíce, až po kruh i přímé linie. Některé jsou postavené tak, že přimínají obdélník či plošinu, jiné jsou postavené do určitých tvarů či hromad. Některé objekty jsou dokonce kominací různých tvarů.

Jeden z objektů je tvořen kombinací linií, kruhů, je zde plošina a i hromada. Vše má jedinečnou strukturu o délce více jak 609 metrů. Přesný smysl struktur nebo umístění objektů zatím neznáme. Jedna z teorií je, že mohou označovat umístění hrobů.

Podobné články

Jeden komentář k "Stovky tajemných kamenných objektů na Sahaře"

Napsat komentář