Stručný životopis Michela Nostradama

16215x 02. 02. 2017 1 čtenář

Je těžké najít někoho, kdo by neslyšel o velkém proroku Nostradamovi (1503 – 1566). Jen málo lidí ale ví, že během svého života nedošel uznání. Jeho šifrované proroctví zůstalo nejasné po mnoho století,  a teprve teď, kdy závoj tajemství konečně klesl, zjevuje nám všechnu nádheru génia francouzského proroka.

Nostradamus se narodil na 14.12. 1503 v St. Remy-de-Provence v rodině židovského notáře. Předkové Nostradama o několik generací dříve konvertovali ke křesťanství a usadili se v jižní Francii. Jeho rodiče byli velmi vzdělaní a byli schopni vyučovat mladého Michela principy matematiky, latiny, řečtiny a hebrejského jazyka, stejně jako základy astrologie, ve kterém evropští Židé byli obzvláště zběhlí. S těmito pevnými základy  byl chlapec poslán na univerzitu do Avignonu, proslulého centra humanitních oborů. V letech 1522 – 1525 pokračoval ve svém vzdělání na univerzitě v Montpellier, jednom z nejznámějších center v Evropě. Zde  pilně studoval lékařské řemeslo a v roce 1525 získal bakalářský titul a právo k výkonu lékařství.

Po studiích, dlouholetý boj Nostradama s metlou Evropy v té době – ​​morem, který zničil každý rok stovky tisíc životů. V roce 1530 je Nostradamus pozván do domu filozofa Juliuse Césara Scaligera v Agenu a pracuje zde jako léčitel .

Cestoval do Francie a Itálie, kde bojoval s „černou smrtí“ a pomáhal lidem.

V roce 1534 se ožení a má dvě děti.

V roce 1537  jsou Nostradamova manželka a děti infikováni epidemií  moru a umírají. Rodina jeho manželky ho  následně  žaluje za návrat jejího věna.

Kolem roku 1538, poté, co byl obviněn z kacířství,  za neúmyslnou poznámku,  kterou učinil o církevní soše,  Nostradamus opouští region,  aby nemusel stanout před inkvizičním soudem v Toulouse.  Údajně cestuje po Itálii, Řecku, Turecku, podél pobřeží  Sýrie a Jordánska (což se odráží i v jeho proroctvích, která popisují nejen dobu budoucí, ale i minulou – např. křižácké výpravy do Jeruzaléma) až do Egypta. V Egyptě navštívil podle jeho veršů všechna nejznámější místa i ostrov Elefantinu, kde byl v minulosti chrám (než jej přestěhovali před výstavbou Asuánské přehrady o něco dále), na jehož stropě byla vyznačena významná astrologická znamení, která umožňovala (po jejich získání)  Nostradamovi upřesnit výpočty horoskopů i na evropské poměry, což do té doby nebylo možné (ne s takovou přesností).

Jeho celou a dlouhou cestu máme doloženu v jeho hlavním prorockém díle s názvem „Vrailes Centuries“ – Pravdivá staletí.

Uplynulo 8 let a putování Michela de  Nostredame v Evropě a po celém světě skončila. Nakonec se usadil v městečku Salon na jihu Francie a znovu se oženil.

Rok 1546

Nostradamus léčí mor obětí v Aix-en-Provence a pak jde do Salon-de-Provence do boje s dalším ohnismem moru.

Rok 1547

Nostradamus si vezme Anne Ponsarde, bohatou vdovu  a usadí se v Salon-de-Provence, mají spolu šest dětí.

Rok 1550

Nostradamus vydává svůj první kalendář , který obsahuje obecnou předpověď pro každý měsíc v roce.  Almanach má úspěch a nové verze se objevují každý rok, až do jeho smrti.

Rok 1552

Nostradamus končí knihu o kosmetice a konzervování ovoce , která je velmi populární, když ji vydává o tři roky později.

Rok 1555

První vydání („Pravdivých století“ 1. až  4. díl ), Nostradamova nejambicióznějšího projektu proroctví,  jsou zveřejněna pod názvem „ Vrailes Centuries“ . Další díly  4. , 5., 6. a 7.  „Pravdivých století“  jsou publikovány později tentýž rok.

Rok 1556

Nostradamus povolán do Paříže ke konzultaci s francouzskou královnou  Kateřinou Medicejskou.

Rok 1558

Staletí 8., 9.  a 10., jsou publikovány v omezeném rozsahu. Existují i dodatečná Staletí 11. a 12., která však neobsahují 100 veršů, ale mnohem méně.

Je možné, že Nostradamus chtěl tuto práci ve větším rozsahu distribuovat  až po své smrti.

Nostradamus vytvořil knihu, která obsahuje celkem 12 století. Vydání 1. až 10. je rozděleno do 10 kapitol (století), z nichž každá se skládala ze 100  prorockých čtyřverší , která byla svým obsahem zaměřena na dalekou minulost (až 5000 let do minulosti) a 3 797 let do budoucnosti celého lidstva.

Rok 1560

Nostradamus je jmenován  královským lékařem francouzské monarchie.

Rok 1564

Kateřina Medicejská  navštěvuje  Nostradama v Salon-de-Provence.  Zůstává loajálním stoupencem Nostradama i přes kritiku  jeho odpůrců.

1.července 1566

Nostradamovi  je dáno poslední pomazání od katolického kněze. Prorok správně předpokládá, podle svých astrologických výpočtů, že bude mrtvý následující den.

Nostradamus se postupně odkláněl od medicíny a věnoval se výhradně astrologii a předpovědi budoucnosti. Není známo, kdy velkého astrologa a lékaře navštívila  první vize, odhalující tajemství dávné i blízké budoucnosti, kolik let měl velké znalosti, než se rozhodl je sepsat. Možná je zapisoval ihned po skončení své vize na připravený papír nebo praktikoval tzv. automatickou kresbu přímo při příchodu vidění. Nebo kreslil perem i to,  co právě spatřil ve svých vizích,  jelikož se náhodně nalezly v nedávné době jeho perokresby (jednoduché obrázky), ukryté ve Vatikánské knihovně.

Jasnozřivé vize k němu přicházely – jak uvádí ve své Předmluvě k synu Césarovi prostřednictvím ohnivého rychlého poselství od Boha – světla – jež k němu přicházelo každou noc, a které vždy očekával usazen a uvolněný v bronzové třínožce – křesle.

Těsně před Nostradamovou smrtí mu světlo oznámilo, že již nepřijde, což Nostradamus uvádí konkrétně ve svém posledním prorockém 71. verši 12. Centurie:

XXII. Centurie, verš 71. :

„ Řeky, potoky zla budou překážkou, Stáří, světlo řeklo, že se již nezjeví, šíří se toto Francií jako Proroctví, domácnostmi, šlechtickými sídly, paláci, sektami oholenými (tj. církví).“

Podobné články

Jeden komentář k "Stručný životopis Michela Nostradama"

Napsat komentář