Zecharia Sitchin: Bohové, polobohové a předkové lidí

V této průlomové knize Zecharia Sitchin tvrdí, že i v dnešní době stále existují fyzické důkazy, které by mohly dát těmto sumerským a biblickým příběhům za pravdu.

Procházeje krok za krokem spousty starodávných spisů a artefaktů, zavádí čtenáře do „Uru Chaldejského“ a Abrahámových časů, kde o čtyři tisíce let později archeologové objevili v posvátném okrsku pozoruhodná pohřebiště, jedinečná svým bohatstvím a hojností nálezů a také desítkami sluhů pohřbených se svými pány. Tyto takzvané „královské hrobky z Uru“ dodnes zůstávají tajemstvím.

 „Odráží se v nich nejvyšší úroveň vědeckého poznání…“

Science and Religion News

 „Jedna z nejdůležitějších knih o původu Země, jaká kdy byla napsána.“

East West Journal

„Čtyři tisíce let se kněží, básníci a vědci pokoušeli vysvětlit, jak byl stvořen člověk. Nyní předstoupil uznávaný badatel s teorií, která je nejúžasnější ze všech.“

United Press International