Stres může změnit pach člověka

5662x 03. 04. 2019 1 čtenář

Někteří policejní psi mohou vycítit strach, který může měnit pach člověka. A to by mohlo být špatnou zprávou pro nalezení nezvěstných lidí, jejichž genetické dispozice je dělají náchylnější ke stresu.

Genetický pracovník Francesco Sessa oznámil 22. února na výročním zasedání americké akademie forenzních věd, že vyškolení policejní psi nemohli rozpoznat stresované lidi s určitou verzí genu, který je zapojen do řízení stresu. Psi neměli problém identifikovat dobrovolníky u mužů a žen, kteří nebyli ve stresu. Studie může pomoci vysvětlit, proč psi mohou bezchybně pracovat při tréninku, ale mají potíže sledovat lidi v reálných situacích.

Vše ovlivňuje gen SLC6A4

Sessa a kolegové z univerzity ve Foggii v Itálii se zajímali, zda strach může změnit normální pach člověka a znemožnit schopnost psů nalézt pohřešované lidi. Vědci také zkoumali, zda by lidské geny u některých osob mohly usnadnit nebo naopak zkomplikovat psům nalézt stopu. Předchozí studie již spojily různé verze serotoninového transportního genu SLC6A4 s řízením stresu. Lidé s dlouhou verzí genu mají tendenci zvládat stres lépe než lidé s krátkou verzí, říká Sessa.

On a kolegové najmuli čtyři dobrovolníky – muže a ženy, kteří mají každý dlouhou verzi genu a muže a ženy s krátkou verzí. Každý účastník nosil několik hodin denně šátek, aby otiskl na oděv svou vůni. Potom vědci přivedli dobrovolníky do laboratoře. V prvním sezení dobrovolníci nosili trička a nebyli vystaveni žádnému stresu. Tým rozdělil také zvláště ženská a mužská trička.

Výsledek pokusu

Po očichání šátků dva vyškolení policejní psi neměli problémy identifikovat kteréhokoliv z dobrovolníků v sestavě 10 triček. Psí identifikovali každého z dobrovolníků ve třech ze tří pokusů. Dále vědci stresovali dobrovolníky tím, že je nechali veřejně mluvit. Srdce účastníků se rozběhla a jejich dýchání se stalo mělkým, což znamenalo, že byli vystrašeni, řekla Sessa. Tento stres může způsobit změnu jejich tělesného pachu a zmatení psů.

Zvířata si ve dvou z třech pokusů vybrala stresově obarvené trička patřící muži a ženě s dlouhou verzí genu ze sestavy. Ale žádný pes nemohl identifikovat stresované lidi s krátkou verzí genu, což naznačuje, že přírozený pach těchto lidí se pod stresem více mění. Vědci musí potvrdit své nálezy ve větší studii, řekla Sessa. A tým ještě nezačal analyzovat, jak strach nebo stres mění tělesný pach.

Kriminolog a forenzní vědec Cliff Akiyama, zakladatel společnosti Akiyama a Associates říká:

„Mohlo by to pravděpodobně vysvětlovat, proč psi mohou najít někoho snadněji a někoho ne. Naše tělo reaguje na trauma velmi odlišně.“

Každý reaguje na stres jinak

Strach může zapříčinit záplavu stresových hormonů, které způsobují, že někteří lidé ztuhnou, jiní bojují a další utečou. Zdá se, že stejná hormonální záplava může měnit pach člověka, říká Akiyama. Ale to neznamená, že psi jsou zbyteční při hledání pohřešovaných osob. Mnoho lidí je uneseno rodiči, příbuznými nebo jinými lidmi, které oběti znají, říká. Unešení se proto vždy nebojí svých únosců, a snad nechávají své pachy nezměněné.

Podobné články

Napsat komentář